sjöfartsutbildningen

advertisement
PRESENTERAR
SJÖFARTSUTBILDNINGEN
INRIKTNING DÄCK och MASKIN
För dig som vill börja jobba till sjöss eller söka
sjöfartshögskola direkt efter gymnasiet.
Törnströmska gymnasiet ligger centralt i sjöstaden Karlskrona och har nära samarbetet med Marinen, Stena Line, Baltic Offshore och Sjöfartshögskolan vid
Linnéuniversitetet i Kalmar.
Gå ombord.
Under utbildningen lär du dig både genom teoretiska studier och praktiska övningar. All skoltid är
lärarledd och vi har bra resurser att hjälpa dig som
behöver extra stöd.
Din grundläggande sjömanskapsutbildning får du
på Marinens övningsfartyg Gladan och Falken och
på skolfartyget Wartena fortsätter du att lära dig
drift och underhåll av fartyg. På Stena Vision, som
går mellan Karlskrona och Gdynia, får du lära dig
hur ett stort fartyg fungerar. Där får du bra underlag
för att välja inriktning däck eller maskin till andra
året. Tredje året gör du APL på handelsflottans
fartyg.
Däcksinriktningen innebär
- Arbete på däck med lastning och lossning
- Gå sjövakt på bryggan som rorsman och utkik
- Delta i fartygets drift och underhåll
Maskininriktningen innebär
- Arbete i maskin med drift och underhåll av fartygets maskiner och kringutrustning.
Vi utbildar för följande certifikat
- Fartygsbefälexamen klass VIII
- Grundläggande säkerhet (Basic Safety)
- Heta arbeten
- Maskinbefälsexamen klass VIII Räddningsfarkoster
och beredskapsbåtar
- SRC, Short Range Certificate (VHF-certifikat)
- Tankerman, olje- och kemikalietankfartyg.
- Utbildning för sjömän med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter
- Utbildning i säkerhet på passagerarfartyg och roropassagerarfartyg
Efter utbildningen medför det vissa kostnader för
eleven för att få behörighetspapper från Transportstyrelsen
Jobb efter utbildningen
Med inriktning däck arbetar du som lättmatros.
Efter 12 månaders tjänstgöring blir du matros. Med
inriktning maskin arbetar du som vaktgående maskinpersonal och efter sex månaders tjänstgöring
blir du befaren maskinpersonal. En annan möjlighet
är att göra grundläggande militär utbildning, GMU,
och sedan bli sjöman eller officer i Marinen.
Fortsatta studier efter utbildningen
Sjöfartsutbildningen kan ge grundläggande behörighet till högskolestudier inom ramen för programmets 2500 poäng. Utbildningen kan även ge
särskild behörighet till studier i ämnesområdet
sjöfart t.ex. Sjökaptensprogrammet och Sjöingenjörsprogrammet på Linnéuniversitet.
Utbildningen leder till både högskoleförberedande
studier och yrke utan tillval av kurser. Eftersom du
har grundläggande högskolebehörighet kan du
även välja andra högskoleutbildningar.
Att tänka på innan du söker utbildningen
Elever som kommer från andra delar av Sverige får
hjälp att ordna boende genom ett samarbete mellan skolan och Karlskronahem.
När man arbetar på sjön innebär det att man är ute
på sjön ett antal veckor eller månader och sedan är
ledig lika länge som man arbetat. Passar det dig?
Viktig information från Skolhälsovården
Läkarintyg och hälsokrav. För att arbeta till sjöss behövs ett läkarintyg för
sjöfolk. Läkarintyget görs i år 1och görs fortlöpande i år 2 och 3, det är ett
krav Transportstyrelsen ställer (TSFS 2011:117 kap.4). För att få läkarintyget krävs god hälsa och fysik, ingen diabetes, och syn och hörselkrav enligt nedan. Läkarundersökning görs höstterminen i år 1 och är fortlöpande.
Kontrollera alltid syn, färgseende och hörsel enligt normerna nedan hos
nuvarande skolsköterska eller läkare före utbildningens start, eller om möjligt
innan du söker till utbildningen.
Synkrav:
Däckstjänstgöring: Minst 0,7 på ena ögat och minst 0,5 på andra ögat med eller utan korrektionsglas. Den binokulära synskärpan ska uppgå till minst 0,2 utan korrektionsglas. För förstagångsintyg för en sjöman som ej fyllt 20 år krävs minst 0,8 binokulärt. Normalt synfält krävs
Färgseende: Godkänt enl CiE standard ( ishihara ) för både däck och maskin.
Maskintjänstgöring: Den binokulära synskärpan ska uppgå till minst 0,5 med eller utan korrektionsglas.
Hörselkrav:
Vid förstagångsintyg skall hörseln undersökas med tonaudiometri och får på frekvenserna 500,
1000 0 2000 medelvärdet ej överstiga 25db. På frekvenserna 3000, 4000 o 6000 får medelvärdet av en hörselnedsättning ej överstiga 30 db
Däckstjänstgöring Vid prövning av varje öra ska sjömannen väl uppfatta normal konversation på
4 meters avstånd och normal viskstämma på 1 meters avstånd.
Maskintjänstgöring Vid prövning av varje öra ska sjömannen väl uppfatta normal konversation på
2 meters avstånd och normal viskstämma på 1 meters avstånd.
Rektor
Lärare på program
Bengt Kihlbom
Telefon. 0455 – 30 41 56
[email protected]
Gymnasieskolans aktivitetssamornare
håller kontakt med de elever som går vid
Kommunens Gymnasieskolor men har
sin hemort på annat håll . Det handlar om
hjälp med kontakter avseende boende,
fritidsaktiviteter m.m
Studie och yrkesvägledare
Skolsköterska
Aktivitetssamordnare
Mats-Peter Krantz
Telefon. 0455 – 30 41 48
Mail. [email protected]
Frida Johansson
Telefon. 0455 – 30 40 72
[email protected]
Lena Ottosson
Telefon. 0455 - 30 41 75
[email protected]
Ulrika Oijens
Telefon. 0455 - 30 54 76
[email protected]
Download