Uploaded by dejanbozinovic

LIA 1

Lärande i arbete
2020-12-14
Deler Toma
Deler Toma
[email protected]
HT20
Rapport om LIA 1
Innehållsförteckning
................................................................................................................................................................ 0
Inledning ................................................................................................................................... 2
Syfte ........................................................................................................................................... 2
Tid och plats ............................................................................................................................. 2
Mål ............................................................................................................................................. 2
Metod ........................................................................................................................................ 2
Handledare ............................................................................................................................... 2
Företaget ................................................................................................................................... 3
CH Industrys historia .......................................................................................................... 3
Verksamheten ....................................................................................................................... 3
En dag i fabrik ...................................................................................................................... 4
Mätrum ..................................................................................................................................... 4
Slutsats ...................................................................................................................................... 5
Referenser ................................................................................................................................. 5
1
Deler Toma
[email protected]
HT20
Rapport om LIA 1
Inledning
Denna rapport är en sammanställning av det arbete jag har utfört under en fem veckors LIA
period på CH Industrys är en del av utbildningen som specialist industriell mätteknik.
Under LIA fick jag möjlighet att använda mina kunskaper i praktiken. Arbetsplatsen har fyllt
mina förväntningar av att jag fick prova mina kunskaper i praktiken. Jag jobbade både
självständig och tillsammans med min handledare när jag skulle utföra vissa arbetsuppgifter
som kräver lång erfarenhet, vilket gett mig även då en möjlighet att utveckla ytligare ett steg.
Jag har arbetat med flera olika arbetsuppgifter där jag till största delen av tiden jobbat med att
mät tillverkade detaljer och dokumentera resultat.
Syfte
Syfte med LIA är att man får möjligheter att få se hur är det att arbeta som mättekniker i en
verksamhet. Man får dessutom mer erfarenheter, kunskapar och hur arbetsmiljön är när man
jobba i mätrumet. Vilken arbetas uppgifter man har som mättekniker.
Tid och plats
Jag gjorde min LIA på CH Industry AB i Eskilstuna i fem veckor mellan vecka 46 och vecka
50
Mål
Mitt mål med LIA-perioden har varit att öka mina kunskaper samt erfarenheter inom arbetet
som mättekniker
Metod
Jag har använt mig av olika metoder under min LIA-perioden i första hand att försöka lösa
problemen själv med hjälp av min befintliga kunskap som man fick lära sig under utbildning
till exempel Form och Läge, Toleranser, Ritningsläsning, Kalibrering och erfarenhet från
mina tidigare arbetsplatser, i andra hand var att fråga mina handleder på mätrum.
Handledare
Min handledare som jag hade under dessa fem veckor heter Lennart Eriksson. Han har jobbat
i förtaget i över 37 år och han började som svetsare och 16 år av dessa tider jobbad han i
mätrum som mättekniker.
2
Deler Toma
[email protected]
HT20
Rapport om LIA 1
Företaget
CH Industrys historia
1948: Centralsvets AB, som i dag är CH Industry AB, grundades av Carl Hellberg och Bengt
Lindberg. De jobbade som svetsare på Volvoverkstad. Idén på att starta egen verkstad var att
reparera Volvo gjutningar, bland annat till motorblock och växellådor. Företagslokal
utrymmet var bara 200 kvm då.
1950: Centralsvets startade en svetsskola där de lärde eleverna gassvetsning och
elektrodsvetsning.
1960: Företaget behövde större lokaler och en ny verkstad byggdes på Lagerkvistsgatan i
Eskilstuna. Volvo var en viktig kund.
1970: Bengt Lindberg köpte samtliga aktier i centralsvetsen och det gjorde att han var enda
ägare.
2000: Namnet CH Industry AB lanserades. Den nya företaget har nytt fokus på arbetet och
fabriken började då jobba med både svetsning och plåtbearbetning i allmänhet. Den nya
fabriken med 12 000 kvm byggdes och i den bildades en ny produktionslinje.
2014: Ulrik Englund och Torbjörn Svahn nuvarande ägarna, köpte alla aktier efter att de ägts
av samma familj sedan 1948.
Verksamheten
Företaget har ca 55st anställda som tjänstemän och medarbetare, de jobbar på olika firmas
avdelningar. I Företaget tillverkares över 4000 detaljer i olika storlekar och formar från 10
cm upp till 1,5 meter i längden, företagets största kunder är Volvo, Scania och Komatsu.
I verksamheten använder mest metallplåtar i sina tillverkning detaljer och detta material
variera på tjockleken mellan 2 – 20 mm. Företaget produktionsverksamhet är dela till 4
sektion




Laser kapning och kantpressning
Flop och montering
Svets
Dörr tillverkning
första del är kapning o kantpressning. Kapning genom föras av stora laser maskiner där man
kappar metallplåt till olika formar beroende på arbetets tillverkning detaljer och där man
kontroller detaljer efter kapning med en lasermätare för att noggrannhet på detaljer mått ska
vara så stor. Den kantpressning delen där finns båda manuella och robotpressare som bockar
metallplåtar bitar till olika formar, de förbereda arbetets detaljer till svetsavdelning. Andra
delen är bearbetning delen där finns 2st CNC- maskiner med andra maskiner. Svets delen
består av robot och manuell svetsning, i robot delen där finns 5st robotar, 2st av dessa robotar
har dubbla arbetats pressros då kan man se det är 7st robotar. I manuell svets vare arbetar har
egen arbetats palts utrustat med allt som behövs att ut föra arbetat.
3
Deler Toma
[email protected]
HT20
Rapport om LIA 1
En dag i fabrik
Produktion startar KL 07:00 på morgon till KL 16:15 från måndag till torsdag och fredagar
till KL 14:00. Vid KL 08:00 tiden alla tillverkning produktionsledarna i värjaavdelningar har
morgonmöte var en sin avdelning och de går genom dagens produktion, dela på arbetes
uppgifter, personals närvaro och övriga avdelnings information. Vid KL 09:15 det är förtag
möte där alla tillverkning produktionsledarna, kvalitetschef, teknikchef, förtags avdelning
planerar, mätrum tekniker, gruppledare från värjaavdelning och produktion chef. Produktion
chefen som leder möte och dela information och nyheter om båda produktioner och fabriken.
Mätrum
Mätrum har en viktig roll i båda tillverkning pressas och kvalitets, och de som jobbar i
mätrum har alla ansvarig till mättning och kvalitetskontroll i företaget. Ingen produkt lämnar
verkstad om denna inte får godkänd av mätrum och att denna bli flagad för att skickas vidare.
Mätrum är utrustad med



En mätarm typ äldre variant och använder PC DMIS program i och underlag i form
CAD modell i ritning.
TESA en digital höjdmätare den är mer avancerad enhet än vanliga höjdmätare, den är
typ av mätarm men man kan läser med den i två koordinatsystem X och Y.
Mätinstrument i olika typer och variant.
Vad jag har utförd i mätrumet under min LIA tiden?




Mätta detaljer som lämnas in till mättning från produktion båda första och sista bitar
kontroll. Först man gör att ta fram båda detaljer ritning och mätning rapport sen börjar
man mätta efter ritningen och registrera resultat i mätning rapport.
Kvalitét kontroll har jag kontrollerat på detaljer svetsarbetet att den utfört på rätt sätt
och att operator eller svetsare följer ritning, och detaljen är svetsad som det stå på
ritning.
Ankomst kontroll (inköp) har man Kontroller detalj biter som levereras till CH
verkstad från andra tillverkar, innan denna produkt skula släpa in i produktion.
Hur går denna preses till? där man mättar slumpvis några detaljer från beställning
order att har rätt mått och förteckna resultatmätning och spara denna i inköpparm. När
resultatmätning är godkända enligt ritning, sen meddela man produktion att detalj
biten är godkänd för tillverkning.
Kalibrering har jag kalibrerat olika typar av mätdon som skjutmått analogt och
elektroniskt i olika längder från 150mm till 1500mm, djupmått analogt, ståskal i olika
längder, vinkelhakar, grad vinkelmätare analogt och måttband. Först gör man att ta
fram kalibreringsprotokoll för mätdon för att varia mätdon har egna protokoll. man
börjar mätt enligt protokollen och registrera kalibreringsresultat i program Ativa –
mätdon.
4
Deler Toma
[email protected]
HT20
Rapport om LIA 1
Slutsats
Det har varit lärorik och utmanande praktik, själv är jag nöjd med min insats under de här
fem veckor. Jag har jobbat och utfört arbetsuppgifter självständig under min LIA tiden. jag
kan se att jag var självgående.
I den här praktiken har fått utföra det som jag endast kunde teoretisk tidigare och har även
lärt mig en hel del nya begrep ock kunskap om svets. Jag har fått en bra kännedom hur
mättekniker och mätrum fungerar, hur samarbetet mellan mättekniker och övriga medarbetare
och jag har fått en större förståelse och kunskaper när gäller detta yrke. Jag har även fattat att
erfarenhet är en viktig bit i detta jobb och att man kommer lär sig nya saker hela tiden. Efter
mina fem veckor jag kan mer än vad jag trott men också jag har massor kvar att lära mig. Den
svåraste för mig var svetsbeteckningar, symboler och svetsuppgifter på ritning och anledning
till detta för att det var inte så mycket genom gång under utbildning nästan inget, andra
anledning var att ritning utfört på olika sätt av olika kunder och det har varit stor skillnad
mellan de på hur utfört ritningar.
Som bevis att jag har påvisad kunskap under min LIA period så fick jag timanställning hos
företaget. De ser framemot även att jag ska utföra min andra LIA period också där.
Referenser
Peter Magnusson
Kvalitet chef
Lennart Eriksson
Handledare
5