Aktuellt COSMIC R8.1
151 dagar kvar…
Nummer 5
vecka 18 2017
Innehåll i detta nummer
Lägesrapport
R8.1
Utbildning
R8.1
Innan
stoppet
Nytt i
R8.1
Lägesrapport
Utbildning
Förberedelser inför R8.1
Läkemedel
Del 2: Överföring av läkemedel från gamla COSMIC
Fler läkemedel kan ordineras i COSMIC
Lägesrapport
Lägesrapport
R8.1
• Västmanland har nu som fjärde kund uppgraderat till den nya versionen av
COSMIC, R8.1. Uppgraderingen gick bra och förutom några få problem
under söndagen med konfigurering och initiala prestandaproblem som löstes
under måndag förmiddag har allt fungerat bra. Användarna är försiktigt
positiva.
• Den sista kund som uppgraderar nu i vår är Jämtland/Härjedalen v 19.
• Till hösten kommer övriga COSMIC-kunder att uppgradera. Region Uppsala
är då först på tur med planerad uppgradering v 39.
Utbildning
R8.1
Utbildning
•
Alla COSMIC-användare kommer behöva utbildning.
•
Utbildning sker i form av e-kurser och genomförande av övningsuppgifter i R8.1 Övningsmiljö.
•
E-kurserna blir tillgängliga för alla fr o m juni.
•
SUPERANVÄNDARE:
-
Om du inte kan delta på superanvändarutbildning som planerat, är det viktigt att du snarast avanmäler
dig via Pingpong för att bereda plats åt någon annan.
-
Superanvändare som ska utbilda kollegor lokalt rekommenderas att utgå från centrala
Utbildningsvägledningar. Utbildningsvägledningar avseende
Uppmärksamhetssignalen (UMS) samt Patientöversikt finns tillgängliga på Navet/Extra nätet.
Fler kommer under våren.
Mer information om R8.1 utbildning
hittar du på:
R8.1 projektets hemsida på Navet
Förberedelser inför R8.1
Innan
stoppet
• Alla användare måste få tid avsatt för utbildning under perioden juniseptember.
• Viktigt att förändrade verksamhetsrutiner kommuniceras till all berörd
personal.
Överföring av ordinationer från gamla Cosmic
Ordinationer från gamla läkemedelsmodulen migreras automatiskt till nya
läkemedelmodulen, men hamnar i ett läge där de är inaktiva, dvs de kan inte
administreras till patient och de genererar heller inga varningar vid ny ordination.
Därför är det viktigt att dessa ordinationer först omhändertas.
Ordinationer som är migrerade, men ännu inte överförda (aktiverade) ligger
under den gula linjen med rubrik Obedömda behandlingar.
1/2
Nytt i
R8.1
Rutin för
överföring av
läkemedel som
beskriver roller
och ansvar
gällande
överföring finns i
DocPlus:
Överföring av
läkemedel vid
uppgradering av
Cosmic till version
R8.1.
Överföring av ordinationer från gamla Cosmic
De ordinationer som är överförda lägger sig ovanför den gula linjen.
De visas då även i Utdelningsvyn och kan administreras till patienten.
När alla ordinationer har överförts kommer den gula linjen att försvinna.
2/2
Nytt i
R8.1
De flesta ordinationer är
förhållandevis enkla att överföra,
dos mm följer med i ordinationen.
Däremot för t ex doseringstypen
”Enligt särskild ordination” (fritext) och
schema gäller inte det.
För dessa ordinationer måste man
alltid på nytt ange doseringen i den nya
ordinationen vid överföringen.
För att underlätta kommande
överföringar, kan man redan nu
städa läkemedelslistorna genom att:
• Sätta ut inaktuella ordinationer
• Ändra ordinationer som är
gjorda enligt doseringstypen
”Enligt särskild ordination” till
annan doseringstyp om möjligt.
Fler läkemedel kan ordineras i Cosmic
1/3
Läkemedel som tidigare ordinerats på papper kommer nu att
kunna ordineras i Cosmics läkemedelsmodul. Infusioner
(inklusive blodprodukter), nutritionsprodukter, vaccin, Waran,
insulin är några exempel på det.
Alla ordinationer inklusive infusioner, vid-behovs-ordinationer och
administrerade generella direktiv visas i en och samma vy
(Läkemedelslista/Utdelningsvy). Undantaget är vaccinationer som
visas i Vaccinationslistan och Utdelningsvyn.
För mer information om nyheter och rutiner, läs dokumentet:
”Standardrutiner för läkemedelshantering i Cosmic version R8.1”
Nytt i
R8.1
Fler läkemedel kan ordineras i Cosmic
2/3
Nytt i
R8.1
I den nya versionen av
Cosmic finns en Analysyta
där grafer presenterar
blodprovsvärden och andra
parametrar parallellt med
läkemedelsordinationer.
Högerklick/Öppna Läkemedelslista
På så vis kan man ordinera
läkemedel i Cosmic som
styrs efter ett utfallsmått.
Vissa papperslistor kan
därför avslutas.
Via högerklick kan man ta sig
till Läkemedelslistan och där
ändra dosering för aktuellt
läkemedel.
Fler läkemedel kan ordineras i Cosmic
3/3
Nytt i
R8.1
Ändra enskilda doser för tex
Waran eller Insulin där dosen i
ordinationen är doserad med ett
villkor (presenteras med ett
frågetecken i Läkemedelslista
och Utdelningsvy).
Högerklick/Ändra dos
Alternativt ändra dosering
i ordinationen (inte enbart
enstaka doser) via högerklick
på ordinationen och välj
Ändra.
Nytt i
R8.1
OBS!
I kommande nummer presenteras
nya Läkemedelsmodulen vidare.
För dig som vill veta mer redan nu –
se bildspel Läkemedel på Navet/Extra nätet.