2.3 Infektionsspridning
Sexuellt överförda infektioner
Bakgrund
Nyckelord
aids
analsex
gonorré
hepatit B
herpes
HIV
klamydia
kondylom
oralsex
sex
sexuellt överförd infektion
syfilis
överföring
Material
som krävs
Per elev
□ 3 rena provrör
□ Kopia av SW 1
□ Kopia av SH 1
□ Kopia av SH 2
Per klass
□ Provrörsställ
□ Jod
□ Stärkelse
□ Vatten
□ Handskar
□ Plastfolie eller
bomullsbollar
Hälsa
och säkerhet
Se till att stärkelsen eller
jodet inte kommer i
ögonen och att eleverna
tvättar händerna när de
har hanterat dessa
vätskor.
Tillgängliga
webbresurser
 En demonstrationsfilm
av den här övningen.
 En PowerPointpresentation som stöd
för undervisningen om
detta ämne.
 SH 1 och SH 2 finns i
PowerPoint-format.
Sexuellt överförda infektioner är infektioner som man får när
man har nära sexuell kontakt med någon som redan är smittad.
Vissa sexuellt överförda infektioner kan behandlas och botas
med antibiotika, men inte alla. Många obotbara sexuellt
överförda infektioner kan behandlas så att de blir lättare att leva
med. Det finns mer än 25 olika infektioner av den här typen.
Bakteriella sexuellt överförda infektioner orsakas av att bakterier
sprids genom vaginal, oral eller anal sexuell kontakt med en
smittad person. Exempel på sådana infektioner är klamydia,
gonorré och syfilis och de botas ofta med antibiotika.
Virusinfektioner kan spridas på samma sätt som
bakterieinfektioner, men också vid direktkontakt med infekterad
hud eller när kroppsvätskor som blod, sperma eller saliv från en
smittad person kommer in i blodomloppet på en osmittad
person. Dessa infektioner omfattar kondylom, hepatit B, herpes
och HIV. Även om de kan behandlas går de INTE att bota.
De flesta sexuellt överförda infektioner sprids normalt genom
sexuella kontakter, men vissa kan också spridas när man delar
nålar och sprutor, genom hudkontakt (på samma sätt som
bakterier kan spridas från en persons hand till en annan) eller
från mamman till det ofödda barnet under graviditeten och i
samband med förlossningen. HIV kan också spridas genom
bröstmjölk.
Information om de vanligaste sexuellt överförda infektionerna
finns i PowerPoint-presentationen på e-Bug-webbsajten.
Observera att människor kan ha sådana infektioner utan att ha
några synliga symtom – de vet kanske inte själva att de är
smittade.
Alla kan få en sexuellt överförd infektion. Det har inget att göra
med hur ”renlig” man är eller hur man är klädd eller agerar. De
flesta som får en sådan här infektion vet inte att personen de
har sex med är smittad.
Förberedelser
1a. Fyll ett provrör till hälften med vatten – ett provrör per elev.
1b. Ersätt med stärkelse i ett av provrören.
2a. Fyll en andra uppsättning med provrör till hälften med vatten.
2b. Ersätt med stärkelse i ett av provrören.
3a. Fyll fyra provrör med vatten.
3b. Sätt bomullstussar eller plastfolie över två av provrören.
4.
Gör en kopia av SW 1 till varje elev.
OBS Den här övningen kan användas för att demonstrera hur
andra typer av infektioner sprids. I avsnitt 2.2 kan du se hur den
kan användas för att visa spridningen av ett influensavirus!