Deltagare konferens psykisk ohälsa Frykenstrand, Sunne 2015

Deltagare konferens psykisk ohälsa
Frykenstrand, Sunne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Namn
Ann-Katrin Eriksson
Jessica Montgomery
Charlotta Andersson Norén
Anna Johansson
Martin Grund
Diana Weinhardt
Anna Haglund
Lisbet Johansson
Marie-Louise Grändegård
Marie-Louise Löfvenholm
Pia Nilsson
Susanne Karlstam
Annelie Persson
Sofie Alm
Maria Magnusson
Tomas Secher
Annelie Nilsson
Ulrica Eriksson
Rebecca Persson
Linda Bergquist
Marie Anttonen-Ekelund
Sandra Hansson Böe
Roland Lanz
Louize Antonsen
Susanne Eriksson
Helen Larsson
Ulrika Eriksson
Lena Östberg
Katarina Eklöf
Maria Sundin
2015-11-04
Befattning
Enhet
Organisation
Ort
Personalsekreterare
Kommunledning/personal
Kils kommun
Kil
Enhetschef
Soc förv/Stöd- och sysselsättningsenhetenKils kommun
Kil
Enhetschef
IFO
Sunne kommun
Sunne
Personlig handläggare
Sjukförsäkringen Värmland
Försäkringskassan
Torsby
Personlig handläggare
Sjukförsäkringen Värmland
Försäkringskassan
Torsby
Personlig handläggare
Sjukförsäkringen Värmland
Försäkringskassan
Torsby
Personlig handläggare
Sjukförsäkringen Värmland
Försäkringskassan
Torsby
Personlig handläggare
Sjukförsäkringen Värmland
Försäkringskassan
Torsby
Personlig handläggare
Sjukförsäkringen Värmland
Försäkringskassan
Torsby
Personlig handläggare
Sjukförsäkringen Värmland
Försäkringskassan
Torsby
Personlig handläggare
Sjukförsäkringen Värmland
Försäkringskassan
Torsby
Personlig handläggare
Sjukförsäkringen Värmland
Försäkringskassan
Torsby
Kurator
Landstinget i Värmland
Hagfors/Munkfors
Vårdcentralen Hagfors/Ekshärad och Munkfors
PTP-psykolog
Landstinget i Värmland
Hagfors/Munkfors
Vårdcentralen Hagfors/Ekshärad och Munkfors
Specialist
Avdelning för sjukförsäkringen Värmland Försäkringskassan
Torsby
Projektmedarbetare
Värmlands framtid
Forshaga kommun
Forshaga
Projektmedarbetare
Värmlands framtid
Forshaga kommun
Forshaga
Sjuksköterska
Samverkansteam
Klarälvd/Fryksd samordn.förb
Klarälvd/Fryksd
Personlig handläggare
Sjukförsäkringen Värmland
Försäkringskassan
Sunne
Personlig handläggare
Sjukförsäkringen Värmland
Försäkringskassan
Karlstad
Forshaga kommun
Forshaga
Verkställande tjänsteman
Klarälvdalens samordningsförbund
Student /VFU
Arbetsmarknadsenheten
Säffle kommun
Säffle/ KaU
Socialsekreterare
Socialtjänsten
Hagfors kommun
Hagfors
Socialsekreterare
Socialtjänsten
Hagfors kommun
Hagfors
Coach/Koordinator
Arbetsmarknadsenheten
Säffle kommun
Säffle
Student /VFU
Vård- och Stödsamordnarprogrammet Säffle kommun
Säffle/ KaU
Forshaga kommun
Forshaga
Undersköterska , Skötare , hab Lss/
ass psykiatri boende
Lss/ psykiatri boende
Forshaga kommun
Forshaga
Skötare , hab ass
Lärare
Lärande och Arbete/Vuxenutbildningen Forshaga kommun
Forshaga
HR-konsult
Personalavdelningen
Forshaga kommun
Forshaga
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Marie-Helén Lindström
Niels Möller
Sara Pettersson
Pernilla Englund
Tobias Nyåker
Irene Mattsson
Therese Wennsten
Ingbritt Svensson
Erica Sjöö
Riitta Högberg
Sonja Jernberg
Annika Ekberg
Kerstin Belander
Yvonne Jansson
Helene Berkes
Elisabeth Kihl
Jenny Alpmyr
Marie Ullenius
Elisabeth Börjesson
Anders Andrén
Pernilla Boström
Ann Johansson
Karin Malmqvist
LiseLott Ullenius
Per Ullenius
Tina Bengtsson
Ninni Boss
Jörgen Johansson
Ingrid Olsson
Anna Jonsson
Hilary Högfeldt
Ulla Bodén
Joanna Bergkvist
Områdeschef Värmland/ÖrebroSjukförsäkringen Värmland/Örebro
Försäkringskassan
Försäkringsmedicinsk rådgivareSjukförsäkringen Mitt
Försäkringskassan
Personalkonsult
Personalavdelningen
Grums kommun
Personalkonsult
Personalavdelningen
Grums kommun
Områdeschef
Grums kommun
Arbetsmarknadsåtgärder och Socialpsykiatri
Samordnare/Projektledare
Jobbstart AME
Grums kommun
Projektledare
Värmlands Framtid
Säffle kommun
Kaa-ansvarig
Herrgårdsgymnasiet
Säffle kommun
Fritidsledare
Ungdomens Hus
Säffle kommun
Sjukförsäkring
Västmanland
Försäkringskassan
Samverkansansvarig
Sjukförsäkring Västmanland
Försäkringskassan
Samverkansansvarig
Personalsekreterare
Personalavdelningen
Eda kommun
Avdelningschef
IFO
Säffle kommun
Personalstrateg
Kommunledningsförvaltningen
Kristinehamns kommun
Personalstrateg
Kommunledningsförvaltningen
Kristinehamns kommun
Förhandlingsansvarig
Kommunledningsförvaltningen
Kristinehamns kommun
Personalstrateg
Kommunledningsförvaltningen
Kristinehamns kommun
socialsekreterare
IFA
Karlstad kommun
Rehabkoordinator
Landstinget i Värmland
VC Verkstaden
Folkhälsostrateg
Hälso- och sjukvårdsstaben
Landstinget i Värmland
Ordförande
individ och omsorgsutskottet
Hagfors kommun
Städchef
Kost- och städavdelningen
Torsby kommun
Divisionschef
Division allmänmedicin
Landstinget i Värmland
Psykoterapeut
Konsult
Clarahälsan
Värmland/Örebro
Värmland
Grums
Grums
Grums
Grums
Säffle
Säffle
Säffle
Strateg Personal och hälsa
Avdelningschef
Föreståndare
Områdeschef äldreboende
Enhetschef
Fastighetschef
Kökschef
Arbetskonsulent
Torsby
Torsby
Torsby
Torsby
Sunne
Torsby
Torsby
Hagfors
HR-avdelningen
Kost- och städavdelningen
avd. 253
socialförvaltningen
Primärvårdsrehabilitering norra
Kost o städ, kommunstyrelsen
Enheten för Sysselsättning och Arbete
Torsby kommun
Torsby kommun
Vision
Torsby kommun
Landstinget i Värmland
Torsby kommun
Torsby kommun
Hagfors kommun
Eda
Säffle
Kristinehamn
Kristinehamn
Kristinehamn
Kristinehamn
Karlstad
Arvika/Eda
Värmland
Hagfors
Torsby
Värmland
Värmland
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Regina Larsson
Kicki Velander
Pia Ahlström
Karin Melberg
Ida Carle
Sofie Olsson
Per-Åke Andersson
Therese Skoglund
Charlotte Larsson
Catrine Stefansson
Maud Johansson
Pernilla Haglund
Will van Aken
Marianne Adolfsson
Eva Hallström
Olga Sabirova Höjerström
Louisa Szücs Johansson
Sara Moradi
Lars Andersson
Josefin Myrman
Monika Davidsson
Jonas Larsson
Jan Hultbäck
Eva Stjernström
Eva Vingård
Clas Malmström
Sofia Axelsson
Marie Niljung
Carina Hagelin-Kjällman
Marit Grönberg Eskel
Tomas Edman
Malte Hallqvist
Lisbeth Alfredsson
Arbetskonsulent
Enheten för Sysselsättning och Arbete
Fritidsavdelningen
Fritidschef
kurator
Vårdcentralen Sunne
Socialnämnden
Områdeschef LSS/psykiatri
Socialnämnden
Områdeschef LSS/psykiatri
Socialnämnden
Områdeschef LSS/psykiatri
Processledare för sjukskrivningsprocessen
Hälso- och sjuksvårdsstaben
Områdeschef
Student
Socialnämnden
Äldreomsorgen
Äldreomsorgen
Äldreomsorgen
Enheten för stressrelaterad ohälsa
Psykolog/ Psykoterapeut
Enheten för stressrelaterad ohälsa
Ordförande
Teknikutskottet
Tjänstedesigner
Experio Lab
Tjänstedesigner
Experio Lab
KBT-terapeut/koordinator
Forshaga vårdcentral
KBT-terapeut
Forshaga vårdcentral
Personlig handläggare
Sjukförsäkringen Värmland
Äldreomsorgen
Verksamhetsadministratör
Divisionschef
Hälsa, habilitering, rehabilitering
Divisionschef
Diagnostik
Forskare
Psykiatriker
Projektledare
Psykisk ohälsa
HR-konsult
Personalavdelningen
Chef SF Mitt
Mobiliseringsinitiativet
Psykisk hälsa, delaktighet, impelmentering
PRIO
Chef/Grundare
Experio Lab
Moderator /skådespelare
Psykiatriker
Enheten för stressrelaterad ohälsa
Hagfors kommun
Hagfors
Torsby
Torsby kommun
Sunne
Landstinget i Värmland
Torsby
Torsby kommun
Torsby
Torsby kommun
Torsby
Torsby kommun
Värmland
Landstinget i Värmland
Torsby kommun
Torsby
Torsby
Torsby kommun
Hagfors
Hagfors kommun
Hagfors
Hagfors kommun
Hagfors
Hagfors kommun
Värmland
Landstinget i Värmland
Landstinget i Värmland
Landstinget i Värmland
Värmland
Värmland
Landstinget i Värmland
Värmland
Landstinget i Värmland
Forshaga
Landstinget i Värmland
Forshaga
Landstinget i Värmland
Torsby
Försäkringskassan
Hagfors kommun
Hagfors
Säffle kommun
Säffle
Värmland
Landstinget i Värmland
Landstinget i Värmland
Värmland
Forte
DCM Hälsokompetens AB
Försäkringskassan/LiV
Värmland
Arvika kommun
Arvika
Försäkringskassan/LiV
Nationellt
Sveriges kommuner och Landsting
Nationellt
Landstinget i Värmland
Värmland/Nationellt
Maltes gitarrlåda
Landstinget i Värmland
Arvika
Deltagare konferens psykisk ohälsa
Karolinen, Karlstad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Namn
Majlis Lövgren
Terese Wigh
Helena Seffel
Margareta Tengberg
Maria Björkman
Patrik Karlsson
Anneli Moilanen
Agneta Nilsson-Lohse
Eva Mikaelsson
Linda Bergqvist
Sofia Walldén
Linnéa Eriksson
Helen Persson
Tom Eriksson
Linda Söderberg
Pernilla Mattsson
Gunilla Andersson Gärds
Sofia Jansson
Eva Haglund
Marita Edlund
Peter Öhlander
Henrica Liljenzin
Carin Hagenmarck
Wenke Herzog
Veronica Kindbom
Anders Jansson
Åsa Forssten
2015-11-05
Befattning
Personlig handläggare
Arbetsterapeut
Socialsekreterare
Handläggare
Personlig handläggare
Kultur- och kulturskolechef
Verksamhetschef
Personlig handläggare
Personlig handläggare
Arbetsterapeut
Personlig handläggare
Personlig handläggare
Arbetsförmedlare
Enhetschef
Enhetschef
Rektor
Kommunikatör
HR-konsult
Förvaltningschef
Bitr. förvaltningschef
Enhetschef
Familjebehandlare
Familjebehandlare
Familjepedagog
Familjecoach
Arbetsterapeut
Enhet
"En väg in"
"En väg in"
Soc.förvaltn /"En väg in"
"En väg in"
Sjukförsäkringen Värmland
Barn- och utbildningsnämnden
Sjukförsäkringen Örebro
Enheten för stressrelaterad ohälsa
Sjukförsäkringen Värmland
Sjukförsäkringen Värmland
Socialpsykiatrin
Sjukförsäkringen Värmland
Sjukförsäkringen Värmland
Förvaltningen för Lärande och arbete
Sjukförsäkringen Värmland
Vuxenutbildningen
Experio Lab
Personalavdelningen
Vård och omsorg
barn och utbildning
barn och familj
barn och familj
Social psykiatrin
Organisation
Försäkringskassan
Landstinget i Värmland
Filipstad kommun
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Kils kommun
Försäkringskassan
Landstinget i Värmland
Försäkringskassan
Försäkringskassan
Forshaga kommun
Försäkringskassan
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Forshaga kommun
Försäkringskassan
Forshaga kommun
Landstinget i Värmland
Forshaga kommun
Forshaga kommun
Forshaga kommun
Forshaga kommun
Forshaga kommun
Forshaga kommun
Forshaga kommun
Forshaga kommun
Forshaga kommun
Ort
Storfors/Filipstad
Storfors/Filipstad
Storfors/Filipstad
Krhmn/Filipstad/Storfors
Karlstad
Kil
Örebro
Karlstad
Arvika
Torsby
Forshaga
Karlstad
Karlstad
Karlstad
Forshaga
Karlstad
Forshaga
Värmland
Forshaga
Forshaga
Forshaga
Forshaga
Forshaga
Forshaga
Forshaga
Forshaga
Forshaga
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Elin Wirén
Eva Skeppstedt
Ann-Sofi Hanes
Liselotte Kristensen
Therése Jonsson
Annelie Åslund
Åse Trondsen
Annika W Haglund
Elisabet Engh
Inga-Maj Skoog
Petra Andersson
Ingela Persson
John Andersson
Annika Bjelvert
Gunilla Karlsson
Malin Björnson
Malin Andersson
Maria Blomgren
Charlotte Werling
Cecilia Jansson
Annika Dahlgren
Tommy Norén
Lise-Lotte Berg
Mia Eriksson Rask
Linda Nilsson
Anna-Karin Wincentsson
Lena Holm
Karin Vik
Lena Yrell
Balkis Faili
Inga-Lill Dahlqvist
Eva Nilsson
Kristina Lindroth
HR-konsult
Personlig handläggare
Sjukförsäkringen Värmland
Försäkringssamordnare
Sjukförsäkringen Värmland
Sektionschef
Arbetsförmedlare
Samverkan
Enhetschef
Socialförvaltningen arbmark
Enhetschef
Sjukförsäkringen Värmland
Vägledare
Socialförvaltningen arbmark
Vägledare
Socialförvaltningen arbmark
Distriktssköterska/psykiatrisjuksköterska
Vård och omsorg
Arbetsmarknadskonsulent/coach
Arbetsmarknadskonsulent/coach
Arbetsmarknadskonsulent/coach
Styrelsemedlem
Arbetsförmedlare
Arbetsförmedlare
Barnmorska
Vårdcentralen Västerstrand
Barnmorska
Vårdcentralen Västerstrand
Personlig handläggare
Sjukförsäkringen Värmland
Undersköterska
Verksamhetschef
Psykiatriska öppenvården
Chef AME
Arbetsmarknadsenheten
Arbetsförmedlare/SIUS-konsulent
Arbetsförmedlare/SIUS-Konsulent
Arbetsförmedlare
områdeschef
Personalsekreterare
Områdeschef
Städchef
Integrationssamordnare
Personalsekreterare
Personlig handläggare
Personlig handläggare
Landstinget i Värmland
Värmland
Försäkringskassan
Karlstad
Försäkringskassan
Värmland
Arbetsförmedlingen
Värmland
Arbetsförmedlingen
Karlstad
Kils kommun
Kil
Försäkringskassan
Arvika
Kils kommun
Kil
Kils kommun
Kil
Forshaga kommun
Forshaga
Säffle kommun
Säffle
Säffle kommun
Säffle
Säffle kommun
Säffle
Fryksdalens samordningsförbund
Fryksdalen
Arbetsförmedlingen
Karlstad
Arbetsförmedlingen
Karlstad
Landstinget i Värmland
Karlstad
Landstinget i Värmland
Karlstad
Försäkringskassan
Karlstad
Suicide zero
Värmland
Landstinget i Värmland
Hagfors/Torsby
Årjäng
Årjängs kommun
Karlstad
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Karlstad
Etableringen
Arbetsförmedlingen
Norra Värmland
äldreomsorgen
Grums kommun
Grums
Barn-och ungdomsförvaltningen
Karlstads kommun
Karlstad
Grums kommun
Grums
Äldreomsorgen
Lokalvård, Kommunteknik och service Forshaga kommun
Forshaga
Forshaga kommun
Forshaga
Förvaltning för Lärande och arbete/Flyktingenheten
Vård- och omsorgsförvaltningen
Karlstads kommun
Karlstad
Lokalt försäkringscenter
Försäkringskassan
Karlstad
Sjukförsäkringen Karlstad
Försäkringskassan
Karlstad
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Hans Olsson
Ann-Kristin Lublin
Caroline Liljenberg
Hanna Sandström
Carl Hast
Gunilla Jonasson
Lisa Ejnesjö Lind
Lisa Pellikka
Birgitta Svärd
Christina Olsson
Birgitta Olsson
Katharina Svedmark
Ann-Sophie Bennet
Margaretha Bergagård
Christina Andersson
Christer Lindstedt
Johanna Falkman Sjöberg
Sven Andersson
Christina Henriksson
Lena Prånge
Åsa Ekman
Katarina Strandberg
Birgitta Mossberg
Linda Arvidsson
Lillemor Sjöstedt
Niclas Friman
Anna Norman
Sofia Asplund
Marina Pettersson
Monica Nord
Patric Sundell
Ulrika Kulin
Anna-Lena Wålfors
Arbetsförmedlingen
Sius-Konsulent
Kurator
Ungdomsmottagningen Druvan
Landstinget i Värmland
Försäkringmedicinsk rådgivare Sjukförsäkringen Mitt
Försäkringskassan
Arbetsförmedlare
Arbetsförmedlingen
Samverkansansvarig
Sjukförsäkringen Karlstad
Försäkringskassan
Enhetschef
VC Grums
Landstinget i Värmland
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlare
Psykiatrisk mottagning
Landstinget i Värmland
Avdelningschef
Samverkansansvarig
Sjukförsäkringen
Försäkringskassan
Administrativ chef
Grums kommun
Enhetschef
Sjukförsäkringen Värmland
Försäkringskassan
Försäkringsmedicinsk rådgivareFMR/FMK VO Mitt
Försäkringskassan
Sjukförsäkringen Mitt
Försäkringskassan
Försäkringsmedicinsk koordinator
Enhetschef
Försäkringsmedicin/Sjukförsäkringen MittFörsäkringskassan
Smärtcentrum
Landstinget i Värmland
Rehabiliteringskoordinator
Kurator
Rehabiliteringsenheten
Landstinget i Värmland
Personalavdelningen
Hammarö kommun
PA-konsult
Personalchef
Personalavdelningen
Grums kommun
Lönehandläggare
Personalavdelningen
Grums kommun
Intensivvården
Landstinget i Värmland
Biträdande Avdelningschef
Intensivvården
Landstinget i Värmland
Biträdande Avdelningschef
Personlig handläggare
Sjukförsäkringen Värmland
Försäkringskassan
Ordf / Huvudskyddsombud
Skyddsutskott och skyddskommitté
Saco LiV
V ordf/ Huvudskyddsombud Skyddsutskott och skyddskommitté
Saco LiV
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlare
Personalchef
Kommunledningsförvaltningen
Kristinehamns kommun
Personalstrateg
Personalstrateg
Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Öppenvård Psykiatrin
Terapeut
Försäkringsmedicinsk rådgivare
Arbetsförmedlare
företagssköterska
Landstingshälsan
Sunne
Karlstad
Värmland
Karlstad
Värmland
Grums
Karlstad
Hagfors
Linköping
Grums
Karlstad
Linköping
Karlstad
Säffle
Hammarö
Grums
Grums
Karlstad
Karlstad
Karlstad
Värmland
Värmland
Karlstad
Kristinehamn
Kristinehamns kommun Kristinehamn
Kristinehamns kommun Kristinehamn
Landstinget i Värmland
Hagfors
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Karlstad
Försäkringskassan
Landstinget i Värmland
Värmland
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Monica Klar
Samverkansansvarig
Sjukförsäkringen Värmland
Försäkringskassan
Kristin Bergman
Försäkringsmedicinsk rådgivareSjukförsäkringen Mitt
Försäkringskassan
Eva Lannerö
Försäkringsmedicinsk rådgivareSjukförsäkringen Mitt
Försäkringskassan
Ulrika Alenfelt
HR
HR verksamhetspartner
Försäkringskassan
Birgitta Gabrielsson
Avdelningschef
Landstinget i Värmland
Lena Engman
Division medicinska specialiteter / Vårdadministration
Landstinget i Värmland
Susanne Domeij
Avdelningschef
Division medicinska specialiteter / Vårdadministration
Enhetschef
Avdelningen för funktionsnedsättning Försäkringskassan
Frida Kullander
Personlig handläggare
Avdelningen för funktionsnedsättning Försäkringskassan
Emmeli Malmqvist
Personlig
handläggare
Avdelningen för funktionsnedsättning Försäkringskassan
Linnea Vestlund
Personlig handläggare
Avdelningen för funktionsnedsättning Försäkringskassan
Helén Moberg
Enhetschef
Vårdcentralen Skoghall- Lövnäs
Landstinget i Värmland
Åsa Wahlén
David Eriksson
Opinionsbildare
Fackförbund
Unionen
Lars-Gunnar Karlsson
Försäkringsmedicinsk rådgivareverksamhetsområde Mitt
Försäkringskassan
Lisa Finstad
Socialsekreterare
IFO
Kils kommun
Stefan Ludvigsson
Socialsekreterare
IFO
Kils kommun
Maj-Liis Hempel
Socialsekreterare
IFO
Kils kommun
Helena b. Edgren
Beteendevetare
IFO
Kils kommun
Filipstads Nya Vårdcentral
Ann-Sofie Dahlberg
Bergslagens Arbetsmiljö
Handläggare/ Samordnare
Arbetsmarknadsenheten
Kils kommun
Peter Eriksson
Eva Gylling
handledare
Arbetsmarknadsenheten
Kils kommun
Cecilia Heister-Danielsson
företagsläkare
Filipstads Nya Vårdcentral
Bergslagens Arbetsmiljö
Annika Einarsson
psykiatriker
Filipstads Nya Vårdcentral
Bergslagens Arbetsmiljö
Elisabeth Sundequist-Stockhaus
ClaraHälsan AB
Torbjörn Rudström
Försäkringsmedicinsk rådgivareSjukförsäkringen Mitt
Försäkringskassan
Annika Aletind
Beteendevetare
Landstingshälsan
Öppenpsyk mot/Unga vuxna Arvika
Landstinget i Värmland
Anette Pehrsson
Leg.psykoterapeut
Lena Thorén
behandlare
Psykiatriska mottagningen
Landstinget i Värmland
Gunilla Almséus-Norlin
vårdadministratör
Psykiatriska mottagningen
Landstinget i Värmland
AF Norra Värmland
Arbetsförmedlingen
Anna Hallström
Arbetsförmedlare
Arbetsförmedlingen
Maud Höckert
Arbetsförmedlare
Anna Johannesson Lodin
AF Norra Värmland
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlare
Arbetsförmedlingen
Eva-Lotta Carlsson
Arbetsförmedlare
Värmland
Linköping
Mitt
Karlstad
Karlstad
Väst
Väst
Väst
Väst
Hammarö
Värmland
Mitt
Kil
Kil
Kil
Kil
Filipstad
Kil
Kil
Filipstad
Filipstad
Värmland
Linköping
Värmland
Arvika
Säffle
Säffle
Norra Värmland
Forshaga
Norra Värmland
Forshaga
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Landstinget i Värmland
Kil
Torsby
Torsby
Hagfors/Munkfors
Hagfors
Hagfors
Torsby/Sunne/Hagfors
Hagfors
Kil
Karlstad
Sunne
Kristinehamn
Jobbsökare
Arbetsförmedlingen
Karlstad Grums Hammarö
Arbetsförmedlare
Avdelningschef
Arbetsförmedlare
Etableringshandläggare
Arbetsförmedlare
Arbetsförmedlare
Psykiatriker
Arbetsförmedlingen
Landstinget i Värmland
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Landstinget i Värmland
Landstinget i Värmland
Landstinget i Värmland
Landstinget i Värmland
Landstinget i Värmland
Landstinget i Värmland
Landstinget i Värmland
Legevisitten AB
Landstinget i Värmland
Landstinget i Värmland
Landstinget i Värmland
Landstinget i Värmland
VarnumHälsan AB
VarnumHälsan AB
Forshaga
Karlstad
Kil
Sunne
Sunne
Sunne
Karlstad
Anette Andersson
Carina Nordqvist
Marianne Einarsson
Per Carlsson
Maja Antonsson
Tomas Arnoldsson
Kristina Åhslund
Maria Frykman
Charlotte Björfeldt
Anna Folmer Söderberg
Anethe Byberg
Malin Grafström Wilhelmson
Arbetsförmedlare
Arbetsförmedlare
Arbetsförmedlare
Arbetsförmedlare
Arbetsförmedlare/Proc.led
Arbetsförmedlare
Arbetsförmedlare
Personlig handläggare
Arbetsförmedlare
Enhetschef
Camilla Kruse
Malin Ahlbäck
Jessica Eriksson
Ann Johansson
Helena Törling
Elisabeth Fryk
Vivica Stridsberg
AnnSophie Mellvik-Resare
Brita Bolin
Maria Eklund
Elisabeth Gabrielsson
Josefin Elthammar
Beatrice Berta
Lina Axelsson
Sven Holmberg
Hanna Ankarstrand
Johanna Macho Bergström
Agneta Nilsson-Lohse
Charlotte Ljungwall
Lena Norfjord
Anna Posth Skoog
Psykolog
Enhetschef/Kurator
Divisionsombud, HSO SACO
Verksamhetschef
Ergonom, leg sjukgymnast
VD
Sius, Norra Värmland
AF Norra Värmland
Hagfors/Munkfors
AF Norra Värmland
AF Norra Värmland
Projekt Sigurd
AF Norra Värmland
Sjukförsäkringen Karlstad
AF Norra Värmland
Klinisk Kemi
Vårdadministrationen Kirurgkliniken
AF Norra Värmland
AF Norra Värmland
AF Norra Värmland
Enheten för stressrelaterad ohälsa
Enheten för stressrelaterad ohälsa
Enheten för stressrelaterad ohälsa
Enheten för stressrelaterad ohälsa
Enheten för stressrelaterad ohälsa
Enheten för stressrelaterad ohälsa
Enheten för stressrelaterad ohälsa
Vintergatans Vårdcentral
Enheten för stressrelaterad ohälsa
Division diagnostik
Enheten för stressrelaterad ohälsa
Landstingshälsan
Karlstad
Kristinehamn
Värmland
Värmland
Kristinehamn
Kristinehamn
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
Arbetsförmedlare
Etableringsuppdraget
Arbetsförmedlingen
Sofie Ihlberg
Jimmy Lindblad
Arbetsmiljöingenjör
Landstingshälsan
Landstinget i Värmland
Carina Honkanen
Personlig Handläggare
Lokalt Försäkringscenter
Försäkringskassan
Försäkringskassan
Eva Stadler
Försäkringsmedicinsk rådgivaresjukförsäkringen i Västmanland
Chef
Området Mitt
Försäkringskassan
Birgitta Wågbrant
Socialnämnden
Felicia Weinberg
bitr socialchef
Torsby kommun
Louise Lidman
Sektionschef
Af Norra Värmland
Arbetsförmedlingen
Jan Åke Åkesson
Försäkringsmedicinsk rådgivareVerksamhetsområde Mitt
Försäkringskassan
Peder Persson
Torsby kommun
Fastighetsingenjör
Else Danielsson Gustafson
Arbetsmiljöinspektör
Enheten för region mitt
Arbetsmiljöverket
Företagssköterska
Landstingshälsan
Landstinget i Värmland
Eva Sindsjö
Arbetsförmedlingen
Carine Nyström
Arbetsförmedlare
Karin Mattsson
Personlig handläggare
LFC Karlstad
Försäkringskassan
AF Norra Värmland
Arbetsförmedlingen
Eslam Gouda Ahmed
Arbetsförmedlare
Charlotte Demelew-Westerberg
Processledare
Landstinget i Sörmland
Enheten för rehab- och sjukskrivningsprocessen
Mona Noreklint
länsansvarig
(H)järnkoll i Värmland
Leg Sjukgymnast/fysioterapeutFöretagshälsovård
Anna-Lena Nilsson Ahlin
Säfflehälsan AB
Helen Hemberg Eriksson
Föreningen EBL-skolan
Eva Lövåker
Föreningen EBL-skolan
SIUS-konsulent
Arbetsförmedlingen
Lena Karlsson
AF Norra Värmland
Arbetsförmedlingen
Elham Razzaghi
Etableringsresurs
Arbetsförmedlingen
Mari Carlsson
Arbetsförmedlare
Sjukförsäkringen
Försäkringskassan
Heléne Brandell
Samverkansansvarig
Arbetsförmedlare
Arbetsförmedlingen
Ida Nilsson
Försäkringsmedicinsk rådgivareSjukförsäkringen Mitt
Försäkringskassan
Peter Fardelin
Jonas Zettergren
Personlig Handläggare
Lokalt Försäkringscenter
Försäkringskassan
Pia Nordlund
Arbetsmarknadskoordinator AIE
Filipstads kommun
Suada Hisenaj
Projektledare
”Ung i Filipstad”
Filipstads kommun
Landstinget i Värmland
Anncathrin Larsson
Avdelningschef vårdadministrationen
Ögonsjukvården
Personlig handläggare
Sjukförsäkringen Värmland
Försäkringskassan
Lilian Eriksson
Stina Backman Virmaja
Personlig handläggare
Sjukförsäkringen Värmland
Försäkringskassan
Sofia Westberg
Personlig handläggare
Sjukförsäkringen Värmland
Försäkringskassan
Eva Vingård
Forskare
Forte
Kil
Värmland
Karlstad
Västmanland
Mitt
Torsby
Norra Värmland
Linköping
Torsby
Värmland
Kil
Arvika
Sunne
Nyköping
Värmland
Säffle
Karlstad
Karlstad
Kd/Hammarö/Grums
Torsby
Hagfors
Eskilstuna
Kil
Örebro
Karlstad
Filipstad
Karlstad
193
194
195
196
197
198
199
200
Clas Malmström
Sofia Axelsson
Marie Niljung
Lisbeth Alfredsson
Marit Grönberg Eskel
Tomas Edman
Malte Hallqvist
Carina Hagelin-Kjällman
Psykiatriker
Projektledare
Psykisk ohälsa
HR-konsult
Personalavdelningen
Psykiatriker
Enheten för stressrelaterad ohälsa
Psykisk hälsa, delaktighet, impelmentering
PRIO
Chef/Grundare
Experio Lab
Moderator /skådespelare
Chef SF Mitt
Mobiliseringsinitiativet
DCM Hälsokompetens AB
Försäkringskassan/LiV
Värmland
Arvika kommun
Arvika
Landstinget i Värmland
Arvika
Sveriges kommuner och Landsting
Nationellt
Landstinget i Värmland
Värmland/Nationellt
Maltes gitarrlåda
Försäkringskassan/LiV
Nationellt