Vårdkvalité på utbildningsjukhus lägre än
specialistsjukhus ?
Kamal Ahmed & Mårten Torle
KK, SÄS, Borås
Vårdkvalité
 Graden av måluppfyllelse i vårdarbetet




Tillfredsställa patientens förväntningar och önskemål
Lindra symtom
Bota sjukdom
Ge god kroppslig och själslig omvårdnad
God vårdkvalitet
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Kunskapsbaserad vård
Säker vård
Patientfokuserad vård
Effektiv vård
Vård i rimlig tid
Jämlik vård
Utbildnings-sjukhus
1) Regionsjukhus
2) Länssjukhus
3) Läns-delssjukhus
4) Privata sjukhus med avtal med landsting
t.ex. S:t Görans Sjukhus, Stockholm
Specialist-sjukhus
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Carlanderska Sjukhuset, Göteborg
Frölunda Specialistsjukhus, Göteborg
Capio Lundby Sjukhus, Göteborg
Barnsjukhuset Martina, Stockholm
Löwenströmska Sjukhuset, Stockholm
Elisabethsjukhus, Uppsala
Carema Närsjukvård, Simrishamn
Mäta vårdkvalitet
 Inte enkelt
 Skillnaden mellan patienter och läkare
(Amerikans enkätsstudie på 814 patienter, publicerad
på läkaretidningen 1996)
Introduktion av kvalitetsarbete
inom hälso-sjukvård
 USA – slutet 1960
 WHO – början av 1980
 Sverige – mitten av 1980
Jämföra vårdkvalitet i Sverige
www.omvard.se
Kvalitetindex (Hjärtintesivvård)
Karolinska universitetsjukhus, Solna
6.5
Sahlgrenska universitetssjukhus, Östra
5
Akademiska sjukhuset , Uppsala
6
SÄS, Borås
6.5
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
6.5
Universitersitetssjukhus, Lund
6,5
Andra privata sjukhus
?
Ref: www.omvard.se
Vårdrelaterad infektion
I Landet, Halland – Uppsala : 6.8 % – 12.1 %
Västra Götaland : 8.6 %
SÄS : 8.6 %
Sahlgrenska universitetssjukhus
9,9 %
Karolinska universitetsjukhus
14,2
Akademiska sjukhuset, uppsala
12,2
Universitetssjukhus i Linköping
13.6
Frölunda specialistsjukhus
< 10
fall
Andra privata sjukhus
?
Ref: sosialstyrelsen
Patientskador i gynekologi
Anmälda Ersatta
Karolinska universitetsjukhus, Solna
1,5 %
0,8 %
Sahlgrenska universitetssjukhus, Östra
2,9 %
1,8 %
Akademiska sjukhuset , Uppsala
1,6 %
0,9 %
SÄS, Borås
2,2 %
1,5 %
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
3,4 %
2,3 %
Universitersitetssjukhus, Lund
1,4 %
1,1 %
Andra privata sjukhus
Ref: www.omvard.se
Väntetider i kvinnokliniken
Besök
Framfall op
Skånes Unversitetssjukhus, Malmö
9-13 v
9-13 v
Sahlgrenska universitetssjukhus
9-13 v
9-13 v
Akademiska sjukhuset , Uppsala
> 13 v
> 13 v
SÄS
5-8 V
5-8 v
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
9-13 v
<5v
Besök
Framfall op
Frölunda Specialistsjukhus
5-8 v
5-8 v
Capio Lundby Sjukhus
9-13 v
9-13 v
Carema Närsjukvård, Simrishamn
5-8 v
Ref: www.omvard.se
Rekomendation enligt patientenkät
i kvinnokliniken (slutenvård)
Sahlgrenska universitetssjukhus, Östra
92 %
Akademiska sjukhuset , Uppsala
95 %
SÄS, Borås
91 %
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
93 %
Universitersitetssjukhus, Lund
89 %
Andra privata sjukhus
?
Ref: www.omvard.se
Utbildningssjukhus
Brett utbud av experter
Sällsynta sjukdomar
Komplicerade fall
Utrustningar
Forskning
Second opinion
Tillgänglighet dygnetrunt
Vårdkvalité
Specialistsjukhus
Utbildningssjukhus
Tillgänglighet
Bemötande
Korta väntetid
Jämlika och höga kompetens
Specialistsjukhus
Vårdkvalité
Vårdkvalité på utbildningshukhus lägre
än
specialistsjukhus ?
Beror på vilken perspective
Tack !