Alla tiders historielärare - De Svenska Historiedagarna

alla tiders historielärare
Gleerups och De Svenska Historiedagarnas
pris till en förtjänt gymnasielärare i historia år 2003.
Priset delas ut av Gleerups Utbildning AB och De Svenska Historiedagarna. Priset
ska uppmärksamma en lärare i historia vid gymnasieskola/komvux som aktivt
stärkt historieämnets ställning på sin skola och i sin kommun.
Prissumma : 20.000 kr
Prissumman används av pristagaren för fortbildning inom historieämnet och
utbetalas till skolan/kommunen där pristagaren verkar.
Nomineringen ska
– gälla en verksam lärare vid gymnasieskola/komvux.
– peka på hur den nominerade aktivt stärkt historieämnet på sin skola och i
sin kommun – i projektform eller kontinuerligt arbete – och väckt ett intresse
för historia hos ungdomar och allmänhet.
– beskriva sättet på vilket läraren arbetat (max 1000 ord)
Lärare, allmänhet och andra intresserade kan nominera pristagare.
Nominering till priset sker på bifogat nomineringsformulär och ska vara
Gleerups Utbildning AB tillhanda senast den 20 maj 2003.
Vinnaren koras vid De Svenska Historiedagarna i Linköping den 19 september!
Juryn består av:
klas-göran karlsson , prof. i Lund, ordf. i Historielärarnas Förening
lars magnusson , prof. i Uppsala, De Svenska Historiedagarna
annika törnquist , chef för bokklubben CLIO
ulf wagner , läromedelsutvecklare, Gleerups Utbildning AB
sirpa sternad , prod.chef, Gleerups Utbildning AB
Vinnaren meddelas personligen per brev och e-post under september månad.
Resultatet av juryns val publiceras på Gleerups Utbildnings hemsida
www.gleerups.se och De Svenska Historiedagarnas hemsida www.dsh.se
Pristagaren inbjuds att delta vid De Svenska Historiedagarna i Linköping.
Prisutdelning sker den 19 september 2003.
nomineringsformulär
Här nominerar du en verksam lärare vid gymnasieskola/komvux till priset
alla tiders historielärare. Du får gärna nominera flera lärare.
Kopiera då formuläret och skicka ett för varje nominering.
jag nominerar:
lärarens namn: .............................................................................
skola: ...........................................................................................
gatuadress: ..................................................................................
postnummer & ort: .......................................................................
telefon: .......................................................................................
e-post: .................................................................................................
Skicka denna nominering samt din motivering (max 1000 ord)
senast den 20 maj 2003 till:
Gleerups Utbildning AB
Alla tiders historielärare
Box 367
201 23 Malmö
nomineringen är inskickad av:
namn: ...........................................................................................
gatuadress: ..................................................................................
postnummer & ort: .......................................................................
telefon: .......................................................................................
e-post: .................................................................................................