Uploaded by Mikaela Olsson Västra Berga skola

Laboration Mögel på bröd

SVAMPAR
LABORATION 2
GLEERUPS BIOLOGI
Mögel på bröd
• Du ska undersöka om bröd möglar fortast när det är torrt eller
fuktigt.
• Du ska också undersöka om bröd möglar lika fort i kyla som i
rumstemperatur.
Hypoteser:
1 Hur påverkar fukt hur fort mögel växer?
2 Hur påverkar kyla hur fort mögel växer?
Planera ett experiment som kan visa om dina hypoteser stämmer.
Så här tänker jag göra:
© Anders Henriksson och Gleerups Utbildning AB.
Detta lärarmaterial är en del av Gleerups biologi. Får kopieras och användas under giltig licenstid.
Utrustning:
bröd
bägare
SVAMPAR
GLEERUPS BIOLOGI
Utför ditt experiment så som du har planerat.
Resultat
Slutsats och kommentarer
Jämför resultatet med dina hypoteser. Fungerade experimentet bra eller kan det förbättras på något
sätt? Visar experimentet hur mat kan skyddas mot mögel?
© Anders Henriksson och Gleerups Utbildning AB.
Detta lärarmaterial är en del av Gleerups biologi. Får kopieras och användas under giltig licenstid.