Kursplanering - ITN

advertisement
ITN, Campus Norrköping
Krzysztof Marciniak
www.itn.liu.se/~krzma
[email protected]
2004-11-02
Planering för kursen i linjär algebra TNIU 75 för BI, DE, MK under P1 vt 2005
Kursens hemsida: www.itn.liu.se/~krzma/TNIU75vt2005/tniu75vt2005.html
Moment
v. 3
Fö 1
Le 1
Fö 2
Le 2
v. 4
Fö 3
Le 3
Fö 4
Le 4
v. 5
Fö 5
Le 5
Fö 6
Le 6
DUGGA
v. 6
Fö 7
Le 7
Fö 8
Le 8
v. 7
Le 9
Fö 9
Le 10
Fö 10
Le 11
v. 8
Fö 11
Le 12
Fö 12
Le 13
v. 9
Fö 13
Le 14
Avsnitt i
Tengstrand
1.1-1.3
2.1-2.2
2.3-2.4
3.1-3.3
3.4-3.5
4.1-4.3
5.1-5.5
6.1-6.3
7.1-7.2
7.3-7.5
7.6-7.7
8.1-8.3,
Repetition
Uppgifter
Linjära ekvationssystem.
1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
Matriser och matrisräkning.
2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 2.13
Transponering. Matrisinverser och linjära ekvationssystem.
2.3, 2.4, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18
Vektorer. Bas och koordinater.
3.2, 3.3, komplettera kap. 1-2.
Linjär kombination av vektorer. Linjärt oberoende vektorer. Basbyte.
3.4, 3.5, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14
Skalärprodukt. Ortonormerade baser.
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12
Dugga fredag v. 5 ( den 4 februari) kl. 8.00-10.00 på kap. 1-4. Ger max 2p i bonus
på tentan.
Areor, vektorprodukter, volymer och determinanter.
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19
Linjer och plan i rymden.
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9
6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, 6.17, 6.18, 6.20, 6.21
Linjära avbildningar. Definition och egenskaper.
7.1, 7.2, 7.3, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11
Sammansättningar och inverser. Nollrum och värderum
7.4, 7.5, 7.6, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18
Matrisframställning i olika baser. Isometriska avbildningar.
7.6, 7.7, 7.19, 7.20, komplettera kap. 7
Diagonalisering av linjära avbildningar
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.13
Tentaproblem
komplettera kap. 1-7
Alla hänvisningar till kursboken: A. Tengstrand, "Lineär algebra med vektorgeometri", StudentlitteraturUppgifter – i mån av tid skall göras före den aktuella lektionen!
Obs: never underestimate the power of systematic work. Ca 111 uppgifter/7 veckor = enbart ca. 16 uppgifter per
vecka. Ovanstående planering förutsätter att du arbetar hemma ca 10 timmar / vecka
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards