Norra smedjegatan
Jv-stn
Öster leden
Jobbcenter
Hoglands Park
Kontakt:
Jörgen Aronsson – Chef
0455-30 47 49
[email protected]
Mats Kullberg
0455-30 43 95
[email protected]
Christer Pettersson
Anna Johansson
0455-30 46 54
0455-30 43 45
[email protected] [email protected]
Roger Palmgren
0708-60 58 47
[email protected]
Per Westerholm
0455-32 10 57
[email protected]
Besöksadress
Norra smedjegatan 51
371 32 Karlskrona
En resurs för personer med psykisk funktionsnedsättning,
som vill arbeta
Vi arbetar enligt
Supported employment/IPS
• Arbete är målet
• Lämpligheten baseras på personens
vilja att arbeta
• Integrerat i det psykiatriska
behandlingsarbetet
• Personens intresse och val
är viktiga
• Belysning av den ekonomiska
situationen i ett tidigt skede
• Arbetssökandet inleds snabbt
• Systematisk rekrytering av arbetstillfälle
och kontakt med arbetsgivare
• Icke tidsbegränsat stöd efter behov
Kriterier för att börja på
Jobbcenter IPS
• 18-65 år
• Personens egen ambition är att skaffa och
behålla ett lönearbete eller påbörja och
slutföra en utbildning
• Personer med varaktig psykisk funktionsnedsättning som medför begränsningar
• Behov av ett långvarigt stöd
• Personen ska kunna påbörja arbetssökandet direkt, med stöd från Jobbcenter