1. Emissionjämförelse mellan bensin och dieselbil 2

Ecotraffic ERD3 AB producerar årligen ett stort antal rapporter. Flertalet av dessa är inofficella, och publiceras
inte. En mindre del av rapporterna är dock officella rapporter för myndigheter, företag och institutioner. Vår
målsättning är att göra alla våra officiella rapporter tillgängliga via internet så att så många som möjligt kan ta
del av vår forskning och våra projektresultat.
På dessa sidor redovisas några rapporter som är äldre än 10 år. Dessa kan kostnadsfritt beställas från
Ecotraffic.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Emissionjämförelse mellan bensin och dieselbil
Med hållbarhet i tankarna - Introduktion av bio-drivmedel
Emissionjämförelse mellan buss och bil
Systemeffektivitet för alternativa bränslen
Greenhouse gas emission from heavy-duty vehicles
ESTEROL II
Motor-alcohols from wood resources in heavy duty vehicles- A nordic project
on market penetration through stakeholders group networks.
8. Energieffektivisering
9. Oljemarknaden
10. Kallstart - Alternativ för minskade emissioner och lägre bränsleförbrukning
11. Cancer risk ranking of heavy-duty vehicles
12. Utvärdering av föredrag till ISAF XIII- konferensen
13. Bränslecelldrift- Bussar
14. BioMeeT-projektet, Energikombinat i Trollhättanregionen
15. BioMeeST-projektet Bioenergi-kombinat - förberedande studie
16. Inverkan av körsätt på bränsleförbrukning och avgasemissioner
17. Inception study of possible abatement methods for the air pollution from urban
traffic in India - "PoT-India"
18. Trolley buses in Hong Kong - Feasibility study
19. PAM, Petrol Alcohol Mixture
20. Trafikens utsläpp - Hälso- och miljöeffekter – motåtgärder
21. Arbetsmaskiner - Tekniska möjligheter att minska avgasemissionerna
22. ESTEROL-projektet
23. Thermostore - Minskade avgasemissioner med hjälp av lagrat värme
24. Miljöbilar – Jämförelser
25. Litteraturstudie - Alternativa drivmedel
26. Reduction of greenhouse gases from heavy-duty vehicles
27. Exhaust emissions from five light-duty trucks
28. Characterisation of exhaust emissions from cars with lean-burn gasoline
engines
29. Characterisation of particulate emissions from 11 gasoline- and 5 diesel-fueled
cars
30. Exhaust gas recirculation on a heavy-duty ethanol engine
31. Inventering, sammanställning och utbildning i vilka hjälpmedel som finns vid
implementering av transportkvalitet
32. Miljöstrategier
33. Emissionsberäkningar
Ecotraffic ERD3 AB producerar årligen ett stort antal rapporter. Flertalet av dessa är inofficella, och publiceras
inte. En mindre del av rapporterna är dock officella rapporter för myndigheter, företag och institutioner. Vår
målsättning är att göra alla våra officiella rapporter tillgängliga via internet så att så många som möjligt kan ta
del av vår forskning och våra projektresultat.
På dessa sidor redovisas några rapporter som är äldre än 10 år. Dessa kan kostnadsfritt beställas från
Ecotraffic.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
34. BAL-fuels- Feasibility phase project for biomass-derived alcohols for
automotive and industrial uses
35. Grön Taxi
36. Drivmedelsvision för år 2020-2030
37. DME - Drivmedel för dieselmotorer
38. Biomassabaserat energikombinat för drivmedel, kraft och fjärrvärme
39. Emissioner och buller från en definierad del av gatan
40. Alternativa drivmedel, Statusrapport
41. Marknadskartläggning - Alkoholer i Norden
42. Etanolutredning – Lokaltrafik
43. Emissioner-Inlandsbanan
44. Informations- och faktablad - alternativa drivmedel
45. Dieselmotorer och dieselbränslen
46. Tunga fordon – Miljöutveckling
47. Miljöklass 1-bensin
48. Alternativa drivmedel – introduktionsstrategi
49. Distribution – Motoralkoholer
50. Skattebefrielse för etanol i ETBE
51. Metanol som alternativt drivmedel
52. Miljöklassad / reformulerad bensin samt specialbränslen
53. Handlingsplan för alternative drivstoff i kollektivtrafikk
54. Ethers in Gasoline
55. Oxygenater i Motorbensin
56. Bio - Ethanol - A study of energy and emissions
57. Introduktion av FFV
58. Fossila och biobaserade motoralkoholer
59. Alkoholer i motorbensin
60. Naturgasdrift av ferje
61. Co-Nordic Natural Gas Bus Prodject
62. Life of fuels
63. Rio The Unced Conference - Transportation