Kemi
Säkerhetsregler i kemi
• Jag smakar aldrig på något pulver eller vätska.
• Jag tvättar alltid händerna på en gång om jag
får pulver eller vätskor på dem.
• Jag städar alltid bort spill med detsamma och
städar på min plats när lektionen är slut.
• Jag rör mig lugnt i klassrummet.
Säkerhetsregler fortsättning
• Jag pratar med mina lärare innan jag gör
experiment jag själv har hittat på.
• Jag använder skyddsglasögon när det krävs.
• Jag följer instruktionerna.
• Jag diskar alltid noggrant efter mig.
• När jag ska lukta på ett ämne ”viftar” jag med
handen över burken, för att undvika att få
ämnet i näsan.
Begrepp att kunna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Atom
Avdunstning
Basisk
Blandning
Brännbarhet
Egenskaper
Fast form
Flytande form
Fotosyntes
Gasform
Grundämne
Kemisk förening
Kemisk reaktion
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kondensering
Ledningsförmåga
Löslighet
Lösning
Materia
Metall
Molekyl
Neutralt
pH-skala
Smältning
Stelning
Surt
Utseende
Kemi – hur trodde man förr?
• De gamla grekerna trodde för cirka 2000 år
sedan att det fanns 4 element:
– Eld
– Luft
– Vatten
– Jord
Varför trodde att det bara fanns dessa fyra?
https://www.studi.se/l/kemins-spaennande-historia
Häftet s. 3-4
Materia
• Materia är allt runt omkring oss. Det kan aldrig
försvinna eller bildas. Materia består av flera
mycket små delar som vi kallar atomer.
• Man kan säga att ingenting försvinner, allt finns
kvar. Det betyder att ämnen kan omvandlas,
förändras, gömmas undan eller brytas ner.
• https://www.studi.se/l/materia
• Häftet s. 1-2
Kretslopp
All materia går runt i olika kretslopp.
Häftet s. 6
Atom
https://www.studi.se/l/atomen-och-dess-delar
Atom/molekyl
Atom
Molekyl
En ensam atom
Flera atomer som sitter ihop
Grundämne
Kemisk förening
Flera atomer av samma sort
sitter ihop t.ex. koppar, syre,
väte m.m
Flera atomer av olika sorts
atomer som sitter ihop t.ex.
vatten, koldioxid, plast m.m.
https://www.studi.se/l/grundamnen-och-kemiska-foreningar
Häftet s. 5, 7, 8
Många olika ämnen
• Vi har cirka 100 grundämnen, men eftersom
två eller flera olika atomer kan gå ihop som
kemiska föreningar och bilda ett ämne, kan vi
få hur många olika ämnen som helst.
Kemiska språket
Du ska kunna några ämnen med den kemiska
beteckningen.
H= väte
Vatten= H2O
O= syre
Salt= NaCl
C= kol
Koldioxid= CO2
S= svavel
Fe= järn
Na= natrium
Cl= klor
Viktig person
• Svensken Jakob
Berzelius införde de
kemiska beteckningarna
på 1800-talet.
Fråga 1-9
Egenskaper
Olika materia har olika egenskaper som gör att vi använder dem till olika
saker.
Egenskap talar om hur någon eller något ser ut eller fungerar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Brännbarhet (kan brinna eller inte)
Löslighet i vatten (kan ämnen lösa sig i vatten eller ej)
Leder värme (är det en bra ledare eller en dålig ledare (isolator))
Leder elektricitet (se leder värme)
Magnetiska (fastnar ämnet på en magnet eller inte)
Bas eller syra (pH) (vilket pH har ämnet)
Fast, flytande eller gasform vid rumstemperatur
Smältpunkt (vid vilken temperatur går ämnet från fast form till flytande)
Kokpunkt (vid vilken temperatur går ämnet från flytande form till gas)
Utseende (färg, slät/sträv, tung/lätt (densitet) m.m)
Fråga 10-18
Kemiuppdrag
• Uppdrag 1
• Uppdrag 2
Kemimärkning
Fråga 19
Blandning
• Blandning är när två eller flera ämnen är
blandade, men inte kemiskt bundna vid
varandra dvs. de är fortfarande samma ämnen
som t.ex. i en fruktsallad. Du har skurit upp
äpple, banan och apelsin. Även om du blandar
dem är det fortfarande äpple-, banan- och
apelsinbitar.
• Exempel på en blandning är olja och vatten.
Lösning
• En sorts av blandning där man inte ser minst
ett av ämnena som man har blandat kallas
lösning.
• Exempel på lösning är när man blandar salt
och vatten. Saltet löser sig i vattnet och man
kan inte längre se saltet (obs lite salt).
Häftet s. 14-15
Fråga 20-29
Kemiuppdrag
• Uppdrag 3
• Uppdrag 4
• Uppdrag 5
Kemiska reaktioner
• Kemiska reaktioner handlar om när atomer eller
molekyler sätts ihop med varandra på nya sätt
och bildar nya ämnen.
• Ibland går det snabbt och explosivt t.ex. vid
fyrverkeri. Då kan det vara farligt.
• Ibland går det långsammare och nästan osynligt
som vid fotosyntesen.
• Oftast bildas det nya ämnen när det har skett en
reaktion.
• Ofta behöver ämnena hjälp av t.ex. värme för att
gå ihop.
Fotosyntes
(vår vanligaste kemiska reaktion)
Solenergi + koldioxid + vatten
syre + socker
Fråga 30-36 https://www.studi.se/l/fotosyntes
Häftet s. 11-13
Kemiuppdrag
• Uppdrag 6
• Uppdrag 7
Vattnets tre former
avdunstning
Fast form
Flytande form
Gasform
Fråga 37-45 https://www.studi.se/l/fasovergangar-pa-molekylniva
Häftet s. 9-10
pH-skalan
pH-skala
1-6: Då är föremålet surt (t.ex. ättika, magsyra
och citron).
7: Då är föremålet neutralt (t.ex. vatten).
8-14: Då är föremålet basiskt (t.ex. tvättmedel,
bikarbonat och kalk).
Fråga 46-50
https://www.studi.se/l/ph-varde
Häftet s. 16-17
Kemiuppdrag
•
•
•
•
Uppdrag 8
Uppdrag 9
Uppdrag 10
Uppdrag 11
Kända kemister
• Marie Curie upptäckte radioaktivitet och gjorde
så att vi i idag kan använda röntgenstrålning.
• Antoine Laurent Lavoisier upptäckte att vatten är
en kemisk förening och började beskriva vilka
våra grundämnen är.
• John Dalton förändrade synen på atomen från
vad de grekiska forskarna hade trott tidigare.
• Dmitrij Mendelejev konstruerade periodiska
systemet och skapade ordning och reda bland
våra grundämnen.