Målbeskrivning - Supermakter och terrorbalans

Det Kalla Kriget 1945-1991
Atombomben över Hiroshima 6 augusti 1945, vissa menar att
Kalla kriget redan då var ett faktum.
”Tiden efter det andra världskriget
dominerades i hög grad av det kalla
krigets konflikter. Den ideologiska
och maktpolitiska kampen mellan
supermakterna var något som hela
världen var tvungen att förhålla sig
till och många skeenden i världen
idag blir bara begripliga i ljuset av
det som hände då.”
Kommentarmaterial till
kursplanen i historia s. 32
Namn: ……………………..
Klass: …………………….
Skriftlig läxförhör
Målbeskrivning - Supermakter och terrorbalans
Kap 1 Det Kalla kriget s.521-523
1. Definiera begreppet Kalla kriget (när var det, vad handlade konflikten om, hur kom
konflikten till uttryck och vem ”vann kriget”) Se även genomgång!
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
2. Vilka delar av Europa kom att behärskas av Sovjetunionen, nämn också några länder.
…………………………………………………………………………………………………...
3. Vilka delar av världen kom att ansluta sig till USA sida, nämn också några länder.
…………………………………………………………………………………………………...
4. Redogör för Sovjetunionens syn på konflikten
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Förklara hur USA och Sovjetunionen på olika sätt drabbades av andra världskriget
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6. Redogör för USA:s syn på konflikten
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7. Förklara bakgrunden till Berlinblockaden 1948
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
8. Vilka länder kom att till en början behärska Västtyskland – BDR?
…………………………………………………………………………………………………...
9. Vilket land behärskade Östtyskland – DDR?
…………………………………………………………………………………………………...
10. Nämn två länder som var neutrala
……………………………………………
11. Vad heter den västliga försvarsallians ledd av USA som bildades 1949?…………………
12. Vad hette den östliga försvarsallians ledd av Sovjet som bildades 1950?…………………
13. Förklara begreppet Järnridån
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
14. Mellan de två supermakterna USA och Sovjetunionen rådde en terrorbalans,
förklara vad som menas med detta
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kap 2. Europa reser sig s.524-525.
1. Vad var Marshallhjälpen?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Ge några exempel på Västtysklands snabba ekonomiska återhämtning
………………………………………………………………………………………………….
3. När bildades Kol- och Stålunionen? ………………..
4. Vilka länder var medlemmar i Kol- och Stålunionen?
…………………………………………………………………………………………………
5. Varför bildades Kol-och Stålunionen?
…………………………………………………………………………………………………...
6. EEC var en föregångare dagens EU. Vad är en av grundtankarna bakom EEC och EU?
…………………………………………………………………………………………………...
Kap 4. Kamp mellan supermakterna s.530-537.
1. Förklara bakgrunden till Koreakriget
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Vem blev Sovjetunionens ledare 1955? …………………………………..
3. Hur förändrades det politiska klimatet i Sovjetunionen med den nya ledaren?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Vilket Östeuropeiskt land gjorde 1956 uppror mot det Sovjetiska styret? ………………….
5. Ge exempel på hur de två Supermakterna tävlade mot varandra istället för att direkt ta till
väpnad kamp
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6. När och varför byggdes Berlinmuren?
………………………………………………………………………………………………….
7. Cubakrisen 1962, Tjeckoslovakien 1968, Vietnamkriget och Sovjets krig i Afghanistan
blev några viktiga milstolpar under Kalla kriget. Berätta kort om två av dessa konflikter.
Konflikt 1:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Konflikt 2:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
8. Vilken Sovjetisk ledare valdes 1985 och avslutade senare det kalla kriget? (för och
efternamn)
…………………………………………
Europa 1945-1989
Tysklands ockupationszoner. Västtyskland bildades 1949 (de allierade
zonerna i väst slogs ihop, dock ej i Västberlin där de behöll kontrollen.