Case - Barn med diabetes

advertisement
Fall 1 Nydiagnostiserad typ 1 diabetes
Evelina är fem år och kom till akutmottagningen tillsammans med sin mamma på
eftermiddagen en lördag. Mamma beskriver att Evelina de senaste 1-2 veckorna har druckit
och kissat mycket och därför sökte de hjälp på vårdcentralen. På vårdcentralen fick Evelina
diagnosen diabetes typ 1 och blev remitterad till barnsjukhuset för fortsatt vård.
Via akutmottagningen blev Evelina inlagd på vårdavdelningen där du arbetar. Evelina fick
vätska och insulin intravenöst fram till söndag kväll, då jouren vid eftermiddagsronden
bestämde att hon skulle börja med subkutant insulin parallellt med intravenös
insulinbehandling. Sjuksköterskan som arbetade på söndag kväll gav flickan hennes första
subkutana injektion med långtidsverkande insulin. Du arbetar på måndag morgon och efter
morgonrapporten går du in till Evelina för att ge henne dels en ny dos långtidsverkande
insulin men också direktverkande insulin inför hennes frukost. Planen är att efter frukost ska
den intravenösa insulininfusionen tas bort. När du kommer in till Evelinas rum och berättar
vad du ska göra ser du att mamman är upprörd och sammanbiten. Hon säger bara kort att hon
inte tillåter att du ger flickan insulininjektionen. Flickans blodsockervärde är på morgonen 5
mmol/L.
Vad gör du i denna situation? Vad behöver du göra snarast och vad planerar du för under
resten av dagen?
Hur tolkar du mammans beteende? Hur bemöter du henne och flickan?
Download