Allt Genast Digidel, Linköping aug -12

Länsbibliotek Östergötland, Digidel 2013
Internetrelaterade frågor
 Varför
 En känsla av att internetrelaterade frågor ökat senaste
åren
 Att biblioteken gör tjänster åt andra
förvaltningar/myndigheter/företag
 Underlag politiken
Internetrelaterade frågor
 Möte Digidelkansliet jan 2012
 Kalmar /Blekinge/Kronoberg/Östergötland
 Förankrades på chefsmöten/huvudbiblioteken
 2012-04-23—05-06
 Sammanställs av .se
 Genomföras i hela Sverige?
Internetrelaterade frågor
 Fråga
 Kön
 Ålder, -29, 30-65, 65+
 Biblioteksrelaterade frågor, t ex webbsida, inloggning,
trådlöst nätverk
 Vardagliga livet
 Offentliga systemets utbud av e-tjänster
 Individuell välfärdsfråga, att vara aktiv i samhället
Fördelning av ”IT-frågor” på biblioteks- och andra frågor
Deltagare, ålder och könsfördelning
Fördelning på frågeområden, åldersgrupperat
Biblioteksfrågor,
Verksamhets- och
Teknikfrågor,
Detalj.
Allmänna frågor,
Detalj.
Digitalt medborgarskap
 Nytta & nöje: Digitalt medborgarskap i Östergötland
fick 390 000 från Internetfonden under 2011.
 400 personer med utländsk bakgrund deltagit i kurser,
cirklar, inspirationsföreläsningar och individuella
handledningar – det mesta på modersmål.
 Aktiviteter i bibliotekens egen regi eller i
samarbete med flyktingmottagning, SFI och
studieförbund. modersmål .
 24 tvåspråkiga personer fått handledarutbildning.
Läs mer:
Bloggen
Projektsidan
Digitalt medborgarskap
Andelen deltagare per aktivitetstyp
38%
45%
Kurser
Föreläsningar
Handledning / Drop-in
17%
93 individuella handledningar och drop-in aktiviteter
Ämnesområden Individuell handledning
Internet (allmänt):
32
E-post
18
Ordbehandling och Officekpaketet
15
Internetbank
14
Övrigt*
11
Nybörjare vid datorn
10
Skanning
Sociala nätverk/Facebook
4
3
Marknadsförings- & kursmaterial
‫‪ ‬ادخل إلى الموقع ‪http://www.swedbank.se‬‬
‫‪ ‬انقر على‪) Logga in‬تسجيل الدخول( في اقصى اليمين األعلى‪.‬‬
‫تعرف عن نفسك بواسطة‬
‫‪ ‬لكي تدخل إلى بنك اإلنترنت يجب عليك أن ّ‬
‫جهاز التعريف اآلمن‪. Säkerhetsdosa‬‬
Samhällsorientering för nyanlända
 60 timmar på modersmål för alla nyanlända med
etableringsplan - )Lagen om nyanländas etablering
2010:197)
 10 timmar internet- /e-tjänster inom ramen för
samhällsorienteringen under ett försöksår i
Östergötland
Upplägg
Digidel 2013 Östergötland
 400 000 kr avsatta för verksamhetsåret 2012
 250:- enskild handledning
 500:- gruppaktivitet
 500:- genomförd studiecirklar
 1 500:- till studieförbund för genomförd studiecirkel i
samverkan med bibliotek
 T o m maj 2012, förbruka ca 300 000:-
Aktiviteter, jan-maj 2012










Bibliotek 46
Officepaket 93
Internet 467
Läsplattor/e-bok/e-ljudböcker 97
E-post 59
Teknisk hjälp 18
Filhantering 7
Släktforskning 86
Den digitala hembygdsboken 43
Summa 916
43
86
18
7
46
93
Bibliotek
Officepaket
Internet
59
Läsplattor/e-bok/e-ljudböcker
E-post
Teknisk hjälp
97
Filhantering
Släktforskning
Den digitala hembygdsboken
467
Kostnadsberäkning
 916 deltagare (enskilda handledningar,




gruppaktiviteter/kurser), 122 309 kr
135 deltagare (35 studiecirklar), 70 000 kr
Totalt 1 111 deltagare, 192 309 kr
Kostnad/deltagare 173,10 kr
Sammanlagt har vi under perioden jan-maj nått 2 065
deltagare, 312 750 kr (151 kr/deltagare)