palmecenters internationella expertgrupp

advertisement
PALMECENTERS INTERNATIONELLA EXPERTGRUPP
Förnamn
Evin
Efternamn
Sarac
Claudia
Enciso
Mats
Erikson
Tony
Dennis
Karlstedt
Begic
Expertområde
1. Valobservatör OSSE
2. HBTQ-specialst på Migrationsverket
3. Asylrätt
4. Mänskliga rättigheter
1. Mänskliga rättigheter och internationell
rätt
2. Arbetsrätt, -miljö
3. Migrantarbetare
1. Fackligt samarbete, MO
2. Pressekreterare till olika ministrar sedan
1987 (press/kommunikation)
1. Fackligt samarbete, MO
2. HR/Ledarskap, arbetsmiljöfrågor, lag och
avtal (lokala och centrala förhandlingar).
1. Fackliga och politiska uppdrag
Bakgrund
Studier: Magister i Freds- och konfliktsvetenskap och MR (Uppsala
universitet).
Arbete: Valobservatör OSSE, föreläsare Förvarshögskolan,
projektassistent IDEA, sekreterare Europadomstolen
Studier: Magisterexamen i Internationella relationer (Stockholms
universitet), Hälso och säkerhetsadministration på arbetsplatser och
Sociala trygghetslagar (Universidad nacional de Bogotá)
Arbete: Jurist och enhetschef i Bogotá på olika arbetsplatser, konsult för
ILO.
Studier: Journalistexamen samt filosofikandidatur i statskunskap, historia
och litteratur.
Arbete: Press- och politisk sekreterare till olika ministrar, diverse
förtroendeuppdrag i SSU, S och LO. Olika internationella uppdrag sedan
90-talet.
Studier: Framgår ej.
Nuvarande sysselsättning
Expert, Internationella
strategienheten på
Migrationsverket
Praktik Röda Korset i Sverige
Politisk sekreterare vid LOs
ledningskansli.
Svenska (modersmål)
Engelska (flytande)
Ombudsman Handels i Småland.
Svenska (modersmål)
Engelska (framgår ej)
Ombudsman S i Örebro
Svenska (tal och skrift)
Bosniska (tal och skrift)
Serbiska (tal och skrift)
Kroatiska (tal och skrift)
Engelska (tal och skrift)
Makedonska (förstår)
Slovenska (förstår)
Svenska (modersmål)
Engelska (Flytande)
Burmesiska (Nybörjarnivå - under
utveckling)
Arbete: Fackligt arbete. Internationella uppdrag i Vitryssland.
Studier: Maskinteknisk utbildning fr Bosnien och Hercegovina.
Arbete: Eget företag, Kanslichef Rynninge IK
Carina
Brandow
1. Freds och konflikt
2. Förtroendeuppdrag SACO-S, SADEV
Språkkunskaper
Kurdiska (modersmål)
Engelska (flytande)
Turkiska (goda kunskaper)
Franska (goda kunskaper)
Spanska (modersmål)
Engelska (mycket goda kunskaper)
Svenska (mycket goda kunskaper)
Studier: Magisterexamen i Freds- och konfliktvetenskap,
latinamerikakunskap, juridisk översikt, makt och mångfald i globala
perspektiv.
Universitetsadjunk i Freds- och
konfliktvetenskap vid
Försvarshögskolan i Karlstad.
Arbete: Utvärderare, Research Fellow, Undervisning och
organisationsutveckling, Ombudsman SSU Södra Älvsborgs distrikt Borås.
Johanna
Elsa
Wester
Anderman
1. Mänskliga rättigheter
2. Antidiskriminering av personer med
psykisk ohälsa
3. Erfarenhet av internationellt arbete, varit
verksam inom S-kvinnor, är ordförande för
fackklubben på arbetsplatsen.
Studier: Statsvetenskap, utvecklingspsykologi, skrivande,
kommunikation, fotografi och filmredigering.
Projektledare på Nationell
Svenska (modersmål)
Samverkan för Psykisk Hälsa (driver Engelska (Flytande)
antidiskrimineringsprojekt).
Arbete: Människorättsinformatör (föreläser för UNICEF, Amnesty,
Ambassader, kommuner, bl.a.), kommunikatör, författare.
1. Internationellt och regionalt
Studier: Internationell ekonomi
Verksamhetsutvecklare för region
utvecklingssamarbete
Kronoberg
2. Jämställdhetsintregrering, antikorruption, Arbete: Ansvarig för regional handlingsplan för jämställd regional tillväxt,
hållbarhet och andra tvärsektoriella
metodhandläggare, verksamhetscontroller, konsult.
perspektiv.
3.
Svenska (modersmål)
Engelska (Flytande)
(Flytande)
Spanska
Anastasia
Lundqvist
1. Omvärldsanalytiker RFSU, internationella Studier: Master of Science in International and European Relations.
program Asien, Kaukasus och Mellanöstern.
2. Projektassistent Peace Quest
Arbete: Internationell program manager RFSU
International, Stockholm.
3.
Internationell Program Manager
RFSU
Ryska (flytande)
Engelska
(Flytande)
Svenska (Flytande)
Spanska (medel)
Kirgisiska
(grundläggande)
Lina
Lindell
1. Doktor inom miljövetenskap.
2. Arbetat med internationella och
tvärvetenskapliga projekt inom hållbar
utveckling.
3.
1. Miljö och hållbar utveckling
2. Genus- och rättviseperspektiv
Universitetslektor
Engelska (Flytande)
Svenska
(Flytande)
Spanska (medel)
Franska (grundläggande)
Portugisiska (nybörjare)
Ulrika
Gunnarson-Östling
Björn
Forsberg
Sten
Ström
Caroline
Alexandra
Stina
Elin
Bach
Franzén
Larserud
Andersdotter Fabre
Studier: Ph. D. Environmental Science
Arbete:
Studier: Master of Science in Spatial Planning, PhD Planning and Decision Forskare vid KTH - institutionen för Svenska (modersmål)
Analysis, Urban & Regional Studies
Hållbar utveckling.
Engelska (Flytande)
Arbete:
1. Lokalsamhällenss mobilisering för hållbar Studier: Doktorand i statsvetenskap Umeå Universitet
utveckling
2. Erfarenhet av NGO:s ned inriktning mot
Arbete: Författare, frilansande folkbidare, utvärderare vid
MR, hållbar utveckling, organisations- och
Naturvårdsverket, lärare, handledare, utredare.
partnerskapsutveckling.
3.
1. Offentlig finansiell styrning
2. Mikrofinans och CSR
3. Utvärderingar
4. Antikorruption samt fred och konflikt
1. Kommunikation
2. Kampanjledning, insamling,
opinionsbildning
3. Sociala medier, fotografi
1. Kommunikation, journalistik
1. Statsvetenskap
2. Demokratiutveckling
3. Utbildar - fokus på val och
kvinnorepresentation.
1. Hållbara städer
2. Säkerhet och utveckling
3. Jämställdhet och deltagande
4. Val och demokrati
Studier: Magisterexamen i ekonomi, fil kand i språk och statskunskap
m.m.
Arbete: Rädda Barnen och EFS (inkl två år i Tanzania),
Riksrevisionsverket och Ekonomistyrningsverket, Sida (inkl tre år i
Nicaragua).
Studier: Internationella relationer, socialpsykologi, MR och freds- och
konflikt, medling, kommunikation, bl.a.
Arbete: Kommunikationsspecialist, konsult, MR-assistant och
kommunikationskonsult vid Sida i Mozambique, Informant vid United
Nations World Food Programme.
Studier: Underrättelseanalys, statsvetenskap, sociologi.
Arbete: Praktikans Svenska Ambassaden i Ankara, Frilansande
utrikeskorrespondent med uppdragsgivare som Arenagruppen, Svenska
Kyrkan, SvD.
Studier: Statsvetenskap
Arbete: Olika uppdrag på IDEA sedan 2003.
Studier: Master Statsvetenskap, inr freds- och konfliktforskning.
Arbete: Regeringskansliet, UD, FN, civilsamhället.
Författare och folkbildare.
Svenska (modersmål)
Engelska (Flytande)
VD i mikrofinansbolag och konsult. Svenska (modersmål)
Engelska, Spanska, Swahili
(flytande)
Ryska,
Franska (mycket god), Tyska (god)
Talesperson för UNHCR
Frilansande utrikeskorrespondent
med fokus på Mellanöstern.
Engelska (Flytande)
Svenska
(Flytande)
Spanska
(flytande)
Polska
(flytande)
Portigisiska
(god)
Nordiska språk
(god)
Engelska (Flytande)
Svenska
(Flytande)
Turkisa,
Spanska (obehingdrat i tal och
skrift)
International Institute for
Engelska (Flytande)
Svenska
Democracy and Electoral Assistance (Flytande)
Franska
(IDEA), valenheten
(nybörjare)
Tyska
(nybörjare)
Programansvarig för Hållbara
Engelska (Flytande)
Svenska
Städer på Global Utmaning.
(modersmål)
Spanska (god)
Italienska (god)
Arabiska
(grundläggande)
Nordiska språk (god)
Salam
Kamel Karam
1. Mellanöstern
2. Journalistik
3.
Studier: Mellanösternkunskap, Uppsala Universitet, doktorsexamen i
statskunskap, Journalism.
Politisk rådgivare vid Folke
Bernadotte Akademin (TIPH)
Arbete: Observatörskap i Hebron, press- och informationsansvarig,
Diakonia, Rödakorset vid Västbanken
Idris
Ahmedi
Åke
Söderman
Mirella
Pejcic
1. Mellanöstern, med fokus på Iran och Irak
och den kurdiska frågan samt IS.
2.
3.
1. Folkbildning
2. Organisationsutveckling
3. Facklig samverkan
1. Verksamhetsutvecklare
2. Organisationsutveckling
3. Interndemokrati, styrelsearbete
Studier: PhD Statsvetenskap, SU
Arbete: Lärare vid Stockholms Universitet, Teaching Assistant,
Department of Security, Strategy and Leadership, Swedish Defence
University
Studier:
Arbete: Ombudsman ABF Gävleborg.
Studier: Internationella studier, magisterexamen, Uppsala Universitet,
Mänskliga rättigheter, magisterexamen, Psykologi.
Forskare och lärare vid
Statsvetenskapliga institutionen,
Stockholms Universitet
Projektledare för
folkbildningsprojekt i Bolivia
Engelska (Flytande)
Svenska
(Flytande)
Persiska
(Flytande)
Dari
(Flytande)
Arabiska
(Flytande)
Ryska
(grundläggande)
Engelska (Flytande)
Svenska
(Flytande)
Persiska
(Flytande)
Kurdiska
(Flytande)
Svenska (modersmål)
(god)
Spanska
Verksamhetsutvecklare för
Svenska (flytande)
Hyresgästföreningen Region Västra Engelska (flytande)
Sverige, Göteborg.
Serbokratiska (modersmål)
Arbete: Projektledare vid Hyresgästföreningen, Människorättskonsult
(utbildning och utredning), Amnestyakademin (kursledare),
frilansföreläsare och utbildare, medförfattare till boken
Demokratimodellen (2015), Minoriteters rättigheter.
Jocke
Nyberg
1. Organisationsutveckling,
medlemsvärvning, interndemokrati
2. Fackligt samhällsarbete,
förhandlingsteknik, utformning av
kollektivavtal
3. Folkbildning
Studier: Internationell humanitär rätt, MR för kvinnor, MR- rasism och
diskriminering, Journalistik, Statskunskap.
Arbete: DN, Expressen, Förste Ambassadsekreterare vid Sveriges
ambassad i Bogota, konsult åt Sida, Förste Ambassadsekreterare vid
Sveriges Ambassad i Guatemala, bl.a.
Delägare i Nordic Consulting Group Engelska (Flytande)
Svenska
(NCG), Bromma
(modersmål)
Spanska (God i
tal och skrift)
Portugisiska (grundläggande)
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards