kurslitteratur

Ryska för nybörjare, SLRYNY (samt SLRYNA+SLRYNB)
Kurslitteratur
Delkurs 1. Grammatik och text I
- Florby, G., Fält, E., Grammatiskt ABC (3. uppl) eller Dahl, Östen., Grammatik
- Zimmermann, Å., Ryska bokstäver och ryskt uttal i 3 steg. Kompendium, cd och
kortlek. (ingår i "startpaketet" som säljs vid introduktionstillfället ; finns även som
iBook på iTunes store)
- Walter, J.E., Rysk grammatik, Intervox 2016.
alternativt: Wikland, L., Modern rysk grammatik, 1987 eller senare (har utgått från
bokhandeln, men vi har den för fri nedladdning till våra studenter; se:
www.slav.su.se/wikland )
- Svidanie v Peterburge - Möte i Sankt Petersburg, Birgitte Hertz m.fl. 2018 (Ny
svensk upplaga. Kan beställas via www.slav.su.se/shop men köps billigast vid
introduktionsföreläsningen; du slipper fraktkostnaden).
- Övningar i http://www.wordalist.com:
- http://www.wordalist.com/exercise/56
- http://www.wordalist.com/exercise/67
- samt av läraren anvisat material
Delkurs 2. Grammatik och text II
- som till delkurs 1
- samt av läraren anvisat material
Delkurs 3. Praktik I
- Svidanie v Peterburge (se delkurs 1 ovan).
- Övningar i http://www.wordalist.com:
- http://www.wordalist.com/exercise/56
- http://www.wordalist.com/exercise/67
- samt av läraren anvisat material
Delkurs 4. Praktik II
- som till delkurs 3
- samt av läraren anvisat material
Rekommenderada ordböcker:
- Jans rysk-svensk och svensk-rysk fickordbok, utarbetad av I. Mittelman, 1990 el
senare
- Norstedts ryska ordbok (rysk-svensk och svensk-rysk i samma band), huvudred U.
Birgegård, 2006 eller senare (finns även som app för mobila plattformar)