Neurologiska grunder för kognitiv utveckling

advertisement
Neurologiska
grunder för kognitiv
utveckling
Johan Gunnars son
Att studera nervsystemet
Fylogenetisk och ontogenetisk utveckling
n Determinism eller fri vilja
n ”Spöket i maskineriet”
n
Myter om hjärnan
Man förlorar 10 000 000 nervceller om
dagen.
n Det bildas inga nya nervceller i hjärnan.
n Man använder inte mer än 2/5/10/15
procent av hjärnan.
n Depression/Schitzofreni/Förälskelse/[Sätt
in vad du vill här] beror på för mycket/litet
av ämnet [X] i hjärnan.
n
1
Nervsystemet
Nervsystemet
Nervsystemet
2
Nervsystemet
Nervsystemet
Nervsystemet
3
Utveckling
Nervsystemet
Könsorgan (interna och externa)
Hjärta
Armar, ben
Lungor
Immunförsvaret
Befruktning
Födelse
10 år
20 år
Prenatal utveckling
Prenatal utveckling
n
n
n
n
n
Nervceller börjar bildas från vecka 4
Gliaceller börjar bildas strax därefter
Synapser börjar bildas från ungefär vecka 24
Överflödiga nervceller dör (”neural darwinism”)
Ryggmärgen och hjärnstammen är
färdigutvecklade vid födseln, storhjärnan och
lillhjärnan fortsätter att utvecklas
4
Prenatal utveckling
Prenatal utveckling
Prenatal utveckling
5
Neonatal utveckling
Nervceller fortsätter att bildas, men inte i
lika hög grad
n Överflödiga nervceller dör
n Nervcellernas dendriter växer.
n Felaktiga kopplingar tas bort (pruning)
n Signalhastigheten ökar (myelinisering)
n
Neonatal utveckling
Neonatal utveckling
Barn har från födseln:
Reflexer
n Sociala beteendemönster
n Perception (i olika grad av utveckling)
n Självuppfattning
n Uppfattning om omvärlden?
n
6
Neonatal utveckling
Neonatal utveckling
7
Barndom, ungdom
Extra tillväxt under puberteten
n Myelinisering upp till 20-årsåldern
n Lateralisering
n Hjärnan mycket plastisk (”formbar”)
n Kritiska perioder, eller hellre sensitiva
perioder
n
Barndom, ungdom
Barndom, ungdom
8
Åldrande
n
Livslång nedgång:
¨ Processhastighet,
arbetsminne, inlagring i
episodiskt minne
n
Nedgång sent i livet:
n
Stabila:
¨ Välinövade
beteenden, semantisk kunskap
¨ Autobiografiskt
minne, emotioner, automatiskt
minne
Åldrande
Åldrande
9
Åldrande
10
Download