Olika typer av nederbörd - Kristinas so-sida

advertisement
Vad finns det för anledning
till att det regnar och snöar?
Här kommer vi gå igenom olika typer av nederbörd
Orografisk nederbörd
Konvektiv nederbörd
Frontnederbörd
Monsun
Orografisk nederbörd
Orografisk nederbörd
• Vinden tvingar upp luften längs bergssidan.
• Luften kyls av och det bildas moln.
• Ju kallare temperatur desto mindre vatten kan molnen ”hålla”.
• Därför börjar det regna.
• På andra sidan om berget har all (det mesta) fukt i luften redan fallit
ned och området på andra sidan hamnar i vad man kallar för
regnskugga.
Bild från Thassos östra sida, det är ett mycket grönt
område med mycket stora och höga lövträd.
Den här bilden är tagen på Thassos västra sida på andra sidan de höga
bergen, där det är det mycket torrare, det växer mest låga buskar och små
olivträd. Området ligger i regnskugga.
Konvektionsnederbörd
Solen värmer upp luften vid marken
och den varma luften stiger.
När den varma luften stiger kyls den
av och det bildas moln så kallade
stackmoln.
Kall luft kan inte hålla lika mycket
vatten som varm luft vilket leder till
att det börjar regna.
Ofta klarnar det sedan upp framåt
kvällen.
Frontregn
Frontregn
• När kall luft och varm luft rör sig mot varandra
tvingas den varma luften upp och blir kallare.
• Då bildas moln och så småningom blir det
nederbörd – s.k frontnederbörd.
( En front är alltså en gränsyta mellan två
luftmassor)
Monsun
En monsun är en vind som blåser i
samma riktning flera månader i sträck.
Monsunen är kraftigast och mest känd
i södra och östra Asien ( ex. Indien,
Thailand, Indonesien).
På vintern blåser vindarna från land ut
över havet. Vattnet är varmare än
landmassan och därför ”sugs” den
kalla luften över land utåt eftersom
den varma luften över havet stiger.
Då är det en torr period på land.
Forts. monsun
På sommaren blåser monsunen in mot
land med varm och fuktig luft.
Det sker eftersom luften över land blir
så varm och då stiger(lågtryck) och då
”sugs” den fuktiga luften från havet in
över land.
Det blir stora mängder nederbörd i
form av kraftiga regn.
Klimatdiagram från staden Chennai i syd östra Indien ett typiskt monsunområde:
Forts. monsun
Mer än hälften av jordens befolkning
bor i områden av monsun.
De flesta är bönder och helt
beroende av regnen som kommer på
sommaren för att kunna odla.
Tyvärr förekommer det ofta kraftiga
översvämningar som årligen dödar
många människor, så monsunen är
både något väldigt bra och kan vara
något väldigt dåligt.
Download