Spetsutbildning engelska

advertisement
Spetsutbildning engelska
Tvåspråkig klass och fördjupning i engelska
Söderkullaskolan erbjuder elever att söka till den
riksrekryterande spetsutbildningen i engelska.
Utbildningen innebär att du studerar
grundskoleengelska i årskurs 7 och 8 och påbörjar gymnasieengelska under årskurs 9 då du
läser in gymnasiekursen engelska 5. Eftersom
Söderkullaskolan har bilingualprofil sker en stor
del av undervisningen på engelska även i andra
skolämnen.
Vid sidan av svenska blir engelska på så sätt ditt
naturliga språk för inhämtning av kunskap och
för
att uttrycka dig i tal och skrift.
ANSÖKAN OCH PROV
Ansökan till spetsutbildning engelska på Söderkullaskolan i åk 7 för läsåret 2016/2017 måste
lämnas senast 1 februari 2016.
Du som har ansökt till utbildningen är välkommen att göra ett antagningsprov måndagen
den 15 februari kl. 18.00. Efter antagningsprovet
kommer elever att kallas till kompletterande
intervjuer.
SÖDERKULLASKOLAN
Söderkullagatan 14
215 58 Malmö
BEGRÄNSAT ANTAL
Endast ett begränsat antal platser kommer att
finnas och ansökningar som kommer försent kan
inte beaktas.
För att få skriva antagningsprovet måste du som
elev ta med giltig legitimation, penna och suddgummi.
INFORMATION OCH ANSÖKNINGSBLANKETT
Information och ansökningsblankett finns på
malmo.se/soderkullaskolan eller soderkulla.skola.
malmo.se/
Med vänlig hälsning
Linda Deltinger
rektor
Download