Reflektioner från europeisk konferens, COTEC

advertisement
9th COTEC Congress
of Occupational
Therapy
”Occupational Diversity
for the future”
24 – 27 maj 2012
Inte bara Europa
900 delegater från 46 länder
 Andra världsdelar:

USA
 Asien

• Bangladesh
• Iran

Sydamerika
• Brasilien
• Chile

Oceanien
• Australien
• Nya Zeeland

Invigningstalade gjorde Susanne
Eberstein, riksdagens 1:e vice talman,

”arbetsterapeuter behövs mer än någonsin
med tanke på
Europas åldrande
befolkning,
den högsta andelen i
världen.”

COTEC:s ordförande Anu Söderström,
från Finland, berättade att de 550 talarna
på kongressen representerade 46 länder

Council Meeting har valt in två nya
medlemsländer, Bulgarien och Estland.
Huvudtalare Dr
Rokho Kim

”Hälsa 2020” WHO
Uppmärksamma hälsofrågorna, fatta
beslut och göra någonting åt dem

Vikten av hälsa för mänsklig utveckling –
”det som gör att ett samhälle växer,
utvecklas och blomstrar gör också
människor mer friska”
Det var en gång…..

Grevinnan Estelle Bernadotte introducerade
arbetsterapi i Sverige i slutet av 40-talet. Hon kom från
USA, där området nått en bra bit på väg redan då.
Estelles insatser uppmärksammandes i en artikel i DN
den 21 maj 2012
Ämnesområden tex
Delaktighet
 Kulturell mångfald och Integrering
 Hälsofrämjande aktiviteter
 Teknik och hjälpmedel
 Cultural realism - from pioneer to
participating in oppressive practise
 Occupation justice
 Åldrande befolkning mm

Livsstil

Åldrande befolkning


Livsstilssjukdomar en utmaning
Hälsofrämjande
Livsstilsförändringar nödvändiga
 Energibesparande arbetsmetoder ved
lungesykedom (www.nfle.no)
 Lifestyle Redesign
 Fallpreventionsinterventioner

Teknik

Forskning kring äldre personer och
tekniska hjälpmedel, medelålder 84 år


iPAD och iPhone


Finns risk att inkomst kommer att
påverka äldres användning av
hjälpmedel?
Appar ex. aday som bygger på the TimeGeografic Diary Method (www.aday.se)
Japan ligger långt framme.

Gå in på Youtube: ADOC_movie-english
Körförmåga

Hos KOL-patienter



Kognitiva nedsättningar pga syrebrist ger
sämre uppmärksamhet, reaktionsförmåga
och koncentration. Behöver testas ”on road”.
Laila Vatn, Norge
P-drive

Instrument som bedömer körförmåga ”on
road”. God validitet. A-H Patomella
Blandat

Strokeforskning


9-stegs klientcentrerad intervention med
uppföljning efter 3 och 12 månader. Susanne
Guidetti, KI
COPM


Används i många studier och många länder
Dansk studie utvärderar träningsresultat vid
Constraint Induced Movement Therapy
Psykisk ohälsa




Att delta i Daglig sysselsättning – gör det
någon skillnad för social interaktion?
Beliefs and attitudes in IcelandDepression - Iceland
Occupational injustice against adults
who experience mental health difficulties
Malta
The Personalized Picture book
Modeller

PEO – Person-EnvironmentOccupation Model


KAWA


Flexibel, snabb och djup
Modell av mänsklig aktivitet inspirerad
av japansk kultur och filoisofi
Re-Do
Största överraskningen var…

Irish crochet lace
Download