Stadsvandring i underjordiska tunnlar i världsarvet

På djurens villkor!
Stadsvandring i underjordiska tunnlar i världsarvet Karlskrona
1900-talets teknikutveckling på det militära området påverkade Karlskrona i mycket hög grad
– men inte alltid så det syntes för ögat. Militära ledningscentraler, förråd och verkstäder
sprängdes ner i anläggningar under jorden. Samtidigt brottades man med problemet att
landets största marinbas och landets största örlogsvarv faktiskt låg mitt inne i en stadskärna
med tiotusen civilister. Staden var ett primärt militärt mål för en eventuell angripare. Av
denna anledning kom det under 1900-talet att byggas över fyrahundra skyddsrum för
civilbefolkningen i Karlskrona.
Följ med på en stadsvandring som tar dig med ner under jord i centrala Karlskrona. Vi
besöker platsen där de allra första underjordiska anläggningarna i staden sprängdes ut i
början av 1900-talet. Vi går ner i 1930-talets skyddsrum dit civilbefolkningen skulle ta tillflykt
vid eventuella luftangrepp under andra världskriget. Så går vi trettio meter ner i urberget
under staden och ser hur högteknologin från 1950-talet skulle skydda sextusen människor
vid ett kärnvapenangrepp mot Karlskrona.
Tid: En och en halv timme.
När: Aktiviteten kan genomföras under hela året.
I viltparken erbjuder vi även cykelsafari, firning från klippa, kanotpaddling, tältning,
konferensaktiviteter, flotte på havet, teambuilding arrangemang och friskvårdsträning.
För bokning, prisförfrågan och mer information, vänligen kontakta oss på:
telefon 0454-56 43 80 eller e-post [email protected]
Välkomna till en upplevelse!
Eriksberg Vilt & Natur AB, 374 96 TRENSUM
E-post: [email protected]. Telefon: +46 (0) 454 56 43 00.
Fax: +46 (0) 454 56 43 99. Hemsida: www.eriksberg.nu
Bankgiro: 239-5754. Org nr: 556724-1459.