Bilaga 2. Prislista vid inmatning vid högspänning större än 1500 kW

advertisement
Bilaga 2.
Prislista vid inmatning vid högspänning större än 1500 kW
Nätpriser 2017
A. Ersättning för inmatad energi i Höganäs Energi nät
Alla timmar
1,8 öre/kWh
B. Elöverföringsavgift för förbrukning
4,4 öre/kWh
C. Avgift
Fast avgift för mätning och avräkning
8 000 kr/år
D. Abonnemangsavgift
Avgift abonnerad effekt
33,50 kr/kW/år
E. Övrigt
Prisuppgifter ovan avser pris exkl. moms.
Ersättning och abonnemangsavgift regleras månadsvis.
Avgift för elöverföring regleras en gång per kalenderår.
Avräkning av effektabonnemang sker 1 gång/kalenderår.
Download