ITN, Campus Norrköping
Krzysztof Marciniak
www.itn.liu.se/~krzma
[email protected]
2004-11-02
Planering för kursen i linjär algebra TNIU 75 för BI, DE, MK under P1 vt 2005
Kursens hemsida: www.itn.liu.se/~krzma/TNIU75vt2005/tniu75vt2005.html
Moment
v. 3
Fö 1
Le 1
Fö 2
Le 2
v. 4
Fö 3
Le 3
Fö 4
Le 4
v. 5
Fö 5
Le 5
Fö 6
Le 6
DUGGA
v. 6
Fö 7
Le 7
Fö 8
Le 8
v. 7
Le 9
Fö 9
Le 10
Fö 10
Le 11
v. 8
Fö 11
Le 12
Fö 12
Le 13
v. 9
Fö 13
Le 14
Avsnitt i
Tengstrand
1.1-1.3
2.1-2.2
2.3-2.4
3.1-3.3
3.4-3.5
4.1-4.3
5.1-5.5
6.1-6.3
7.1-7.2
7.3-7.5
7.6-7.7
8.1-8.3,
Repetition
Uppgifter
Linjära ekvationssystem.
1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
Matriser och matrisräkning.
2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 2.13
Transponering. Matrisinverser och linjära ekvationssystem.
2.3, 2.4, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18
Vektorer. Bas och koordinater.
3.2, 3.3, komplettera kap. 1-2.
Linjär kombination av vektorer. Linjärt oberoende vektorer. Basbyte.
3.4, 3.5, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14
Skalärprodukt. Ortonormerade baser.
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12
Dugga fredag v. 5 ( den 4 februari) kl. 8.00-10.00 på kap. 1-4. Ger max 2p i bonus
på tentan.
Areor, vektorprodukter, volymer och determinanter.
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19
Linjer och plan i rymden.
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9
6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, 6.17, 6.18, 6.20, 6.21
Linjära avbildningar. Definition och egenskaper.
7.1, 7.2, 7.3, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11
Sammansättningar och inverser. Nollrum och värderum
7.4, 7.5, 7.6, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18
Matrisframställning i olika baser. Isometriska avbildningar.
7.6, 7.7, 7.19, 7.20, komplettera kap. 7
Diagonalisering av linjära avbildningar
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.13
Tentaproblem
komplettera kap. 1-7
Alla hänvisningar till kursboken: A. Tengstrand, "Lineär algebra med vektorgeometri", StudentlitteraturUppgifter – i mån av tid skall göras före den aktuella lektionen!
Obs: never underestimate the power of systematic work. Ca 111 uppgifter/7 veckor = enbart ca. 16 uppgifter per
vecka. Ovanstående planering förutsätter att du arbetar hemma ca 10 timmar / vecka