Särvux Karlskrona Anmälan till särskild utbildning för vuxna Datum

Särvux
Karlskrona
Datum:
Anmälan till särskild utbildning
för vuxna
Efternamn
Förnamn
Personnummer
Gatuadress
Postadress
Telefon
Kontaktperson (kp) bostad
Telefon kp bostad
E-postadress kp
bostad
kontaktperson arbete
Telefon kp arbete
E-postadress kp
arbete
Tidigare skolgång:
Nationellt program
Yrkesträningsklass
Verksamhetsträningsklass
Annan utbildning. Vad?
Nuvarande
sysselsättning:
E-postadress
Senaste skolår:………….
Annan viktig information ex. tilläggshandikapp, annat modersmål, använder alternativ och
kompletterande kommunikation:…………………………………………………………………………………………
Medicinska upplysningar som diabetes, allergi, hjärtsjukdomar, epilepsi eller liknande:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jag vill samma vecka läsa:
Kryssa för de tider som passar bäst:
1 kurs
2 kurser
3 kurser
9.00 – 12.00
13.00 – 15.00
15.00 – 17.00
Kryssa för önskat antal.
Ange önskemål av veckodag:
Markera med 1, 2, 3 ditt 1:a, 2:a, 3:e handsval. Stryk under den kurs du väljer. Markera gärna
flera alternativ men bara de kurser du verkligen vill gå.
Träningskolekurser
Gymnasiesärkurser
Språk och Kommunikation
Svenska
Individ och samhälle
Svenska2
Natur och miljö
Engelska
Grundsärkurser
Matematik
Svenska/Svenska 2
Naturkunskap
Hem- och konsumentkunskap
Samhällskunskap
Engelska
Religionskunskap
Matematik
Estetisk verksamhet
Kemi/Fysik/Biologi
Datorkunskap
Teknik
Arbetsliv
Orienteringskurs
Boende
Samhällskunskap
Kommunikation och samspel
Religion
Djurkunskap
Historia
Geografi
För mer information kontakta särvux tel. 0455-30 41 09
Gunnel Petersson, speciallärare [email protected]
Anders Stenberg, speciallärare [email protected]
Monica Nilsson, studie- och yrkesvägledare [email protected] tel. 30 32 85
Ansökan skickas till: Särvux, Vuxenutbildningen, Norra Kungsgatan 24, 371 33 Karlskrona
senast 25 maj 2012.
...................................................................................................................................................
Underskrift