Ett jämställt och demokratiskt Karlskrona motion

advertisement
Ett jämställt och demokratiskt Karlskrona
Vi moderater anser att det är av yttersta vikt att Karlskrona kommun står upp för värderingar om
jämställdhet och demokrati. Vi måste gemensamt stå upp mot dem som vill se kvinnor och män
åtskilda och mot dem som i aktiv handling inte tar en kvinna i hand. Vi ska värna våra olikheter men
skydda allas rätt till ett öppet samhälle där alla ska ha samma förutsättningar oberoende om man är
kvinna eller man. Vi måste stå upp mot dem som vill se skilda badtider och skilda klassrum.
Separata badtider för kvinnor och män eller separata klassrum för de som ska läsa Svenska för
invandrare är ett hån mot alla de kvinnor som i generationer har slagits för lika rättigheter i vårt land.
Det är oacceptabelt att män under vissa tider inte är välkomna att utnyttja samhällets gemensamma
lokaler för att några bryter mot svensk lag. Det är lika oacceptabelt att män inte låter kvinnor bada
tillsammans med andra män.
Separata klassrum eller badtider mellan män och kvinnor är att abdikera från våra gemensamma
värderingar. Några hävdar att det är livsviktigt att ha separata badtider för att kvinnor inte lär sig att
simma annars. Vi behöver bryta de tendenser som förtrycker kvinnor. Vi behöver snarare mer
samhällsundervisning än att skapa ett samhälle för ”vi och dem”. Vi får aldrig börja backa från våra
egna ideal och acceptera normer som förtrycker tjejer eller kvinnor. Vi måste stå upp för våra
värderingar och de tjejer och kvinnor som flytt från förtryck. De har flytt till ett fritt Sverige där
kvinnor i generationer slagits för lika rättigheter. Låt inte våra mödrar och mormödrars jobb vara
ogjort.
Moderaterna i Karlskrona föreslår kommunfullmäktige besluta:
Att
Karlskrona kommun inte inrättar separata badtider mellan kvinnor och män av
religiösa skäl
Att
Karlskrona kommun inte inrättar separata klassrum för SFI undervisning eller annan
undervisning av religiösa själ
Moderata Kommunfullmäktigegruppen genom
Camilla Brunsberg
Gruppledare
Download