Syfte: Att undersöka hur ljuset delas upp i ett prisma. Material

advertisement
Syfte: Att undersöka hur ljuset delas upp i ett prisma.
Material:
• Prisma
• Optiskbänk som bestod av:
• Lampa
• 10+lins
• Spalthållare
• Spalter
• Spänningskub
• Muffar
• Prismabord
Utförande: Vi monterade den optiska bänken och satte alla delar enligt beskrivningen.
Sedan fick vi utdelat ett prisma, som man skulle placera på prismabordet. Vi snurrade på
prismabordet så att ett spektrum syntes mot den vita rullgardinen Ljuset släcktes och
lampan på den optiska bänken lyste mot prismat. Sedan testade vi om det blev någon
skillnad om man satte olika färgfilter för ljusstrålen.
Resultat:
Spektrum utan filter
Spektrum med rött filter
Spektrum med gult filter
Slutsats: När vitt ljus lyser mot ett prisma bildas ett spektrum, dvs. en uppdelning av alla
färger. Det är det som händer när en regnbåge uppstår, solen lyser genom vattendroppar i
luften och ljuset delas upp när det åker igenom dem. Att ljuset delas upp beror på att alla
olika sorters ljus har olika våglängder, av de vi kan se har rött längst och violett kortast.
Den ordning de kommer i är alltid samma; rött, orange, gult, grönt, blått, violett. Det är det
som kallas spektrum men det kan också kallas ROGGBIV.
När man satte det gula färgfiltret framför ljuset blev det gula ljuset tydligare och de andra
färgerna lite svagare, när man däremot satte det röda färgfiltret framför försvann alla andra
färger. Det kan bero på att gult är en ganska så ljus färg och att rött är en mörkare färg.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards