Från:
Ämne:
Datum:
Till:
Marknadsrapport Storuman Energi [email protected]
Kopia av Marknadsrapport v 41
3 november 2016 09:27
roland [email protected]
Problem med att se meddelandet? Visa det direkt i din webbläsare.
Ökad förbrukning ger högre priser
Analys vecka 40
Spotpriserna steg som förväntat då väderleken blev kallare och förbrukningen ökade. Minskad
vindproduktion och ökade priser på vattenkraftsproduktionen hjälpte till att pressa upp priserna.
Något som i viss mån dämpades av stabil kärnkraftsproduktion och minskad export.
Terminspriserna steg med störst förändring i de närmaste terminerna. De främsta faktorerna var torra
väderprognoser och ökade kostnader för kolkraft.
Prognos vecka 41
Spotpriserna stiger troligen ytterligare. Den kalla väderleken med ökad förbrukning, minskad
kärnkraftsproduktion och ökad export pressar upp priserna ytterligare.
Se priserna timme för timme ››
Terminspriserna förväntas stiga något även denna vecka på grund av kallare väderlek och torra
väderprognoser. Som följd av detta finns i nuläget inga förhoppningar om förbättrad hydrologisk balans. Så
länge långtidsprognoserna är torra kommer trenden att vara stigande.
DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››
Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 35,4 öre/kWh (31,1) SE 2 – 35,4 öre/kWh (31,1)
SE 3 – 35,4 öre/kWh (31,1) SE 4 – 37,0 öre/kWh (31,1)
Terminspriserna
Kvartal 1 2017, kvartal 4 2016, inom parantes
SE 1 – 34,8 öre/kWh (33,0) SE 2 – 34,8 öre/kWh (33,0)
SE 3 – 36,2 öre/kWh (34,3) SE 4 – 36,8 öre/kWh 34,9)
Helår, 2017, 2016 års pris inom parantes
SE 1 – 29,8 öre/kWh (28,8) SE 2 – 29,8 öre/kWh (28,8)
SE 3 – 30,9 öre/kWh (29,9) SE 4 – 31,6 öre/kWh (30,6)
Köp el timme för timme, se hur du kan spara pengar ››
Avsluta din prenumeration