Interpolering Används så här: Om man t.ex. vill veta entalpin vid en

advertisement
Interpolering
‫ݕ‬ൌ
‫ݕ‬ଵ െ ‫ݕ‬ଶ
‫ݕ‬ଵ െ ‫ݕ‬ଶ
‫ݕ‬ଵ െ ‫ݕ‬ଶ
‫ ݔ כ‬൅ ‫ݕ‬ଵ െ ‫ݔ‬ଶ ‫כ‬
ൌ ‫ݕ‬ଵ ൅
‫ כ‬ሺ‫ ݔ‬െ ‫ݔ‬ଶ ሻ
‫ݔ‬ଵ െ ‫ݔ‬ଶ
‫ݔ‬ଵ െ ‫ݔ‬ଶ
‫ݔ‬ଵ െ ‫ݔ‬ଶ
Används så här:
Om man t.ex. vill veta entalpin vid en temperatur som ligger någonstans mellan två tabulerade
temperaturnivåer, så kan man ersätta alla y i ekvationen med entalpier. Y blir då den sökta entalpin, y1
och y2 blir då entalpin vid den lägre tabulerade temperaturen och den övre tabulerade temperaturen
respektive. På motsvarande sätt ersätts alla x med temperatur. X blir då temperaturen man söker
entalpin vid och x1 och x2 blir den lägre temperaturen och den högre temperaturen respektive.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards