Sörmländska rekommendationer
Göran Stenlund
Inf klin
STRAMA Sörmland
Inf klin/STRAMA
€ Ortoped klin
€ Tandvårdskommittén
€
Endokarditprofylax
€
www.infektion.net/klinik/hjarta/endokardi
t/Endokarditprofylax_maj_09.pdf
y pat med inopererad klaffprotes
y pat som tidigare haft endokardit
y pat med komplicerade, medfödda
cyanotiska hjärtfel
€
Profylax
y Tabl amoxicillin 2 g 1 tim före ingrepp
Patientgrupper där
antibiotikaprofylax bör ges till alla
€
€
€
Patienter med neutropeni (neutrofila
granulocyter < 1,0 x 109/l) orsakat av
sjukdom eller läkemedelsbehandling
Patienter med kontinuerlig
kortisonbehandling (motsvarande minst
15 mg Prednisolon dagligen)
Patienter som genomgått strålbehandling
mot käkbenet och som ska genomgå
benskadande behandling (för dessa pat
övervägs förlängd behandling upp till 7-10 dagar
efter ingreppet)
Patientgrupper med inopererade
led- och kärlproteser där
antibiotikaprofylax bör ges
Patienter enligt ovan
€ Patienter med behandling med
TNF-alfa-hämmare (ATC kod L04AB)
€
Tandingrepp som bör medföra
antibiotikaprofylax för dessa
patientgrupper
€
Alla ingrepp i munhålan som regelmässigt
ger upphov till blödning
Antibiotikaval
€
Kaps Dalacin 300 mg, 2 st per os 1 tim
före ingreppet
y (barn < 12 år: Mixt Dalacin, 15 mg/kg som
engångsdos)