Inbjudan FUNKTIONSNEDSÄTTNING LIVSLOPP OCH ÅLDRANDE

advertisement
FoU Nordost bjuder in till seminarium
Funktionsnedsättning,
livslopp
och åldrande
Vad innebär det att leva ett långt liv och att åldras med
omfattande funktionsnedsättning?
Hur gestaltar sig ”äldreblivandet” om man redan har
betydande funktionsnedsättningar sedan tidigare i livet?
Eva Jeppsson-Grassman professor emeritus vid Nationella
institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL),
Linköpings universitet, kommer att behandla dessa frågor
utifrån sin forskning om kronisk sjukdom ur ett
livsloppsperspektiv.
Datum:
Tid:
Plats:
Torsdagen den 3 november
kl. 13.00-16.00
Tranholmen, Danderyds socialtjänst,
Mörby Centrum, 6 tr.
(övre butiksgången, hiss 13 – stora glashissen)
Anmälan och mer information på www.founordost.se
Download