Grön el - Vasakronan

advertisement
Grön el - ett klokt miljöval
Vi vill göra det enklare för för dig som hyresgäst att fatta miljömässigt
kloka beslut till förmånliga villkor. Ett exempel är att du kan teckna
avtal om Grön el via Vasakronans egen elleverantör, Energi Sverige.
Grön el
Om du väljer att teckna elavtal med Energi Sverige får du grön el som
produceras av förnybar energi från till exempel vattenkraft, vindkraft
eller biokraft. Du får också ett mycket konkurrenskraftigt pris med
låga påslag samt enkla avtalsvillkor.
Nu har vi gjort det lite lättare att välja. Genom att
teckna avtal med Vasakronans elleverantör får du
miljöriktig el till konkurrenskraftiga priser. Och
enkla avtalsvillkor.
Det finns tre olika avtal att välja mellan, Energi Sverige Spot, Energi
Sverige Fast och Energi Sverige Mix. För alla avtal tillkommer energiskatt och kostnader för elcertifikatsavgift.
Energi Sverige Spot –
ett rörligt pris med lågt påslag
För företag som föredrar ett rörligt elpris är ENERGI SVERIGE SPOT
rätt val. Här är det priset på den nordiska elbörsen som styr ditt
elpris. Det baseras på marknadspriset timme för timme (spotpris)
plus Energi Sveriges påslag. Priserna kan variera mycket både upp
och ner. Det gör att ett rörligt elpris passar företag som inte har alltför
höga elkostnader. Prisexempel:
Företag 0 – 50 000 kWh per år
• Påslag på spotpriset 1,0 öre/kWh.
• Avgiften för ursprungsmärkt vattenkraft-el är 0,5 öre/kWh.
• Månadsavgift på 20 kronor per elanläggning.
Företag 50 000 – 150 000 kWh per år
• Påslag på spotpriset 1,0 öre/kWh.
• Avgiften för ursprungsmärkt vattenkraft-el är 0,5 öre/kWh.
Företag över 150 000 kWh per år
• Individuell prissättning.
För el med annat produktionsursprung eller el märkt med Bra Miljöval
enligt Svenska Naturskyddsföreningens kriterier fråga om en offert.
Handel
Energi Sverige Fast –
för trygghet över tid
För företag som vill veta hur stor nästa elräkning kommer att bli är
Energi Sverige Fast ett bra val. Elpris samt elcertifikatpris för hela
den valda avtalsperioden, upp till tre år, bestäms när ni tecknar avtal.
Energi Sverige Mix –
en blandning av rörligt och fast
För företag som vill kombinera både rörlig och fast elprismodell finns
Energi Sverige Mix. När avtalet tecknas fastställs 50 procent av priset
till fast pris för hela avtalsperioden och resten till rörligt pris. Ett mixat
elpris följer bara delvis elmarknadens prissvängningar och ger bra
underlag för bedömning av elkostnaderna. Det tillkommer avgifter i
enlighet med Energi Sverige Spot och Energi Sverige Fast.
Vill du veta mer om miljöriktig el?
Om du vill veta mer om hur du får grön el till din lokal, hör av dig till din
kontaktperson på Vasakronan eller direkt till Energi Försäljning Sverige,
tel. 020-354 263 35 eller via mejl [email protected]
För fullständig information och avtalsvillkor för elavtal tecknade med
Energi Sverige mejla [email protected] och ange företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer samt årsförbrukning uttryckt i kWh per år så sänder Energi Sverige ett avtalsförslag
som underlag för vidare diskussioner.
Läs mer på vasakronan.se
Download