Autism and early development in adults with schizophrenia

Autism and early development
in adults with schizophrenia
Methodological and clinical aspects
Maria Unenge Hallerbäck
Schizofrenispektrum
Attenuated
psychosis
syndrome
Schizoaffektivt
syndrom
Schizofreni
Schizofreniformt
syndrom
Schizotypal
personlighets
störning
Autismspektrum
Asperger
syndrom
Autistiskt syndrom
Atypisk autism/PDD-NOS
Barndomsutveckling
25 – 50% har haft svårigheter med
– Social interaktion
– Motorisk koordination
– Uppmärksamhet
– Språk
Schizofreni och autism
British Journal of Psychiatry 1971
Infantile Psychosis
– symptomdebut före 3 års ålder
Late Onset Psychosis
– symptomdebut 5 – 15 års ålder
Israel Kolvin 1929-2002
Vår studie – en jämförelse mellan
två patientgrupper
• Personer med klinisk diagnos schizofreni,
schizoaffektivt syndrom eller
schizofreniformt syndrom födda 1972 –
1987
•
29 män och 17 kvinnor
• Personer med klinisk diagnos Aspergers
syndrom födda 1972 – 1986
•
27 män och 28 kvinnor
Mental retardation utgör exklusionskriterium
Studiedesign
Aktuell psykiatrisk symptomatologi
•
SCID I, II
•
Nikotin, alkohol, droger
Utvecklingsavvikelser i barndomen
•
Föräldraintervju, DISCO-11
•
Journalgenomgång
•
ADHD förekomst; skattningsskalor
Studiedesign
Social kognition
• Reading the Mind in the Eyes
• Silent Animations
Då dessa test är inte är normerade har vi använt
kontrollgrupper (studenter från Karlstads
universitet)
Artiklar
I.
The Reading the Mind in the Eyes Test: test-retest reliability of
a Swedish version. Cognitive Neuropsychiatry 2009;14: 127-143
II. Is autism spectrum disorder common in schizophrenia?
Psychiatry Research 2012 (in press)
III. Childhood impairments in social interaction: a controlled study
of young adults with schizophrenic psychosis or Asperger
syndrome (submitted)
IV. ADHD and nicotine use in schizophrenia and Asperger
syndrome: a controlled study Journal of Attention Disorders
2012 (in press)
The Reading the Mind in the Eyes Test:
test-retest reliability of a Swedish version
• Normeringsvärden
• 100 + 58 studenter
• Test-retest reliabilitet
• 58 studenter
The Reading the Mind in the Eyes Test:
test-retest reliability of a Swedish version
4 bilder hade tveksam validitet (mindre än
50% valde “rätt” svar)
Testresultaten på individnivå varierade
mellan två testtillfällen
± 4,3 när 24 bilder analyseras (18%)
± 5,3 när alla 28 bilder analyseras (19%)
Is autism spectrum disorder common in
schizophrenia?
Syfte:
Att undersöka förekomst av
autism spektrum störningar
bland unga vuxna med klinisk
schizofreni diagnos
Metod
• Diagnos enligt patientintervju SCID I
• Diagnos enligt föräldraintervju DISCO
• Journaler från barn- och
ungdomspsykiatrin
Antal
Undergrupp psykos
enligt SCID
Paranoid schizofreni
Odifferentierad schizofreni
Schizoaffektivt syndrom
Schizofreniformt syndrom
Psykotiskt syndrom UNS
Bipolär typ 1
Substansbetingad psykos
Ingen psykos
Totalt
DISCO
Totalt
10
6
5
2
5
2
2
32
19
6
8
3
5
2
1
2
46
Diagnos enligt
DISCO
Autism- Ingen
spektrum autism
6
4
3
3
2
3
1
1
1
4
2
2
13
19
Antal
Undergrupp psykos
enligt SCID
Paranoid schizofreni
Odifferentierad schizofreni
Schizoaffektivt syndrom
Schizofreniformt syndrom
Psykotiskt syndrom UNS
Bipolär typ 1
Substansbetingad psykos
Ingen psykos
Totalt
DISCO
Totalt
10
6
5
2
5
2
2
32
19
6
8
3
5
2
1
2
46
Diagnos enligt
DISCO
Autism- Ingen
spektrum autism
6
4
3
3
2
3
1
1
1
4
2
2
13
19
Andel ASD vid schizofreni
13 av 32 (DISCO undersökta)
41%
12 av 23 (SCID verifierad sch. psykos) 52%
Minst:
13 av 46 (alla inkluderade)
28%
12 av 84 (alla med sch. i Värmland)
14%
Childhood impairments in social interaction:
a controlled study of young adults with
schizophrenic psychosis or Asperger
syndrome
Syfte
Att undersöka likheter och olikheter vad gäller
utveckling under barndomen vid schizofreni
respektive Aspergers syndrom
Deltagare
• 32 personer med schizofreni
• Med “neurotypisk” utveckling (SCH-TD) 19
• Med AST enligt DISCO (SCH-ASD) 13
• 45 personer med Aspergers syndrom
(22 män 23 kvinnor, födda 1972-1986)
DISCO symptoms
SCH-TD
n = 19
Minor to
marked
problems
Qualitative impairment in social interaction
Quality of friendship
Quality of interaction
Sharing interests and enjoyment
Awareness of others’ feelings
Bullying and teasing by age peers
Friendship with age peers
Qualitative impairment in communication
Facial expressions
SCH-ASD
n = 13
Minor to
marked
problems
AS
n = 45
Minor to
marked
problems
16 %
21 %
11 %
16 %
42 %
5%
85 %
85 %
77 %
69 %
62 %
62 %
96 %
87 %
58 %
62 %
73 %
64 %
11 %
62 %
58 %
42 %
21 %
11 %
5%
85 %
77 %
62 %
62 %
89 %
91 %
71 %
64 %
Restricted repetitive behaviour,
interests and activities and imagination
Collecting facts on specific subjects
Talks intensely on a few themes
Repetitive activities related to special skills
Sharing imaginative activities
Attenuated
psychosis
syndrome
Schizoaffective
disorder
Schizophrenia
Schizophreniform
disorder
Schizotypal
personality
disorder
Asperger
syndrome
Autistic disorder
Schizoid
personality
disorder
Atypical
autism/
PDDNOS
Tack för uppmärksamheten!
[email protected]
www.gnc.gu.se