Att vinna på rätt sätt - Media Corporate IR Net

Affärsetiska regler
Att vinna på
rätt sätt
Affärsetiska regler
Innehållsförteckning
4 HP:s värderingar
4 Kärnprinciper
4 Ledarattribut
6 Ett meddelande från Meg Whitman
6 Ett meddelande från Ashley Watson
7 Att använda HP:s affärsetiska regler
9 Rubrik-testet
9
Osäker på ett beslut eller åtgärd?
10 Att bygga förtroende
10
Vi fattar etiska beslut
10
Vi vidtar åtgärder när vi får reda på att någon uppträtt inkorrekt och
använder inte repressalier
10
Vi samarbetar med undersökningar
11 Respekt
11
Vi respekterar mänskliga rättigheter
11
Vi behandlar andra med respekt
11
Vi upprätthåller en säker arbetsmiljö
11
HP främjar och tillhandahåller en arbetsmiljö utan trakasserier
11
Vi respekterar den personliga integriteten och skyddar personlig
information
Affärsetiska regler
12 Orubblig integritet
12
Vi använder tillgångar klokt
12
Vi bokför affärerna korrekt
12
Vi undviker intressekonflikter
13
Vi ger och accepterar gåvor och inbjudan till evenemang bara när det är
passande
13
Vi mutar inte och tar inte emot mutor
13
Vi skyddar känslig information
14
Vi följer de lagar som styr internationell handel
14
Vi handlar inte med, eller avslöjar information som som inte är offentlig
och påverkar värdet på värdepapper
15 Passion för kunderna
15
Vi erbjuder kvalitetsprodukter och tjänster
15
Vi marknadsför ansvarsfullt
15
Vi konkurrerar energiskt och rättvist
15
Vi erhåller affärsintelligens på ett korrekt sätt
16 Ansvarsfullt medborgarskap
16
Vi är förvaltare av miljön
16
Vi samarbetar med ansvarsfulla affärspartner och leverantörer
17
Vi kommunicerar ärligt med investerare och media
17
Vi utövar våra rättigheter i den politiska processen
17
Vi stödjer gåvor och volontärarbeten i vår närmiljö
18 Att vinna på rätt sätt, varje dag
19
Att kontakta Ethics and Compliance Office
Affärsetiska regler
Alltsedan Bill Hewlett och
Dave Packard startade sitt
företag för många år sedan
har HP varit kändt för likväl
sina produkter och tjänster
som de värderingar som HP
står för.
HP:s värderingar
Kärnprinciper
Ledarattribut
Tillit och respekt
Vi har en önskan att göra
skillnad
Alltid ansvarsfull
Vi drivs av att uppnå
meningsfulla resultat
Passion för kunderna
Prestation och bidrag
Resultat genom lagarbete
Meningsfullt nyskapande
Orubblig integritet
4
Vi tror på arbetsstyrkan
Viljan att vinna
I högsta grad kapabel och
innovativ
Utvecklare av människor och
team
Affärsetiska regler
Vi vill vara ett företag som
är känt för att vara ledande
inom etiska värderingar – ett
företag där de anställda är
stolta över att arbeta, ett
företag som såväl kunder som
affärspartners och leverantörer
vill göra affärer med.
Vi vinner tilltro genom att behandla andra med integritet,
respekt och rättvisa. Vi måste fortsätta att visa dessa
värderingar i allt vårt samröre med andra, varje dag.
Tillit
Integritet
Respekt
Rättvisa
5
Affärsetiska regler
Ett meddelande från Meg Whitman
Hos HP är det lika viktigt hur vi gör något som vad vi gör.
Vår affärsetik står i centrum av vår kultur. Den grundar sig på gemensamma värderingar som är
lika relevanta idag som när HP etablerades 1939. HP:s affärsetiska regler innehåller de krav som
är vägledande för hur vi gör affärer och som styr vårt handlande.
Vi har alla ansvar för att skydda och förbättra HP:s goda integritetsrykte. Varje beslut vi tar är
betydelsefullt i vår strävan att ge meningsfulla bidrag till människor, organisationer, samhället
och världen. Vi är ansvariga för vårt agerande och konsekvenserna av detta och stolta över våra
insatser. Låt oss tillsammans bygga upp tillit i allt det vi gör genom att leva enligt våra värderingar.
Meg Whitman
CEO
Ett meddelande från Ashley Watson
HP har byggt upp sitt rykte som ett enastående företag genom ett etiskt handlande, i enlighet
med lag och rätt. Att göra på annat sätt kan skada vårt anseende och den verksamhet som vi
har arbetat så hårt för att bygga upp. Vi tar vårt etiska ansvar på stort allvar, och vi måste arbeta
tillsammans för att hantera de frågor som uppstår under våra affärsetiska regler, tillhörande
policies och lokala lagar. Detta inbegrips att göra sin röst hörd och att rapportera vad som inte
verkar rätt.
Vi erbjuder en mängd olika möjligheter för de anställda att ställa frågor eller framföra sina
funderingar. Och vi tolererar inte hämnd mot anställda som säger till i god tro. Vi vidtar åtgärder
när vi hittar fel, och vi håller människor ansvariga.
De affärsetiska reglerna är en viktig del av företagets unika kultur och identitet och vi är stolta
över att stå bakom dem. Kraven däri och i tillhörande policies visar på förväntningar och ger
dig vägledning och mod att göra etiska val även i svåra situationer, oavsett var du befinner dig
i världen. Om du inte vet vad du ska göra, fråga dina chefer, den juridiska avdelningen, Human
Resources eller HP Ethics and Compliance Office så att de kan hjälpa dig hitta svaret så att du kan
göra rätt val.
Vår fortsatta framgång hänger på att vi arbetar tillsammans och tävlar om att vinna, samtidigt
som vi alltid handlar med ärlighet, integritet och respekt. Låt oss vinna på det rätta sättet.
Ashley Watson
Chief Ethics and Compliance Officer
6
Affärsetiska regler
Att använda HP:s affärsetiska regler
HP tolererar inte hämnd mot någon som tar upp en fundering
eller en fråga som ställs ärligt och i god tro.
De affärsetiska reglerna är en resurs för anställda och för alla de som representerar HP. Alla
anställda och styrelseledamöter måste agera i enlighet med de affärsetiska reglerna.1
De affärsetiska reglerna är baserade på HP:s värderingar och ledaregenskaper. De utgör den
högsta nivån av riktlinjer. Det finns dessutom andra regler och specifika policies som ska följas
och upprätthållas inom HP. Såsom figur 1 visar finns ytterligare information om dessa regler
och policies, inklusive relevanta företagspolicies, i länkarna i de affärsetiska reglerna. Det finns
ytterligare vägledning i form av viktiga punkter, praxis, frågor och svar och röda flaggor.
Eftersom HP vill att allt görs på rätt sätt kan det resultera i disciplinära åtgärder, i värsta fall
uppsägning, om man bryter mot de affärsetiska reglerna eller HP:s policies.
Figur 1. HP:s affärsetiska regler
HP:s värderingar,
kärnprinciper och
ledarattribut
Nycklar till
framgång
Röda flaggor
Våra affärsetiska
regler
Scenarier
?
Policy
Frågor och svar
Policy
Policy
Policy
Policy
HP ställer höga krav på de som utför tjänster
för HP eller å HP:s vägnar genom våra
affärsetiska regler för partner, affärsetiska
regler för leverantörer och affärsetiska regler för
inhyrd personal.
1
7
Affärsetiska regler
När funderingar eller frågor kommer upp är kommunikation på lokal nivå, antingen med en kollega
eller med din chef, oftast det bästa sättet att börja. När det inte är möjligt att ta upp eller lösa ett
problem med din närmaste chef, använd Policy för öppen dörr för att kontakta den som står näst
upp i nivån i ledningen, eller kontakta HP Human Resources, ditt lokala SBC-team, din affärsenhet
eller regionala SBC-kontakt, eller HP Ethics and Compliance Office:
•Per e-post: [email protected]
•Per telefon: Ring GuideLine från var som helst i världen, dygnet runt. Översättare är tillgängliga
och den som ringer kan vara anonym utom när det är förbjudet i lokal lag att rapportera
något anonymt.
Från USA och Kanada: 800-424-2965
Utanför USA och Kanada:
1.Gå till AT&T Access Codes
2.Hitta ditt land i listan
3.Slå AT&T Direct®-koden
4.Vid uppmaning, ring 800-424-2965
•Via e-post:
Hewlett-Packard Company
Ethics and Compliance Office
Mailstop 1050
3000 Hanover St.
Palo Alto, CA 94304–1112
USA
8
Affärsetiska regler
Rubrik-testet
Osäker på ett beslut eller åtgärd?
Fundera på följande:
Rubrik-testet är ett enkelt men kraftfullt verktyg, utvecklat för att säkerställa att vi gör korrekta
överväganden avseende våra affärsbesluts lämplighet och inverkan. Det har uppkallats efter ett av
de verktyg som oftast används av företagsledare.
Figur 2. Rubrik-testet
Kolla upp det
Kolla upp det
Inte säker
Är det lagligt?
Kolla upp det
Inte säker
Ja
Stämmer det överens
med HP:s värderingar,
affärsetiska regler
och policies?
Nej
Gör det inte
Nej
Gör det inte
Inte säker
Ja
Skulle andra tycka att
det var ok om de läste
om det i tidningen?
Ja
OK
Nej
Gör det inte
"Innan jag tar ett beslut funderar jag på hur det skulle se ut i ett
nyhetsinslag".
Vi borde alla fråga oss själva vad som skulle hända om vårt beteende eller våra handlingar skulle
bli allmänt kända eller skulle granskas av kollegor vi respekterar. Om du känner dig obekväm med
svaret, gör det inte!
Kolla upp det med:
•Din chef
•En annan chef
•HP Office of the General Counsel
•HP Human Resources
•Ditt lokala SBC-team
•Din affärsenhet eller regionala SBC-kontakt
•Telefonsamtal till GuideLine
•Email to: [email protected]
9
Affärsetiska regler
Att bygga förtroende
Viktiga punkter och praxis
• Håll en öppen och ärlig kommunikation i alla dina
affärsrelationer
Vi vinner tilltro genom att behandla andra med integritet,
respekt och rättvisa
• Håll dina löften-visa andra att de kan lita på dina ord
Vi fattar etiska beslut
•Följ gällande lagar och HP:s policyer
• Att vilja ta rätt beslut för HP, även om det inte är
det bästa beslutet för din organisation eller dig
personligen
Frågor och svar
Fråga: Jag har en fundering men den täcks inte av
de affärsetiska reglerna. Innebär det att det inte är
något problem?
A: Nej. De affärsetiska reglerna kan inte ge svar på
varje situation eller etiskt dilemma. Men principerna,
värderingarna och annan vägledning som diskuteras
i de affärsetiska reglerna, inklusive Rubrik-testet,
kan hjälpa dig fatta det rätta beslutet. Vi förväntas
alla att handla etiskt även då ingen policy finns
för företaget för det handlandet. Om du behöver
mer hjälp, prata med din chef, en annan medlem
av ledningen, HP Human Resources, ditt lokala
SBC-team, eller din affärsgrupp eller regionala
SBC-liaison. Du kan även kontakta HP Ethics and
Compliance Office.
Röda flaggor
Vi vidtar åtgärder när vi får reda på att någon
uppträtt inkorrekt och använder inte repressalier
• Kunskapen om en fråga utan viljan att ta upp den
med någon
• Annorlunda behandling av en anställd som tog
upp en fråga eller en fundering
Vi samarbetar med undersökningar
• Undanhållande av relevanta dokument eller
information från utredare eller granskare
• Ljuger för eller är mindre än helt ärlig gentemot
utredare eller granskare
• Förstöring av dokument eller information i svar på
en undersökning eller granskning
• Diskussion av en intern undersökning med andra
utan tillåtelse från utredningsgruppen, förutom
kommunikation med statliga instanser i enlighet
med lokala lagar.
•Delta inte i något bedrägligt uppförande eller beteende.
•Sök råd i de affärsetiska reglerna och i resurserna och policyer länkade till dem.
•Prata med kollegor, din chef eller andra chefer för att få hjälp att ta rätt beslut.
•Använd ditt goda omdöme, Rubrik-testet och beslutsstödsmodellen för att arbeta igenom
situationer där det rätta handlingsförloppet kanske inte är uppenbart.
•Agera alltid i god tro och på ett respektfullt sätt när du tar upp funderingar eller på annat sätt
använder de affärsetiska reglerna
•Chefer måste vara etiska ledare och odla en arbetsmiljö som främjar integritet, tillit och respekt
•Chefer måste ge de anställda rätt vägledning och handla på rätt sätt för att förhindra, upptäcka
och svara på dåligt uppförande
» Globala HR-policyer
» Policy för att minska bedrägeri
Vi vidtar åtgärder när vi får reda på att någon uppträtt inkorrekt och använder inte repressalier
•Varje anställd har ansvar att rapportera allt dåligt uppförande omedelbart, inklusive dåligt
uppförande av anställda, kunder, entreprenörer, partner och leverantörer
•Använd policy för öppen dörr för att ta upp funderingar med din chef. Om detta inte fungerar
eller verkar olämpligt vänd dig till en annan medlem av ledningen, HP Human Resources, ditt
lokala SBC-team, eller din affärsenhet eller regionala SBC liaison. Du kan även kontakta HP Ethics
and Compliance Office om du har en fråga eller en fundering som du inte gärna vill diskutera med
din ledning
•Höj din röst för HP:s värderingar med vissheten att vårt företag inte tolererar repressalier mot
någon som ärligt och i god tro tar upp en fundering
•Chefer måste uppmuntra öppen och ärlig kommunikation och se till att de anställda kan ställa
frågor eller ta upp problem utan rädsla för repressalier
» Policy för global öppen dörr
Vi samarbetar med undersökningar
•Samarbeta fullt ut med alla interna undersökningar och granskningar
•Arbeta med HP:s Office of the General Counsel för att svara på en rättstvist eller begäran från
staten och andra externa instanser
•Berätta hela sanningen när du svarar i en undersökning eller granskning
•Ändra aldrig på eller förstör aldrig uppgifter i svar på en rättstvist, undersökning eller granskning
som pågår eller som förväntas hända
•Diskutera inte en intern undersökning med någon inom eller utanför HP om du inte fått tillåtelse
att göra det av en av de interna utredarna eller kommunicerar med statliga instanser i enlighet
med lokala lagar.
» HP Global Master Records och informationshanteringspolicy
» Rättsliga processer och undersökningar - policy
10
Affärsetiska regler
Respekt
Viktiga punkter och praxis
• Behandla andra på samma sätt som du och de
skulle vilja bli behandlade
• Låt andra veta om de får dig att känna dig obekväm
• Rapportera olägenheter till din chef, annan
medlem av ledningen, HP Human Resources, ditt
lokala SBC-team, din affärsgrupp eller regionala
SBC-liaison, eller Ethics and Compliance Office
• Uppträd professionellt och hota eller skräm inte någon
Frågor och svar
Fråga: Olika länder har olika kulturer och lagar.
Gäller de affärsetiska reglerna i hela världen?
A: Ja. De affärsetiska reglerna etablerar principer för
företagets agerande som gäller i hela HP oavsett
plats eller specifik HP organisation eller företag. Om
meningsskiljaktigheter finns i någon specifik fråga
till följd av lokala seder, kulturer eller lagar måste
anställda tillämpa antingen HP:s affärsetiska regler
eller lokala krav-vilkendera kräver den högsta nivån
av uppförande i frågan.
Röda flaggor
HP främjar och tillhandahåller en arbetsmiljö
utan trakasserier
• Avvisande attityder eller kommentarer om policyer
för icke-trakasserier
• Framställande av mobbar som offer eller offer
som folk som ständigt klagar.
• Oönskade kommentarer, gester, närmanden eller
fysisk kontakt
• Att visa bilder eller annat material som är öppet
sexuella eller stötandel
Vi behandlar alla människor - inom och utanför företaget - rättvist
och med värdighet och respekt
Vi respekterar mänskliga rättigheter
•Stöd och respektera skyddet för mänskliga rättigheter och se till att våra affärspartner och
leverantörer gör samma sak
•Undvik delaktighet i brott mot mänskliga rättigheter som skulle kunna uppstå genom våra
företagsåtgärder
•Ta alla anklagelser på allvar genom snabb utredning och fullfölja åtgärder för att mildra de
negativa konsekvenser för mänskliga rättigheterna
•Se till att barnarbete, fångenskap eller tvångsarbete och fysiska bestraffningar aldrig är tillåtna i
någon av HP:s verksamheter eller hos våra affärspartners eller leverantörer.
•Respektera de anställdas rätt att organisera fackförbund och löneförhandla i enlighet med lokala
lagar och etablerade praxis
» Policy för globala mänskliga rättigheter (Global Human Rights Policy)
» Global medborgarskapspolicy (Global Citizenship Policy)
Vi behandlar andra med respekt
•Var öppen och ärlig mot varandra
•Diskriminera inte någon anställd eller arbetssökande p.g.a. på grund av egenskaper som
omfattas av anti-diskrimeneringslagstiftning såsom kön, hudfärg, ras, etnicitet, nationellt
ursprung, religion, ålder, civilstånd, sexuell läggning, könsidentitet och uttryck, funktionshinder,
graviditet, skyddad veteranstatus, skyddad genetisk information, och politisk tillhörighet
•Uppskatta mångfalden hos alla medlemmar i HP-teamet
» Globala HR-policyer
» Global icke-diskrimineringspolicy
Vi upprätthåller en säker arbetsmiljö
•Följ säkerhets-, hälso- och skyddspolicyer och procedurer
•Åtgärda eller rapportera alla hot mot hälsa, säkerhet eller trygghet
• Skämt eller kommentarer som är stötande
eller med sexuella anspelningar (uttryckliga
eller antydda)
•Sälj inte, inneha eller använd inte otillåtna substanser eller droger eller skapa en säkerhetsrisk
genom användning av droger eller berusning då du befinner dig inom HP:s lokaler eller i samband
med HP:s verksamhet
• Verbala övergrepp
» Policy för miljömässig hälsa och säkerhet
• Hot eller smädande
» Globala säkerhetsstandarder
HP främjar och tillhandahåller en arbetsmiljö utan trakasserier
•Uppträd inte på ett icke-respektfullt, fientligt, våldsamt, skrämmande, hotande eller trakasserande sätt
•Uppmuntra en arbetsmiljö utan trakasserier
•Vägra att acceptera eller tolerera sexuella trakasserier, såsom önskade sexuella närmanden,
begäran om sexuella tjänster eller fysisk visning eller datorbildsvisning av sexuellt affischer,
bilder, tecknade serier eller annat verbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur
» Global HR Policies
» Harassment–Free Work Environment Policy
Vi respekterar den personliga integriteten och skyddar personlig information
•Erbjud öppenhet i HP:s hantering, erbjud alternativa val för kunderna utifrån deras preferenser
vad avser den personliga integriteten och respektera dessa val
•Skydda nuvarande och tidigare anställdas, styrelsemedlemmarnas, kundernas, arbetssökandes,
internetanvändarnas, affärspartnernas och leverantörernas personliga information
•Skaffa och använd personlig information endast för legitima affärssyften och endast om du har
legitima skäl
» Global Master Privacy Policy
11
Affärsetiska regler
Orubblig integritet
Viktiga punkter och praxis
• Gör det rätta oavsett vilka påtryckningar du utsatts för
Vi är öppna, ärliga och etiska i alla våra affärer
• Fatta det rätta beslutet för HP, inte för dig själv eller
andra
Vi använder tillgångar klokt
•Begränsa privat användning av HP:s tillgångar till ett minimum
• Skydda samtliga HP:s tillgångar, kom ihåg att vårt
rykte är den tillgång som är mest viktig att behålla
och som är enklast att förlora
•Låt inte andra personer, inklusive vänner eller familj, använda HP:s resurser
Röda flaggor
Vi använder tillgångar klokt
• Medarbetare som överdrivet skyddar sina
datorer (eftersom de kan vara oroliga att deras
felanvändning av deras datorer eller andra
HP tillgångar kan upptäckas av andra)
• HP:s tillgångar som inte är säkert förvarade när de inte
används
• De som tillåter andra att låna eller använda
HP utrustning utan tillåtelse
• Okända personer utan korrekt identifikation i
HP:s lokaler.
• Överdriven användning av HP:s resurser för
personliga syften
• Användning av HP:s resurser för att få tillgång till
eller lagra olämpligt material
• Slapp hantering av elektroniska access kontrollkort
eller andra verktyg som ger tillgång till HP:s
faciliteter
• Att dela lösenord
•Stöld, skada, eller obehörigt innehav eller användning av egendom eller system är förbjudet
•Använd inte HP-utrustning eller system för att bryta mot lagen eller för att skapa, spara eller
skicka innehåll som kan vara stötande för andra
•Undvik all användning som kan leda till förlust eller skada, till exempel införande av virus eller ett
brott mot vår IT-säkerhet
•Ta ditt ansvar för att skydda HP:s finansiella tillgångar
» Policy för intressekonflikter (Conflicts of Interest Policy)
» IT policy
Vi bokför affärerna korrekt
•Skapa redovisningsposter så att de på ett korrekt sätt reflekterar sanningen om den
underliggande transaktionen eller händelsen
•Se till att finans policyer och riktlinjerna för rapportering i Accounting and Finance Manual
efterlevs
•Skriv bara på dokument, inklusive avtal, som du har rätt att skriva på och som du bedömer är
korrekta och sanningsenliga
•Kom ihåg att e-post och annan elektronisk kommunikation kan vara affärsinformation, undvik
överdrifter, nedsättande språk och andra uttryck som kan tas ur sitt sammanhang
•Etablera inte en hemlig eller icke-registrerad HP fond eller tillgång i något syfte
•Ingå inte några sidoöverenskommelser, varken muntligt eller skriftligt
Vi bokför affärerna korrekt
• Etablerandet av fonder som inte bokförs eller
dolda eller inte bokförda tillgångar eller skulder
•Spara, skydda och radera poster i enlighet med policyn
• Icke dokumenterade överenskommelser med
kunder, affärspartner eller leverantörer
» Global Master Records och informationshanteringspolicy
• Att bakdatera kontrakt eller andra dokument
• Skapande av brev eller överenskommelser vid
sidan om HP:s kontraktsprocesser
• Att skapa eller ingå i falska kontrakt eller andra
dokument
Vi undviker intressekonflikter
• Anställning hos eller mottagande av
kompensation från en kund, affärspartner,
leverantör eller konkurrent
• Betydande finansiella intressen hos en kund,
affärspartner, leverantör eller konkurrent som
innehas av dig eller en medlem i din familj.
• Göra affärer med en affärspartner, leverantör,
kanalpartner eller kund när någon i din familj eller
någon annan som du har ett nära förhållande med
har en betydande roll i företaget
• Tjänstgöring i en statlig eller offentlig instans som
har reglerande auktoritet över HP eller som är en
HP kund
• Familjemedlemmar eller personer med nära
personliga relationer bör inte rapportera till
varandra, varken direkt eller indirekt
12
» Manual för bokföring och ekonomisk redovisning (Accounting and Finance Manual)
Vi undviker intressekonflikter
•Ta beslut som ligger i HP:s bästa intresse
•Diskutera alla situationer med din chef som skulle kunna ses som en potentiell intressekonflikt
•Åtgärda de situationer som kan sätta dina, din familjemedlems eller din väns intressen i konflikt
med HP på ett proaktivt sätt
» Policy för intressekonflikter (Conflicts of Interest Policy)
Affärsetiska regler
• Familjemedlemmar eller personer med nära
personliga relationer bör inte direkt eller indirekt
delta i varandras anställningsrelaterade beslut
såsom rekrytering, arbetsuppgifter, ersättning,
medarbetarsamtal, disciplinära åtgärder eller
rekommendationer för befordran
Frågor och svar
Fråga: Finns det några begränsningar på vilka slags
gåvor eller underhållning som kan erbjudas åt en
kunds representant, partner eller annan person å
HP:s vägnar?
A: Ja. HP har restriktioner vad gäller vilken typ av
förmåner som får erbjudas åt våra kunder, partners
eller annan tredje part, eftersom förmåner av vissa
slag skapar onödiga risker för HP.
Följande affärsförmåner är aldrigillåtna:
• Kontanter, lån, aktier eller aktieoptioner
• Presentkort för kontakter såsom American
Express, Visa, MasterCard
• Alla gåvor eller all underhållning som ges i direkt
utbyte mot en prestation
Vi ger och accepterar gåvor och inbjudan till evenemang bara när det är passande
•Erbjud gåvor, måltider, resor och underhållning endast om de överensstämmer med Global
Business Amenities Policyn. Gåvor, måltider, resor och underhållning måste vara rimliga för
affärsrelationen och endast med avsikt att förbättra HP:s rykte, förbättra representationen av
HP:s produkter och tjänster eller etablera vänskapliga relationer
•Acceptera gåvor, måltider, resor och underhållning endast om dessa är förenliga med Global
Business Amenities Policy
•Utbyta gåvor, måltider, resor och underhållning som främjar goodwill i affärsrelationer, men
erbjud aldrig eller acceptera aldrig gåvor, måltider, resor eller underhållning som kan skapa
onödigt inflytande eller intryck av onödigt inflytande och erbjud aldrig eller acceptera gåvor,
måltider, resor eller underhållning i utbyte mot eller i svar på en motprestation
•Erbjud gåvor, måltider och underhållning endast om dessa är i förenliga med policyer för
mottagarens arbetsgivares policyer samt HP:s policyer
•Erbjud gåvor, måltider eller underhållning till en statlig tjänsteman endast om det är lagligt och i
enlighet med HP policyer
•Begär inte gåvor, måltider eller underhållning
•Rapportera till din chef om du får gåvor, måltider eller underhållning såsom krävs enligt Global
Business Amenities Policy
•Konsultera Global Business Amenities Policy innan du erbjuder eller accepterar gåvor,
måltider, resor eller underhållning och agera i enlighet med kraven i denna policy, även
godkännandeprocessen
• Allt som är olagligt eller har tydlig sexuell
anknytning, involverar hasardspel eller som på
annat sätt skulle bryta mot våra värderingar eller
de affärsetiska reglerna
» Policy för intressekonflikter
• Allt som skulle kunna uppfattas som olämpligtt
eller en intressekonflikt
» Den amerikanska policyn för affärsförmåner (US Business Amenities Policy)
• Allt som ges under en konkurrensbetonad
budgivning eller kontraktsförhandlingar
• Överdrivna, överdådiga eller upprepade gåvor eller
underhållning
Vi mutar inte och tar inte emot mutor
•Efterfråga och ta inte emot mutor eller andra olämpliga betalningar eller incitament för att vinna
en affär eller påverka ett affärsbeslut-aldrig någonsin, även om det innebär att vi förlorar affärer
på kort sikt
• Allt som kan bryta mot mottagarens policyer
•Efterfråga och ta inte emot mutor eller incitament av något slag
• Förmåner som getts till eller tagits emot av
nära anhöriga (föräldrar, barn, make/maka, och
ingifta släktingar), närstående, nära vänner och
affärsbekanta (t.ex. agenter, konsulter osv.) från
tredje part. Undantag är sällsynt närvaro av nära
anhörig eller partner vid kommersiella evenemang
av nominellt värde, där familjemedlemmar eller
partners till HP-anställda också närvarar eller där
det är vanligt att en familjemedlem eller partner
närvarar.
•Rapportera all begäran till din chef all begäran om, eller erbjudande av mutor eller incitament
Vi ger och accepterar gåvor och inbjudan till
evenemang bara när det är passande
• Upprepade gåvor eller mottagande av gåvor,
måltider, resor eller underhållning till eller från
kunder, affärspartners eller leverantörer
Vi skyddar känslig information
•Använd och avslöja känslig information om HP, kunder, affärspartner och leverantörer endast för
giltiga affärssyften och endast om det finns lämpligat skydd.
• Att ge eller ta emot gåvor, måltider, resor eller
underhållning till eller från kunder, affärspartners
eller leverantörer under budgivningar,
överenskommelser eller kontraktsförhandlingar
• Överdådiga eller överdrivna gåvor, måltider, resor
eller underhållning
» Global policy för affärsförmåner (Global Business Amenities Policy)
» Anti-korruptionspolicy
•Gör ingask påskyndandsbetalningar och rapportera all begäran om sådana betalningar
•Använd endast agenter och distributörer efter det att de godkänts i HP:s kvalifikationsprocess för
att säkerställa att våra provisioner eller avgifter inte används för mutor i HP:s namn
» Global policy för affärsförmåner
» Antikorruptionspolicy
» Webbsida för global anti-korruption
•Märk upp känslig information på rätt sätt för att visa hur den ska hanteras, distribueras och
förstöras
•Delge känslig information utanför HP endast med behöriga parter som har skrivit på ett avtal om
tystnadsplikt
•Delge känslig information inom HP endast med anställda som har behov att känna till denna
information
•Följ HP:s processer för återanvändning, omplacering och återlämnande av samtlig din
HP arbetsutrustning
•Var insatt i följande HP policyer vad gäller användning av sociala medier, såsom t ex användarforum,
bloggar, sociala plattformar (till exempel Facebook, Twitter m.m.), chattrum och anslagstavlor
13
Affärsetiska regler
•Diskutera aldrig HP:s immatriella rättigheter, affärshemligheter och annan konfidentiell
information som tillhör företaget i sociala medier
Vi mutar inte och accepterar inga mutor
• Begäran av en agent om ut betalning till ett annat
land, till tredje part eller kontant.
• Begäran om eller erbjudande av kontanter eller
tjänster
• Instruktioner från en statlig tjänsteman att en
specifik agent ska utföra en transaktion
• En agent som har rykte om sig att göra olagliga
betalningar
• En agent som begär ersättningar som är högre än
marknadsvärdet utan rimlig förklaring
• En nära personlig relation mellan en agent och en
statlig tjänsteman
• Begäran av en agent om bidrag till välgörenhet
eller politiskt sammanslutning
• En agent som motsätter sig mot HP:s
ansträngningar att genomföra en
företagsbesiktning (due diligence)
Vi skyddar känslig information
• Misslyckande att märk känslig information som
"känslig" eller "konfidentiell"
• Att skicka känslig information till obevakade
faxapparater eller skrivare
• Högljudd eller öppen diskussion av känslig
information när andra kan överhöra
• Sprida material som är upphovsrättsskyddat utan
korrekt upphovsrättsmeddelande.
• Diskussioner om HP intern information med
kunder eller leverantörer utan erforderligt
godkännande och vetskap om statusen på
relationen är konfidentiell eller inte
• Konfidentiella skisser eller anteckningar
som kasseras på felaktigt sätt eller inte
dokumentförstörs när de inte längre behövs
• Användning av gratis eller individuellt inköpta
tjänster rörande internethosting, samarbete eller
cloud ”baratjänster för att få arbetet gjort”
Vi handlar inte med, eller avslöjar, icke-offentlig
information som påverkar värdet på
värdepapper
Om du blir inbjuden att gå med i ett expertnätverk,
rådgivande nämnd/styrels eller annan
informationsutbytande grupp var uppmärksam på
följande röda flaggor:
• Expertnätverk sponsrade av firmor som hanterar
investeringar på aktiemarknaden
• Inbjudan utan tydlig inblandning av firmans
juridiska avdelning
• Begäran om att du inte informerar HP om ditt
deltagande
• Begäran om detaljer om möjliga framtida
evenemang hos HP
• Begäran om något material som inte är offentligt
14
•Kontakta HP Legal om du är osäker på hur informationen ska hanteras, om något är konfidentiellt
eller vid övriga frågor
» Policy för konfidentiell information
» Regleringspolicy för Sociala medier och bloggar
Vi följer de lagar som styr internationell handel
•Kom ihåg att såväl produkter och tjänster som marknadsförs av HP som teknisk information om
produkter och tjänster måste klassificeras av Global Trade för att säkerställa att de efterlever de
tillämpliga bestämmelser i alla länder där HP tillåter leverans.
•Sök vägledning hos HP Global Trade för att säkerställa att all överföring av produkter, tjänster
eller information sker i enlighet med gällande lagar
•Kontrollera alla kunder och affärspartners mot listan över embargoländer och statligat
sanktionerade parter, och införskaffa tillämpliga statliga godkännanden för export där så krävs
•Upprätthåll korrekta import, export och kundregister/kontroller
•Svara på förfrågningar gällande bojkotter endast på sätt som är förenligt med HP Policy for
Global Trad eller godkänts av HP Office of the General Counsel
•Säkerställ efterlevad av immigrationslagar och erhåll rätt behörighet (inklusive arbetstillstånd
och visa) i varje land när du arbetar för HP
» Policy for GlobalTrade
» Policy för global medarbetarmobilitet
» HP Standard 014-0: Säkra och lagliga produkter
Vi handlar inte med, eller avslöjar information som som inte är offentlig och påverkar värdet
på värdepapper
•Handla inte med värdepapper i HP när du känner till information om HP som inte är offentlig, eller
skicka inte icke-offentlig information om HP till andra eller ge inte rekommendationer till andra
om köp eller försäljning av värdepapper i HP när du är medveten som inte är offentlig
•Handla inte med värdepapper i något annat företag när du känner till icke-offentlig information
om det företaget, eller skicka inte icke-offentlig information om företaget till andra eller ge
inte rekommendationer till andra om köp eller försäljning av värdepapper i företaget när du är
medveten om icke-offentlig information
•Kom ihåg att icke-offentlig information är information som inte har getts ut offentligt som en
rimligtvis betydelsefull investerare skulle anse vara viktig för beslut om köp, försäljning eller
kvarhållande av värdepapper
•Var medveten om att det kan anses vara "handel" att utnyttja aktieoptioner för anställda
•Var insatt i HP:s policy för insideraffärer, inklusive alla kvartalsvisa handelsrestriktioner som kan
gälla dig
» Policy för konfidentiell information
» Policy för insiderhandel
» Webbsida för bestämmelser vid insideraffärer
Affärsetiska regler
Passion för kunderna
Viktiga punkter och praxis
• Fokusera på att behandla kunden rätt
Vi sätter våra kunder först
• Konkurrera rättvist
Vi erbjuder kvalitetsprodukter och tjänster
•Lova bara det som du kan leverera
• Välj affärspartner, leverantörer och andra som
representerar HP med omsorg
Frågor och svar
Fråga: För att hjälpa mig att göra ett bättre jobb
på HP har jag sparat flera dokument från min
föregående arbetsgivare som beskriver olika
processer som de använde. Kan jag använda de där
dokumenten på HP?
A: Det beror på. Om dokumenten innehåller din
tidigare arbetsgivares konfidentiella information får
du inte använda eller lämna ut denna information
eller på annan grund tillhör denne. HP förväntar sig
att alla anställda ska följa alla restriktioner gällande
utelämnande eller användning av konfidentiell
information som de erhållit av tidigare arbetsgivare
eller annan tredje part. Nyanställda instrueras
att inte ta med sig sådan information in på HP:s
område. Om du är osäker ska du inte använda eller
lämna ut denna information förrän du har rådfrågat
HP:s Office of the General Counsel.
Röda flaggor
Vi konkurrerar energiskt och rättvist
• Formella och informella uppgörelser med
konkurrenter för att fastställa priser eller att dela upp
försäljningsområden, produktlinjer eller kundgrupper
• Utbyte av information med konkurrenterna om
dessa ämnen
• Avtal med kunder, affärspartners eller leverantörer
som bestämmer försäljningspriset på en produkt eller
tjänst, begränsar kundens rätt att sälja en produkt eller
göra försäljningen av en produkt eller tjänst beroende
av inköp av andra produkter eller tjänster
•Leverera det som utlovats
•Kom ihåg att produkter och tjänster som levereras av HP står för kvalitet
» HP kvalitetspolicy
» HP Standard 014-0: Säkra och lagliga produkter
» HP Standard 014-2: Säkra och lagliga produkter från leverantören
Vi marknadsför ansvarsfullt
•Presentera våra produkter och tjänster ärligt, korrekt och sanningsenligt
•Skapa inte vilseledande intryck i något annons-, marknadsförings- eller försäljningsmaterial/
presentationer
•Skydda HP:s varumärke och märken och använd dem endast efter korrekt godkännande
•Var försiktig så att du undviker situationer som kan leda till att HP:s produkter utsätts för grey
marketing
•Påstå inte något som är osant eller olagligt om konkurrenter eller deras produkter eller tjänster
•Var noggrann när du väljer en affärspartner eller leverantör för att se till att de uppfyller HP:s krav
» Riktlinjer för varumärken och verktyg
» policyer för marknadsföring och försäljning
» Principer för extern kommunikation och påskrift
» Policy för att kontrollera slutanvändare
Vi konkurrerar energiskt och rättvist
•Använd inte en stark marknadsposition för att etablera restriktiva förfaringssätt som kan minska
konkurrensen utan giltigt affärsmässigt berättigande (objektiva skäl?) eller konsumentfördelar
•Gå inte med på någon riggad budgivning eller olämpliga och hemliga överenskommelser med
konkurrenter eller partners, såsom t. ex fastställande av priser, begränsning av produktion eller
uppdelande av kunder, leverantörer eller marknader
• Priser som ligger under omkostnaderna, i synnerhet
när vi innehar en betydelsefull marknadsposition
» Antitrust/Resurswebbsida för konkurrenslagar
• Orättvis diskriminering mellan kunder eller
kanalpartners i liknande situationer
Vi erhåller affärsintelligens på ett korrekt sätt
•Respektera att andra är skyldiga att skydda konfidentiell information om sina nuvarande och
tidigare arbetsgivare. Försök aldrig locka någon att bryta mot konfidentiella åtaganden
Vi erhåller affärsintelligens på ett korrekt sätt
• Användning av någons konfidentiella information
utan erforderligt godkännande
• Begäran om eller erhållande av konkurrentens
prisinformation från kunder, affärspartners eller
leverantörer
• Påtryckningar eller uppmuntran för att en
HP-anställd diskutera en tidigare arbetsgivares
konfidentiella information
• Förslag från tredje part om nya produkter,
produktegenskaper eller tjänster när källan till den
ursprungliga idén inte är fullt känd
•Begär, acceptera, använd eller lämna aldrig ut konfidentiell information som tillhör
konkurrententen
•Se till att tredje part som agerar i HP:s namn lever upp till HP:s krav
•Avslöja inte kunds, affärspartner eller leverantörers icke-offentliga prisinformation
•Ta emot konfidentiell information endast när HPs-ledning anser att HP behöver den och bara
i enlighet med ett skriftligt sekretessavtal som definierar och begränsar HP:s skyldigheter när
HP hanterar informationen
» Policy för konfidentiell information
• Förvärvande av information genom ett agerande
som du inte helt skulle vilja kan stå för?
• Att, utan kontroll, förlita sig på en tredje parts
påståenden att företagsintelligens inhämtats på
rätt sätt
15
Affärsetiska regler
Ansvarsfullt medborgarskap
Viktiga punkter och praxis
• Ta hänsyn till samhällsintressen när du fattar beslut
• Ta beslut ur ett långsiktigt perspektiv
Vi är en ekonomisk, intellektuell och social tillgång i alla länder
och samhällen där vi gör affärer
• Kom ihåg att folk utanför HP endast bedömer oss
för våra handlingar eftersom de inte känner till
våra beslutsfattande processer
Vi är förvaltare av miljön
•Minska användningen av energi, vatten och andra resurser där det är möjligt
Frågor och svar
Fråga: Jag har sett aktiviteter på HP som kan
innebära en miljörisk men jag vill inte bli inblandad.
Är inte det här det bästa förhållningssätte?
•Stöd ansträngningar för att minska avfall och öka återvinning hos HP och i det omgivande
samhället
Svar: Alla HP anställda är ansvariga för att handla
om man har kännedom om potentiella brott mot
de affärsetiska reglerna. Detta ansvar inkluderar
rapporterande av miljömässiga faror eller osäkra
arbetssituationer som du har kännedom om. Hämnd
mot någon som i god tro gjort rapporterat något,
tolereras inte.
» HP Standard 011: Allmänna specifikationer för miljön
När funderingar eller frågor kommer upp är
kommunikation på lokal nivå, antingen med en
kollega eller med din chef, oftast det bästa sättet
att börja. När det inte är möjligt att ta upp eller
lösa ett problem med din närmaste chef, använd
HP Open Door policyn för att kontakta en högre
chef, eller kontakta HP Human Resources, ditt
lokala SBC-team, din affärsenhet eller regionala
SBC-liaison, eller HP Ethics and Compliance Office.
Röda flaggor
Vi är ansvarsfulla medborgare
• Användning av material som skadar miljön
• Vårdslös behandling av leverantörers
konfidentiella information så att den blir tillgänglig
för andra
• Skapande av odokumenterade överenskommelser
med kunder, affärspartner eller leverantörer
• Diskussioner med en reporter för HP företag utan
inblandning av Corporate Communications
• Stöd av en politisk kandidat eller välgörenhet
genom otillåten användning av HP:s resurser
• Användning av affärspartner eller agenter som har
rykte om oetiskt agerande/uppträdande
16
•Utveckla och tillverka våra produkter för att öka effektviteten, återanvändningen och återvinningen
» Global Citizen policy
» Environmental Health and Safety Policy
Vi samarbetar med ansvarsfulla affärspartner och leverantörer
•Affärspartner och leverantörer måste uppfylla våra krav för kvalitet, leverans, service och pris och
vara ansvartagande företagsmedborgare
•Kommunicera våra krav för hög efterlevnad hos affärspartner och leverantörer avseende etik,
mänskliga rättigheter, management, hälsa, säkerhet och miljö
•Rapportera om du tror att en affärspartner eller leverantör inte lever upp till våra krav
•Avsluta HP:s samarbete med affärspartner och leverantörer som inte arbetar för att leva upp till
våra krav
•Dokumentera allt samarbete med affärspartner och leverantörer i korrekt skrivna kontrakt
» Global Procurement Policy
» Global Citizenship Policy
» Partner Code of Conduct (Affärsetiska regler för partner)
» Supplier Code of Conduct (Affärsetiska regler för leverantörer)
» Contingent Worker Code of Conduct (Affärsetiska regler för inhyrd personal)
Affärsetiska regler
Vi kommunicerar ärligt med investerare och media
•All kommunikation med investerare, analytiker och media angående HP:s verksamhet
måste först godkännas av HP Investor Relations, Corportate Communications eller lämplig
kommunikationsspecialist inom HP
•Ge aldrig intrycket att du talar å HP:s vägnar i någon personlig kommunikation eller i sociala
medier, inklusive forum, bloggar, chattrum och anslagstavlor
» Confidential Information Policy
» External Communications and Endorsements Principles
» Social Media and Blogging Governance Policy
Vi utövar våra rättigheter i den politiska processen
•Se till att dina individuella politiska åsikter och aktiviteter inte kan uppfattas vara HP:s
•Få tillåtelse i förväg från HP Corporate Affairs innan du engagerar dig i korridorpolitik eller
lobbying verksamhet
•Kom ihåg att HP Corporate Affairs bara är ansvariga för hantering av pollitiska bidrag å HP:s
vägnar inklusive donationer av produkter, tjänster, transport och byggnader
» Political Participation Policy
Vi stödjer gåvor och volontärarbeten i vår närmiljö
•Engagera dig i de ansträngningar som du väljer för att förbättra ditt samhälle
•Pressa inte andra till att ge bidrag eller gå med i någon ideell verksamhet, grupper eller politiska
aktiviteter
•Delta inte i HP beslut angående någon ideell verksamhet eller annan organisation där du är volontär
•Använd inte HP:s resurser till förmån för de välgörenhetsorganisationer, grupper eller politiska
aktiviteter som du föredrar utan tillåtelse av HP
» Global Contributions Policy
» Employee Volunteerism Policy
» Conflicts of Interest Policy
17
Affärsetiska regler
Att vinna på rätt sätt, varje dag
Vi ställs ibland inför situationer där det inte är uppenbart vad
som är rätt beslut. Våra affärsetiska regler tillsammans med
deras verktyg, länkar och vägar för att ställa frågor finns för att
hjälpa dig göra rätt val.
Det hänger på dig att göra rätt val för att "vinna på rätta sättet" ska bli en realitet. HP är
beroende av at var och en av oss:
•Förstår de affärsetiska reglerna och underliggande regler och policies, och följer dessa
bestämmelser
•Införlivar HP Way Now-värdegrunder,, grundläggande principer och ledarattribut som driver våra
vardagliga beteenden
•Använder Rubrik-testet som vägledning för beslutsfattandet när du ställs inför etiska dilemman
•Bekantar dig med de viktigaste punkterna och metoderna som modell för etiskt beteende
•Känner igen rödflaggade beteenden eller handlingar
•Veta var du ska vända dig och vem du ska kontakta om du har några frågor eller funderingar
För att HP ska kunna stärka sitt rykte som ett företag som länge präglats av integritet och
etiskt ledarskap måste vi alla arbeta tillsammans, enligt våra värdegrunder för att vinna på
det rätta sättet varje dag.
Vi behöver inspirera våra kunder, affärspartner, leverantörer och kollegor att känna tillit för
oss. På alla nivåer ska vi uppfylla våra åtaganden till andra på det sätt som de beskrivs i de
affärsetiska reglerna.
18
Affärsetiska regler
Att kontakta Ethics and Compliance Office
Om du har frågor eller önskar att diskutera en fråga eller ett eventuellt brott mot våra affärsetiska
regler ska du först använda The Open Door Policyn för att diskutera den med din chef eller annan
i ledningen. Om du av någon anledning inte tycker att detta tillvägagångssätt känns bra eller
om inget händer efter att frågana påtalats kan du kontakta HP Human Resources, ditt lokala
SBC-team, din affärsgrupp eller regionala SBC-liaison eller HP Ethics and Compliance Office:
•Per e-post: [email protected]
•Per telefon: Ring GuideLine från var som helst i världen, dygnet runt. Översättare är tillgängliga
och den som ringer kan vara anonym utom när det är förbjudet i lokal lag att rapportera
något anonymt.
Från USA och Kanada: 800-424-2965
Utanför USA och Kanada:
1.Gå till AT&T Access Codes
2.Hitta ditt land i listan
3.Slå AT&T Direct® koden
4.Vid uppmaning, ring 800-424-2965
•Via e-post:
Hewlett-Packard Company
Ethics and Compliance Office
Mailstop 1050
3000 Hanover St.
Palo Alto, CA 94304–1112
USA
19
Affärsetiska regler
Dela med kolleger
© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta kan komma att förändras utan varsel. De garantier för HP produkter och tjänster
som gäller framgår av de uttryckliga åtaganden som medföljer sådana produkter och tjänster. Inget i detta ska tolkas som ytterligare garanti. HP svarar inte för
tekniska fel eller skrivfel eller utelämnanden häri.
AT&T, AT&T-logotypen och alla andra AT&T-varumärken i detta dokument är varumärken som tillhör AT&T immaterialrätt och/eller AT&T dotterbolag.
Februari 2014