Uploaded by User727

Prov Islam 2019

advertisement
Prov Islam
1. Jesus och Moses grundade varsin religion, kristendomen och judendomen.
Islam uppkommer delvis utifrån dessa två religioner.
Berätta för mig om hur Islam kommer till, vem grundar religionen
och vem var han, hur går det till när han sprider budskapet.
(ängel, grotta, budskap, profet, utvandring, helig bok)
2. Heliga böcker som förklarar tillkomsten av olika religioner finns, så även
i Islam. Vad heter den heliga boken och berätta om den?
(Här i denna fråga kan ni även skriva om den gudomliga lagen, haditherna och
sunna.)
3. Islam grundar sig i fem pelare, ni kan se dem i bilden nedanför.
Vilka är dem och vad innebär dem för en muslim?
4. Vilka inriktningar finns det inom Islam, varför finns dem och hur uppkom denna
splittring?
5. Hur ska man leva som muslim?
Moske
Sverige
Bön
Ödet
Saudiarabien
Ramadan
Regler
Mat
Syn på gud - människan
6. Ord och begrepp
Ramadan
Minaret
Mekka
Koranen
Moské
Allah
Bönekompass Sura
Profet
Gabriel
a. Helig byggnad i Mekka: _______________________
b. Kapitel i heliga boken:_________________________
c. Staden där Muhammed levde:__________________
d. Den största högtiden i Islam:____________________
e. Gud på arabiska:______________________________
f. Sändebud:___________________________________
g. Helig byggnad:________________________________
h. Helig bok i Islam:______________________________
i.
Högt torn där böneutroparen står:________________
j.
Visar riktning mot Mekka:_______________________
k. Imam:_______________________________________
l.
Gav Mukammed budskapet:_____________________
Kaba
Böneledare
7. Bilder av Islam
I massmedia och det vardagliga livet möter vi bilder av Islam dagligen. Du ska här visa din
förmåga att tolka en bilds betydelse.
Du skall beskriva och förklara bildernas innehall.
a. Beskriv bilden och förklara vad den handlar om och varför den passar bra till Islam.
b. Vad menas med denna bild och vad menar dem med, No i´m not terrorist?
c. Jämför personerna på bilden, finns det likheter eller skillnader mellan dem? Kan folk
ha olika meningar med att bära slöja?
Download