Medicina

advertisement
Medicina
Ny medicin inte bättre mot schizofreni
Nya dyrare medel mot schizofreni är knappast bättre än gamla och billiga, visar en
stor amerikansk studie. Allra sämst i jämförelsen klarade sig Astra Zenecas
Seroquel.
NÄR DEN FÖRSTA medicinen mot schizofreni, Hibernal, kom på 1950-talet,
tömdes mentalsjukhusen. Men medicinerna hade svåra biverkningar. Bland annat
påverkades rörelsesystemet med ryckningar och skakningar. Biverkningarna var
så svåra att många föredrog att vara psykotiska framför att äta medicinerna.
I dag finns en rad så kallade andra generationens schizofrenimediciner. De är
betydligt dyrare än de äldre, och de har inte samma biverkningar på
rörelseorganen. Men patienterna går upp i vikt.
Det amerikanska nationella centret för mental hälsa har nu genomfört en stor
studie för att ta reda på hur mycket effektivare de nya medicinerna egentligen är.
Studien är bekostad av amerikanska skattebetalares pengar, och inget
läkemedelsföretag har påverkat upplägget.
ÖVER TUSEN PATIENTER från över femtio psykatriska kliniker över hela USA
har deltagit. De fick antingen det äldre preparatet Trilafon eller någon av de fyra
nyare: Zyprexa från läkemedelsföretaget Lilly, Seroquel från Astra Zeneca,
Risperdal från Janssen eller Zeldox från Pfizer.
Efter arton månader hade i genomsnitt 75 procent av patienterna slutat ta
medicinerna, antingen för att de inte hjälpte mot psykosen, eller för att de hade
alltför svåra biverkningar.
Sämst klarade sig Seroquel från Astra Zeneca. I den gruppen slutade 82 procent
att äta medicinen.
Risperdal och Zeldox var knappast bättre än den äldre och billigare Trilafon.
Download