Tentamen i Zoologi: organens morfologi och fysiologi för

advertisement
Stockholms Universitet
Institutionen för Biologisk Grundutbildning
Tentamen i Zoologi: organens morfologi och fysiologi för Biologi 45p 020118
Maxpoäng 40p. För godkänt krävs 24p
OBS! Besvara varje fråga på enskilt papper + namn! Samt svara bara på frågan.
1. Hur uppkommer vilopotentialen i nervceller? I andra celler? 4p
2. Aktionspotentialen har ett antal "domino"-liknande egenskaper. Beskriv dessa och deras
molekylära/elektriska bakgrund. (4p)
3. Vad menas med en "motorisk enhet" i muskelsammanhang? Rita gärna. (2p)
4. Vi har två gonadotropiner i hypofysen, LH och FSH. Vilka är deras funktioner hos hanar
resp. honor. (4p)
5. Redogör kortfattad för a) Esofagus, b) Magsäcken, Tolvfingertannen samt c) Pancreas hos
människa. (4p)
6. Redogör för uppbyggnaden av sinnesorganen för syn, lukt, och smak hos en arthropod. (4p)
7. Hur överförs ljudvågor till nervimpulser i örat? Beskriv och förklara hur det går till (rita
gärna). (4p)
8. Namnge och ge en kort beskrivning av exkretionsorganen hos en plattmask, en daggmask,
och en insekt. (4p)
9. Beskriv mycket kortfattat hur urinet bildas. Börja med Bowmans kapsel och sluta med
urinblåsan. Vilka processer och hormon reglerar urinmängd och dess sammansättning. (4p)
10. Lymfoida celler kan delas in i B- och T-celler. T-celler indelas i reglerande och cytotoxiska.
Dessa tre grupper av lymfoida celler känner igen främmande ämnen och aktiveras på olika
sätt. Beskriv hur en B-cell, en reglerande och cytotoxisk T-cell känner igen ett främmande
ämne och vilken sort främmande "ämnen" reglerande respektive cytotoxiska T-celler
känner igen.(6p)
OBS! Du har väl besvarat varje fråga på enskilt papper + namn!
LYCKA TILL!
Download