Vad är gerontologi?

advertisement
Vad är gerontologi?
Forskning om äldre och åldrande i skärningspunkten mellan
interdisciplinär integration och multidisciplinär fragmentering
9:00-9:30
9:30-9:45
Sveriges Gerontologidag 2017 i samarbete med
ASC – Avdelningen Åldrande och social förändring
vid Linköpings universitet
Torsdagen den 6 april 2017
9:45-10:15
10:15-10:30
10:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:00
14:00-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-17:00
17:00-18:00
Linköpings universitet, Campus Norrköping, Kungsgatan 40, K2
Registrering och kaffe
Välkomsthälsning
Susanne Iwarsson, Professor i gerontologi och äldrevård, Lunds universitet, ordförande för SGS
Intervju med Leif Mannerström, 2016 års vinnare av Stora Gerontologipriset
Introduktion till dagens tema
Andreas Motel-Klingebiel, Professor i äldre och åldrande, ASC, Linköpings universitet
Tema 1: Hur ser forskningsfinansiärer på forskning om äldre och åldrande som
forskningsdisciplin? Presentationerna avslutas med en öppen debatt.
Inger Jonsson
(Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd FORTE)
Edvard Beem
(Joint Programming Initiative “More Years, Better Lives – The Potential and Challenges of
Demographic Change” JPIMYBL)
Lunch (Ingår inte i konferensavgiften och ordnas på egen hand)
Utdelning av Stora Gerontologipriset 2017
Tema 2: Forskarens syn på forskning om äldre och åldrande som forskningsdisciplin
Presentationerna avslutas med en öppen debatt.
Bland talarna:
Joy Torgé
(Jönköping University)
Gabriella Sjögren Lindquist
(Inspektionen för Socialförsäkringen, Stockholm)
Susanne Iwarsson
(Lunds universitet)
Fika
Kommentarer
Susanne Iwarsson & Andreas Motel-Klingebiel
Diskussion
Årsmöte för Sveriges Gerontologiska Sällskap
Konferensavgiften: Konferensavgifter är på 200kr för studenter, 800 kr för icke-medlemmar,
400 kr för medlemmar i SGS och. Bli medlem i SGS på www.sgs.nu och betala den billigare konferensavgiften! Konferensavgiften inkluderar fika men inte lunch.
Betalning: Betala in konferensavgiften till pg. 154 85 98-0 (org. nr 817604-9107), senast den
30 mars 2017. Märk inbetalningen ”Gerontologidag” och ange namn och e-post på den person
som ska delta.
Frågor ställs via e-post: [email protected] Se även vår webbsida: www.sgs.nu för information om dagen.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards