Interpolering Används så här: Om man t.ex. vill veta entalpin vid en

advertisement
Interpolering
‫ݕ‬ൌ
‫ݕ‬ଵ െ ‫ݕ‬ଶ
‫ݕ‬ଵ െ ‫ݕ‬ଶ
‫ݕ‬ଵ െ ‫ݕ‬ଶ
‫ ݔ כ‬൅ ‫ݕ‬ଵ െ ‫ݔ‬ଶ ‫כ‬
ൌ ‫ݕ‬ଵ ൅
‫ כ‬ሺ‫ ݔ‬െ ‫ݔ‬ଶ ሻ
‫ݔ‬ଵ െ ‫ݔ‬ଶ
‫ݔ‬ଵ െ ‫ݔ‬ଶ
‫ݔ‬ଵ െ ‫ݔ‬ଶ
Används så här:
Om man t.ex. vill veta entalpin vid en temperatur som ligger någonstans mellan två tabulerade
temperaturnivåer, så kan man ersätta alla y i ekvationen med entalpier. Y blir då den sökta entalpin, y1
och y2 blir då entalpin vid den lägre tabulerade temperaturen och den övre tabulerade temperaturen
respektive. På motsvarande sätt ersätts alla x med temperatur. X blir då temperaturen man söker
entalpin vid och x1 och x2 blir den lägre temperaturen och den högre temperaturen respektive.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards