LPP Medeltiden åk 4 Elevdel Mål för arbetsområdet

LPP Medeltiden åk 4
Elevdel
Mål för arbetsområdet
Du ska:













veta hur människor levde på medeltiden och kunna jämföra att vara barn, man och kvinna
då och nu.
veta vad Hansan var och vilken betydelse den fick för Nordens länder.
veta vilka länder man handlade med under medeltiden och vilka varor man köpte och sålde,
veta på vilka sätt människor och varor färdades,
veta hur de nordiska länderna bildades
veta att kristendomen kom till Norden och hur den förändrade människorna som levde här.
veta vem Heliga Birgitta, Drottning Margaretha, Birger Jarl och hans söner var samt kunna
berätta fakta om deras liv.
veta hur Pesten spreds
veta hur man försökte bota sjukdomar på Medeltiden.
veta vad ett kloster är samt dess roll i samhället.
Kunna de fyra stånden, adel, präster, borgare och bönder samt deras roller och rättigheter i
det medeltida samhället.
Kunna något om medeltida lagar och straff.
Veta när Stockholms blodbad var samt orsakerna till detta.
Bedömning





din förmåga att läsa och förstå faktatexter och dra paralleller till skönlitterära texter om
Medeltiden.
din förmåga att göra jämförelser mellan medeltiden och nu, likheter och skillnader i
levnadsvillkor.
din förmåga att uttrycka dina åsikter.
din förmåga att muntligt presentera något om Medeltiden
resultat på proven
Undervisning
Du kommer att få







ta del av och bearbeta fakta från PULS Historia.
läsa en skönlitterär bok i medeltidsmiljö, Flykten
prata om några bra sätt att bättre förstå innehållet i läroboken, lässtrategier.
redogöra både skriftligt och muntligt vad du lärt dig om medeltiden
se på filmer om medeltiden
besöka historiska museet
två prov om medeltiden, ett om hur folk levde i Norden och ett om kungarna och krigen