(Microsoft PowerPoint - Installat\366rstr\344ff2016-10

advertisement
Installatörsträff
2016-10-27
Agenda
•
•
•
•
•
2016-10-27
Hur fungerar vårt
För/Färdiganmälningssystem
Varför måste mätaren flyttas ut till
FM/Markskåp
Hur fungerar handel med solcellsel?
Regler och krav
Mätaravdelningen informerar
Övriga frågor
Hur fungerar vårt För/Färdiganmälningssystem
•
•
•
•
•
•
•
•
Situationsplaner/karta ska bifogas föranmälan
Adresser på nybyggnadsområden
Kopiera ärenden
Alla typer av ärenden ska gå via Föranmälan.nu
SNI-kod Svensk näringsgrensindelning.
SCB-kod.
Årlig Energiförbrukning
Synpunkter från installatörer
Varför måste mätaren flyttas ut till FM/Markskåp
•
•
•
•
•
•
•
Standarer för elarbeten.
AMI Anslutning Mätning Installation
IBH 14 Anslutning av kundanläggningar 1-36 kV (Ingår i AMI)
SS 437 01 02 Elinstallationer för lågspänning
SS 430 01 01 Mätartavlor
SS 430 01 10 Mätarskåp
SS 430 01 15 Mätarskåp och mätartavla för mättransformatorer
SEK Handböcker
SS 437 01 02
• Denna standard är en sammanslagning av flera standarder. I den finns det mesta av information och krav som vi
hänvisar till.
Ersätter följande standarder
SS 436 21 01
Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning.
SS 437 01 40
Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet.
SS 437 01 45
Elinstallationer i byggnader Grundläggande dimensioneringsregler
SS 437 01 46
Elinstallationer i byggnader Uttag och andra anslutningspunkter
SS 437 01 51
Elinstallationer i byggnader Införing av el- och telekablar i byggnader
SS 437 01 52
Elinstallationer i byggnader Utrymme för el- och teleutrustningar i flerbostadshus
Exempel från standard SS 437 01 02
I samband med så kallade ROT-arbeten (Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad) på kundanläggningen,
som innebär en väsentlig förändring, ska samma fordringar tillämpas för placering av mätsystemet, som vid
nyinstallation.
• Från och med 1/11 kommer vi sponsra med 2000 inkl. moms till FM-skåp eller Markmätarskåp.
Detta gäller endast vid ROT- arbeten och inte vid nybyggnation.
Rör standard
• Kabel 10-16 mm2
Rör dim 50 mm
• Kabel 50-95 mm2
Rör dim 110 mm
• Kabel 240 mm2
Rör dim 160 mm
• Typ SRN OBS! Slät insida och dragtråd.
• OBS! Till villakunder tillhandahåller vi 50 mm slang!
Hur fungerar handel
med solcellsel?
Regler och krav
Uppfattar du ditt elhandelsbolag som ett
företag som har stark miljöprofil?
Elhandel
-stark miljöprofil
Andel kunder som uppfattar att
deras elhandelsföretag har en
stark miljöprofil. Miljöprofilen
avgörs inte endast av vilken el
man säljer, även andra aktiviteter
kan påverka.
Det finns fyra elhandelsföretag
med väldigt stark miljöprofil:
- OX2 Vindel
- Falkenberg Energi
- Telge Energi
- Trollhättan Energi
OX2 Vindel
96%
Falkenberg Energi
83%
Telge Energi
83%
Trollhättan Energi
83%
GodEl
77%
Varberg Energi
77%
Falu Energi och Vatten
71%
Jämtkraft
71%
Bixia
69%
Ale El
68%
Dalakraft
68%
Luleå Energi
68%
Uddevalla Energi
67%
Sollentuna Energi…
67%
Karlstads Energi
67%
Upplands Energi
64%
Öresundskraft
63%
MälarEnergi
62%
Skellefteå Kraft
61%
Kraftringen
54%
Göta Energi
50%
Enkla Elbolaget
49%
E.ON
49%
Fortum
49%
Telinet Energi
45%
Landskrona Energi
45%
DinEl
44%
Mölndal Energi
Vattenfall
Billinge Energi
SverigesEnergi
41%
39%
39%
33%
Solelsproduktion
Intäkter
kWh
Elpris
Skattereduktion
Nätnytta
Elcertifikat
Ursprungscertifikat
Elpriset
Upptill 43,5 kW (mikroproduktion)
Av våra kunder köper vi överskottet av
solel för 60 öre/kWh (inkl moms) om:
• mängden köpt el överstiger mängden
egenproducerad överskottsel under
ett kalenderår
Över 43,5 kW
Kontakta kundservice för offert
Moms
Idag krävs momsregistrering för att
sälja sin solel.
1 januari 2017 (förslag)
Omsättningsgräns för momsregistrering
vid 30 000 kronor per år.
Skattereduktion
(Gäller fr.o.m. 1 januari 2015)
• Max 100 A
• Samma anslutningspunkt för
inmatning och uttag av el
• Anmälan om produktion av förnybar
el ska ske till elnätsföretaget
• Både fysiska och juridiska personer
• 60 öre per kWh
• Underlaget får uppgå till högst
30 000 kWh/år dock max uttagen el
• Kalenderår
• Fysiska och juridiska personer
• max 18 000 kr/år i skattereduktion
per person eller per anslutningspunkt
Nätnytta
Ersättning från elnätet
Mikroproduktion (< 43,5 kW)
5 öre/kWh
Övriga (> 43,5 kW)
2,7 öre/kWh
Elcertifikat
• Producenter av ny förnybar el ett elcertifikat per 1 000 kWh producerad
el
• Ansökan om tilldelning skickas till
energimyndigheten
• Säljs till elhandlare som ska täcka en
viss del av sin sålda elvolym med
certifikat (kvotplikt).
Priset idag är ca 140 kr/certifikat.
Falkenberg Energi köper el, elcertifikat
och ursprungsgarantier för 75 öre/kWh.
Övriga: fråga om offert
Ursprungsgarantier
• Ursprungsgarantin visar på elens
ursprung.
• Miljövärdet på elen
• Möjliggöra miljömärkning av elen
14 000 elmätare byts ut till 2025
• Mätarna kommer förutom att leverera timmätvärden
även att kunna mäta elproduktion, El-kvalité,
fjärrbrytning (bristande betalare), gränssnitt för
energidisplay m.m.
• De tekniska kraven bygger på
Energimarknadsinspektionens rapport
”Funktionskrav på framtidens elmätare”
Hjälp att lokalisera fel
Nedan gäller äldre mätare med beteckning E120xxxx
Denna triangel med ett utropstecken kommer
Fram när det saknas spänning på en eller två faser.
(Kan även tändas vid över eller underspänning)
Nedan gäller för nyare modeller typ E450 m.fl.
Här ser man i klartext vilken fas som saknas
• Vid konstaterande av något ovanstående skall alla 3
huvudsäkringar bytas till nya.
• Om säkringen löser ut igen är troligen felet inne hos
kund.
• Hjälper inget av ovanstående är troligen felet på
inkommande kabel och Falkenberg Energi kan kontaktas
för vidare felsökning.
Viktigt bryt ej spänningen!
• För att vår mätinsamling skall fungera får inte spänningen
brytas till mätaren. Vi har krav att samla in inom 5 dagar.
• Även viktigt att tänka på vid installationsärenden så att
mätaren har spänning under arbetet i alla fall under
natten och om det är en ny anläggning så skall mätaren
ha spänning direkt efter uppsättning.
• Om det måste brytas under flera dagar hör av er till oss!
KOPPLINGSSCHEMA
STRÖMTRANSFORMATORER
Störningar i elnätet
• Var kritiska vid inköp av belysning, värmepumpar och inte
minst frekvensstyrningar (kräv filter).
Extrabilder
Download