Interpolering Används så här: Om man t.ex. vill veta entalpin vid en

advertisement
Interpolering
‫ݕ‬ൌ
‫ݕ‬ଵ െ ‫ݕ‬ଶ
‫ݕ‬ଵ െ ‫ݕ‬ଶ
‫ݕ‬ଵ െ ‫ݕ‬ଶ
‫ ݔ כ‬൅ ‫ݕ‬ଵ െ ‫ݔ‬ଶ ‫כ‬
ൌ ‫ݕ‬ଵ ൅
‫ כ‬ሺ‫ ݔ‬െ ‫ݔ‬ଶ ሻ
‫ݔ‬ଵ െ ‫ݔ‬ଶ
‫ݔ‬ଵ െ ‫ݔ‬ଶ
‫ݔ‬ଵ െ ‫ݔ‬ଶ
Används så här:
Om man t.ex. vill veta entalpin vid en temperatur som ligger någonstans mellan två tabulerade
temperaturnivåer, så kan man ersätta alla y i ekvationen med entalpier. Y blir då den sökta entalpin, y1
och y2 blir då entalpin vid den lägre tabulerade temperaturen och den övre tabulerade temperaturen
respektive. På motsvarande sätt ersätts alla x med temperatur. X blir då temperaturen man söker
entalpin vid och x1 och x2 blir den lägre temperaturen och den högre temperaturen respektive.
Download