Den nya produktfloran
Hur ska man som rådgivare och kund förhålla sig?
Henrik Lundin
Nordea Savings and Asset Management
”The market can stay irrational
longer than you can stay solvent”
Sir John Maynard Keynes
2
Vad är investeringsrådgivning?
z
Behovet av investeringsrådgivning kommer från behovet att spara
z
Spara: Undvara pengar i dag för att kunna konsumera i framtiden
z
För att kunna konsumera mer behöver vi få kompensation för
urholkad köpkraft genom inflation
z
Ju mer kompensation vi kräver, desto mer risk behöver vi ta
z
Investeringsrådgivning handlar om att
fånga framtida riskpremier
3
Vad bör vi ha en åsikt om för att skapa bra råd?
4
z
Förväntad avkastning/riskpremier
z
Förväntad risk
z
Förväntad korrelation
Lättare att bedöma riskpremier för breda tillgångar
1 dollar investerad i amerikanska aktier (1802-2009)
$100.000.000
$10.665.404
$ 10 665 404
(8,1%p.å.
per år)
8,1%
$10.000.000
Aktier
$1.000.000
$100.000
$27.640
$ 27 640
(5,1%p.å.
per år)
5,1%
$10.000
$5.358
$ 5 358
(4,2%p.å.
per år)
4,2%
Långa obligationer
$1.000
$45
$ 45
1,9%
(1,9%p.å.
per år)
$100
Korta obligationer
$10
$18
$ 18
Inflation 1,4%
(1,4%p.å.
per år)
Guld
$1
$0
1800
1830
1860
1890
1920
1950
1980
2010
Källa: Siegel
5
Realavkastning – det som slutligen räknas
1 dollar investerad i amerikanska aktier (1802-2009, efter inflation)
1.000.000,0
$
Aktier
$480.873
$ 480
873
(6,5%
år)
6,5%per
p.å.
100.000,0
10.000,0
Långa obligationer
1.000,0
100,0
Korta obligationer
$ 1 576
$1.576
(3,6%p.å.
per år)
3,6%
$306
$ 306
(2,8%p.å.
per år)
2,8%
10,0
Guld
$3
$3
0,2%
(0,2%p.å.
per år)
1,0
0,1
$ 0,03
$0,03
”Pengar i madrassen”
0,0
1800
1830
1860
1890
1920
1950
1980
2010
Källa: Siegel/Shiller
6
Vad är riskpremien för…
7
… Obligation Autopilot Bull & Bear 5?
8
Svar: Ingen aning!
9
Rådgivningens anatomi
10
z
Strategisk allokering är grunden i rådgivningen
z
Taktisk allokering för att förbättra avkastningen
z
”Chans” som man har råd att förlora
z
”Kapitalbevarare” som man inte får förlora
Ett sätt att se sparandet
CHANS
TRADITIONELL
ALLOKERING
KAPITALBEVARARE
11
CHANS
Rådgivningens anatomi
TRADITIONELL
ALLOKERING
KAPITALBEVARARE
z
Strategisk tillgångsallokering grunden i rådgivningen
– Fonder, enskilda aktier och räntepapper, certifikat (traditionella
tillgångsslag, delta 1), ETF:er (traditionella tillgångsslag)
z
Taktisk allokering för att förbättra avkastningen
– Se ovan + strukturerade produkter
z
”Chans” som man har råd att förlora
– Odiversifierade placeringar, nischmarknader, derivat för spekulation,
”lottsedlar”
z
”Kapitalbevarare” som man inte får förlora
– Konton, lågvolatilitetsprodukter, kapitalgaranterade produkter
12
Sammanfattning och reflektioner
13
z
Behovet av rådgivning ökar med nya produktfloran
z
Rådgivningen bör vara tillgångsstyrd, inte produktstyrd
z
Transparens för produkter allt viktigare
z
Dela upp portföljen i olika ”mentala konton”
z
Var försiktig med hävstångsprodukter i rådgivningen
z
Aktivitet och kunskap centralt
z
Motpartsrisk och likviditetsrisk – nya begrepp att ta
ställning till i rådgivningen
14