Patientfall 7
Louise
Anamnes
Louise är en dam på 77 år, född i Bredaryd, Småland men senaste 50 åren bo-satt i Halmstad. Hennes
make är en berömd apotekare som för ett antal år se-dan fick Nobelpriset i medicin. Tre barn, Algot,
Selma och Hilma. Genom livet väsentligen frisk, bortsett från peri-oder med sura uppstötningar. För
10-12 år sedan bör-jade Louise att bli glömsk, glömde bort vart hon lagt glasögonen, nycklar, mm.
Gradvis blev minnet allt sämre, kände ibland inte igen sina barn. 2002 fick Louise diagnosen
Alzheimers sjukdom. Hennes MMT var 22 po-äng. Hennes make fick allt svårare att sköta om henne,
Louise vände på dygnet, ringde sina barn på natten, glömde bort att äta och skötte inte längre sin
hygien. När maken avled 2006, flyttade Louise till ett äldreboende. Första tiden var besvärlig för
henne. Hon fick allt svårare med sömnen och åt allt sämre. Tilltagande hallucination-er som effektivt
behandlades med Risperdal.
Aktuellt
Senaste året har Louise tacklat av, äter dåligt, besväras av diarréer, sover fortfarande inte bra, trött
på dagarna och är numera även inkontinent. Får se-dan ett halvår hjälp med att äta och klä sig.
Läkemedel
1 T. TrioBe x 1
1 T. Reminyl 16 mg x 1
1 T. Flunitrazepam 1 mg tn
2 T. Propavan 25 mg tn
1 T. Risperdal 0,5 mg x 2
1 dospåse Movicol x 1
1 T. Sobril 5 mg x 3 samt 1 vb
1-2 T. Panodil 500 mg x 1-4 vb
Fenuril kräm vb