Förändring av energiskatten fr.om 1 januari 2017

2016-12-13
Förändring av energiskatten fr.o.m. 1 januari 2017
För er som idag har reducerad energiskatt (ned till 0,5 öre/kWh) för att ni använder el i
tillverkningsprocessen i industriell verksamhet kommer att påverkas av Skatteverkets
nya regler.
För er som kund innebär det;
Fakturering av ordinarie energiskatt (29,5 öre/kWh för 2017) kommer att ske på all
energianvändning. Ansökan om återbetalning av mellanskillnaden från 29,5 ned till 0,5
öre/kWh sker direkt till Skatteverket av dig som kund. Återbetalningen sker på den del
av elanvändning som överstigen 8 000 kronor i energiskatt per kalenderår.
Ovanstående förändring är beslutat genom ändringar i energiskattelagstiftningen, vilket
innebär att Vaggeryds Energi liksom övriga elhandelsbolag fråntas möjligheten att
hantera reducerad skattesats från 1 januari 2017 och framåt.
Den ekonomiska regleringen från Skatteverket sker normalt årsvis men kan begäras
kvartalsvis om den beräknade årsanvändningen överstiger 250 000 kWh per år.
Återbetalningen sker till företag som inte befinner sig i ekonomiska svårigheter. Ansökan
om återbetalning ska ske elektroniskt på Skatteverkets webbplats i e-tjänsten
Återbetalning – punktskatt.
Vi ni veta mer vad som gäller för ert företag, kontakta Skatteverket genom att maila till
[email protected] eller via telefon 010-572 28 00.
Mer information finns att läsa på Skatteverkets hemsida
http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/nyheter/2016
Med Vänliga Hälsningar
Vaggeryds Energi
Vaggeryds Energi AB | Box 173 | 567 24 Vaggeryd | Hermes väg 10 | Tel: 0393 - 678630