Daily Dose

advertisement
Daily Dose
av en diabetiker för diabetiker
En riktig nyhet
Lämna pennan hemma! Fördelarna är:
Nu finns det en ny produkt som kommer att kunna hjälpa flera av
dina diabetespatienter. Den passar kanske inte alla, men kommer att
kunna bidra till en förbättrad compliance hos patienter som:
• Daily Dose är så liten och oöm att man alltid kan ha med sitt insulin,
även om man är klädd i shorts eller jeans.
• Daily Dose är designad av en svensk designer för att användas
”bakvänt”. Detta är den enda sprutan i världen som är gjord för
att använda på sig själv. Det innebär att den kan användas nästan
obemärkt i sociala sammanhang.
• Daily Dose innebär att man kan förvara de använda sprutorna på ett
säkert sätt.
• Daily Dose visar på ett enkelt sätt hur många doser som har tagits
under dagen.
• Pumppatienter har inte alltid ett alternativ med sig. Insulution
Daily Dose är liten och oöm. Fyll insulinet från pumpen när det
behövs!
• har en hög aktivitetsnivå i form av sportaktiviteter och annat som
gör att det kan vara bökigt att ha med en insulinpenna.
• inte vill skylta med sin diabetes och därför vill nå större diskretion. Patienten kanske till och med hoppar över vissa injektioner på
grund av detta.
• är för unga för att sköta sin diabetes själva. Daily Dose skyddar
effektivt mot felaktiga doser när andra vuxna, till exempel i skolan,
hjälper till med injektionerna. På kvällen kan föräldrarna också lätt
kontrollera vilka doser som har tagits under dagen.
• har insulinpump, men inte har ett alternativ eller reserv med sig.
• återanvänder nålar.
• är omedvetna om miljökonsekvenser orsakade av felaktig hantering av använda nålar.
Insulution Daily Dose är tillgänglig för alla
Insulution Daily Dose är nu tillgänglig i Sverige och är en av LMV och
TLV godkänd produkt. Daily Dose är naturligtvis helt kostnadsfri för
användaren. Kostnaden är inte högre än med någon annan motsvarande lösning.
Nytt för i år är att Daily Dose nu finns med 6 mm nål, för upp till 10
respektive 30 enheter insulin. Den finns, förutom i 100- och 300-pack,
även tillgänglig i en smidig provförpackning.
Varför är Daily Dose så bra?
Insulution Daily Dose är framtagen av en diabetiker för diabetiker.
Målsättningen är att man bara ska behöva ta med sig den mängd
insulin man behöver under dagen.
Hjälpmedelskort för Insulution Daily Dose?
Daily Dose är godkänd av LMV och TLV. Man skriver ut ett hjälpmedelskort enligt vanlig praxis. En trehundraförpackning motsvarar
vanligtvis perioden mellan en patients besök.
Daily Dose 10 10 pack
Varunummer 731700
Pris 16,47 kr
100 pack
300 pack
731701
120,77 kr
731702
362,99 kr
Daily Dose 30 10 pack
100 pack
300 pack
731704
120,77 kr
731705
362,99 kr
Varunummer 731703
Pris 16,47 kr
För att få mer information om Daily Dose, kontakta:
Bjarne Edlund
Insulution AB, Birger Jarlsgatan 2, 5 tr, 114 34 Stockholm
Kontor 08-505 652 06 Mobil 0708-548 250
e-mail [email protected]
Download