Minafonder Fondportfölj Aggressiv

advertisement
Minafonder Fondportfölj Aggressiv
2016-09-09
Portföljfaktablad
Placeringsinriktning
Portföljinfo
Portföljfakta
Aggressiv - Denna portfölj passar en investerare med hög risktolerans
och lång tidshorisont för sin placering. Det huvudsakliga målet är hög
tillväxt utan behov av likviditet. Värdet på denna portfölj kan fluktuera
kraftigt från ett år till ett annat och passar därför normalt ej en investerare
med kort tidshorisont.
Valuta: SEK
Bolag: Minafonder AB
Riskindikator
Årlig avgift %
Förvaltare
Förvaltningsavgift: 0,75%
Fondförvaltare: TBC
Adress: Björklundabacken 10, SE-436 57 Hovås
Portföljen startade: 2005-09-01
Hemsida: http://www.minafonder.se
Förvaltat portföljen sedan: 2005-09-01
Avkastning och utveckling redovisas exklusive
förvaltningsavgift i detta faktablad.
Årlig avkastning %
Värdeutveckling av 1000 (SEK)
30,0
25,0
2 500,0
2 250,0
20,0
15,0
10,0
5,0
2 000,0
1 750,0
Avkastning
1 500,0
1 250,0
1 000,0
750,0
2006
2008
2010
Fondportfölj Aggressiv
2 417,1
2012
2014
Referensportfölj Aggressiv
2016
2 142,4
Periodens avkastning %
5 år
3 år
Fondportfölj Aggressiv 109,90 109,50
56,58
9,10
12,74
0,83
1,14
-0,46
19,33
8,45
Nyckeltal
17,91 Beta
10,57 Alpha
P/C Ratio (TTM)
Snitt Börsvärde
2012
2013
Fondportfölj Aggressiv
14 547,93
Portföljstatistik (Aktier)
1,69 Fondportfölj Aggressiv
2012
2013
2014
2015
-10,68
11,27
26,41
20,94
10,38
7,36
0,25
-0,18
1,57
-1,20
1,70
0,61
-0,04 +/- Benchmark
Risk 3 år
Information Ratio (arith)
0,14
Tracking Error
1,50
Obligationsstil
1,36 Tillgångar i 10 största innehaven %
11,76 Antal Innehav
56,58 Totalt Aktieinnehav Antal
0
0
Regioner
Tillgångsfördelning
Mid
Small
%
Nordamerika
35,8
Storbritannien
5,3
Europa
38,1
Japan
5,6
Asien
5,6
Other
9,6
Total
100,0
%
Aktier
91,2
Ränta
0,1
Kassa
7,8
Övrigt
1,0
Portföljens tio största innehav
Fördelning %
Growth
Market Cap
86,99
13
Totalt Ränteinnehav Antal
Not Available
YTD
Statistik innehav
0,97 Standardavvikelse
0,57 Avkastning %
Large
Blend
2015
2011
Morningstar Equity Style Box™ Morningstar Fixed Income Style Box™
Value
2014
Referensportfölj Aggressiv
98,43 Sharpe Ratio
2,15 R2
P/E Ratio (TTM)
2011
1 år 6 mån 1 mån
Avancerade nyckeltal
P/B Ratio (TTM)
-15,0
Årlig avkastning %
10 år
+/- Benchmark
0,0
-5,0
-10,0
% Fixed-Income Stats
Cliens Sverige Fokus A
10,28
Lannebo Småbolag
10,14
Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCp Opp AE
10,02
RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B
9,90
T. Rowe Price US Smaller Co Eq A USD
9,90
First Eagle Amundi International AU-C
9,89
JPM US Value A (dist) USD
8,00
MS INVF US Advantage A
7,89
Market Cap Giant
17,6 Average Eff Duration
- Franklin US Small-Mid Cap Growth A Acc $
5,91
Market Cap Large
26,6 Average Eff Maturity
- M&G European Strategic Value Euro A Acc
5,08
Market Cap Mid
36,2 Average Coupon
Market Cap Small
17,0 Average Price
Market Cap Micro
Source: Morningstar Direct
2,6 Average Credit Quality
3,0
-
Portfolio Date: 2016-08-31
Return Date: 2016-08-31
(Avser portföljens innehav)
(Avser kursdatum)
Download