Ryssland PP - Karlstads universitet

advertisement
Ryssland
y
Internationell mediestruktur
KARLSTADS UNIVERSITET
Medie- och kommunikationsvetenskap
Tillämpningsuppgift inom delkursen
M di
Mediernas
M
Mekanismer,
k i
15 hp,
hp 2009
y
Historik – Ryssland vs. Sverige
y
1645 - Sveriges första tidning: Ordinarie Posttijdender.
y
Finns kvar än idag.
y
1912 - Första ryska dagstidningen ges ut: Pravda (”sanningen”)
( sanningen )
y
Pravda kom att bli kommunistpartiets största tidning i Sovjetunionen.
y
Förbjöds år 1914.
y
Kom tillbaka efter oktoberrevolutionen 1917 och finns kvar än idag.
y
1922 – Ryssland, liksom stora delar av världen, fick radio som ett massmedium.
y
Utnyttjades framför allt som ett sätt att sprida propaganda.
y
1923 - I Sverige startade Svenska radio AB sina sändningar.
sändningar
y
1930 - Ryssland får tv, först i de större städerna.1940 kom den också till mindre orter.
y
Antalet ryssar som ville lära sig det engelska språket
å
ökade.
y
Även kulturen och modet ändrades från det de såg på tv.
y
Historik – Ryssland vs. Sverige forts
y
1970 hade 2 tredjedelar av befolkningen i Ryssland en tv i hemmet.
y
1998 – Mobiltelefoni kommer till Ryssland i form av GSM-systemet.
y
Första verkliga internationellt använda mobiltelefonsystemet.
mobiltelefonsystemet
y
Jämförelse Sverige – Ryssland
Ryssland
y
Allmänröst rätt - 1991
y
Analfabetism – 0.5%
y
Telefon i väg uttag – 44.2
44 2 miljoner
y
Mobiler – 187.5 miljoner
y
Internet kod – Ru och SU.
y
Internet hosts - 7.663 million (2009)
y
Internet användare - 45.25 million (2008)
Sverige
y
Allmänröst rätt - 1921
y
Analfabetism – 1%
y
Radiostationer - AM 1st, FM 124 st, shortwave 0 (2008)
y
TV stationer - 252 (2008)
y
Telefon i väg uttag – 5.323 million (2008)
y
Mobiler – 10.988 million (2008)
y
Internet kod – .se
y
Internet hosts - 3.886 million (2009)
y
Internet användare - 8.1 million (2008)
y
Jämförelse Sverige – Ryssland forts
Sverige
Yttrandefrihet
y
Fritt meningsutbyte främjas av positiva opinionsfriheter
y
En rätt för alla medborgare att uttrycka sig fritt i tal,
tal skrift och bild
y
Myndigheter får ej i förväg pröva om uttalanden är lämpliga eller bestraffa medborgare
enbart för uttalanden.
y
Undantag är filmcensur
Tryckfrihet – Tryckfrihet
y
Rätt att trycka och sprida information och uppfattningar fritt i text, till exempel via böcker,
internet, tidningar eller flygblad
y
Tryckfriheten innebär att medborgare och grupper inom landet får publicera alster utan att
någon
å
förhandsgranskning
fö h d
k
eller
ll censur äger
ä
rum
Straffskalor
y
Oftast böter kan bli fängelse straff
y
Jämförelse Sverige – Ryssland forts
Ryssland
Yttrandefrihet
y
Enligt kritiker endast på papper
y
Putin äger alla större media bolag inklu
inklu. TV-stationer
y
Pro-Putin
Pressfrihet, tryckfrihet
y
Begränsats med statens involvering i olika mediabolag
y
Regimkritiskt press når därför inte ut till mer än en bråkdel
y
Mordet på Anna Politkovskaja påverkar andra kritiker
Straffskalor
y
Kan variera mellan böter och fängelse straff, men straffas regim kritiker hårdare?
y
Politik
y
Kremlstyrda partiet Enade Ryssland (Edinaja Rossija) dominerar rysk politik
y
Mittenparti, inkluderar påde populistiska och nationalistiska element
y
Rysslands i särklass största parti. Har 315 av 450 ledamöter parlamentet
y
Liberala Jabloko slogs ut i senaste valet
valet, därmed finns det i princip ingen opposition i Moskva
y
Jabloko är mycket kritiska mot förre president Putin
y
Val i Ryssland har bara blivit sämre
y
Nuvarande president Medvedev tycks bryta trenden
y
Vill ha ett mer flexibelt, öppet och komplext politiskt system
y
Ryska oppositionen relativt splittrad och svag
Ekonomi
Ryssland
y
Ryssland kämpar fortfarande, snart två decennier efter Sovjetunionens sammanbrott
1991, med att skapa en modern marknadsekonomi
y
L d började
Landet
bö j d att återhämta
å hä
sig
i 1996
y
Ekonomisk tillväxt 1999-2002 på 6 %
y
Det största problemet med den ryska ekonomin är att det finns väldigt få små och
medelstora företag
Anna Politkovskaja
y
En av de främsta Putin kritikerna
y
Mordet på Politkovskaja gav upphov till frågan: Hur Fritt är Ryssland under Putin?
y
Att de flesta regimkritiker fängslas ökar inte trovärdigheten om ett fritt Ryssland
y
Tidningen hon skrev för var i samarbete med Aftonbladet
y
Medier måste vara mycket försiktig med åsikter som tas upp
y
”Hon skrev sanningen”. Den var så hemsk att andra inte ville begripa den
y
Varför har antal mord på dem som skriver sanningen ökat?
◦
Korruption
p
låter inte den offentliga
g sfären utvecklas
Mediesituation i Ryssland/Sverige
y
Ryssland
y
Regeringen äger nästan alla TV- och radio kanaler
y
”Eho Moskvi”- den oberoende radiokanalen står nu på tur att tas över av gasföretaget
Gazprom
y
”Russkoje radio” ( ryska radion): Privatägd, musikbaserad radiokanal.
y
Den förut oberoende kanalen NTV
y
ORT, RTR och NTV under statlig kontroll
y
Novaja Gazeta (den nya tidningen): Frispråkig tidning som kommer ut två gånger per
vecka. Har ett samarbete med aftonbladet från år 2006.
y
Izvestija( Nyheter): Ägs sedan 2005 av halvstatliga Gazprom.
y
Nezavisimaja gazeta( den oberoende tidningen): Privatägd dagstidning.
dagstidning
y
Reklam
y
Journalister som jobbar emot korruption
Mediesituation i Ryssland/Sverige
y
Sverige
y
Politisk anknytning mellan partier och tidningar förekommer ( ägande, innehåll,
läsekrets)
y
Bonnier- största ägargruppen. Äger bland annat DN, DI, Expressen, GT.
y
Familjen Hjörne äger bland annat VLT, GP, Nerikes Allahanda, Hallandsposten.
y
Schibsted äger bland annat Aftonbladet, Svenska Dagbladet .
y
Radio och Televisions förvandling från en enhetlig organisation som endast omfattade
ppublic service- koncernen Sveriges
g Radio med – tv, riksradio, lokalradio och
utbildningsradio- till ett helt nytt system med en rad aktörer och kanaler.
y
Public service- SVT1, SVT2, Sveriges Radio ( P1, P2, P3 och P4 ) och Sveriges
Utbildningsradio (UR)
y
Den Svenska Privata sfären - TV3, TV4 och Kanal 5 och nätverket av privata
lokalradiostationer, plattformar för betalkanaler som Viasat och Canal Digital
y
Den ideella sfären - närradion och ideella
y
Utlandsfären - Nationella och internationella kanaler
Mediesituation i Ryssland/Sverige forts
y
Yttrandefrihetslagen, Radio och Tv lagen, lokalradiolagen och sändningstillstånden för
program bolagen är det huvudsakliga instrument för regeringens och riksdagens
inflytande på Radio och Tv verksamheten i Sverige.
y
Riskdagens uppgift – lagstiftning.
y
Regeringen tar hand om tillståndsgivning avseende public service kanalerna, medan
Radio och Tv verket har hand om tillståndsgivning för andra kanaler.
kanaler
y
SR och SVT- meddela nyheter, stimulera till debatt, granska myndigheter,
organisationer och företag och de sägs ha ett kulturansvar.
y
TV4 - ingen sändningstillstånd från regeringen.
regeringen
y
TV3- en underhållningskanal. Etablerades i Ungern och Ryssland under 2000 talet
y
Kanal 5- målgruppanpassad ( 15-49 år) . Underhållningskanal, amerikanska tv serier
dominerar men har även satsats på svensk produktion.
dominerar,
produktion
Att jobba med media i Ryssland
y
Intervju med Erik Mårtensson, fotograf på VF
y
Som frilans är det fritt att fota, skriva
y
Dock under bevakning
y
På uppdrag krävs i förväg syfte och arbetsplan
y
Mer internationella än inhemska medier täcker opinionspolitiker
y
Demokrati och yttrandefrihet (1991) Sovjetunionens fall
y
Följderna blev lögner/överdrifter mm inom media
y
Många journalister misstrodda idag pga detta
y
Yttrandefrihet med livet som insats
2009-11-26
Att turnera i Ryssland
y
Intervju med Erik Bäckman, gitarrist i svenska hårdrocksbandet Deathstars
y
Mindre konsertflöde i Ryssland
y
Dyra biljetter + lågavlönade köpare = stort publikengagemang
y
Genomsnittlig månadslön i Ryssland,
y
World Salaries (2005) 5700:- Aftonbladet (2006)2800:-
y
Ny plattform för många artister och band
y
Förr: Vissa rädda för att besöka Ryssland
2009-11-26
Slutsats
y
Svårt att spontanbesöka Ryssland
y
Svårt att rapportera om regeringskorruption
y
Ungt land vdg demokrati och yttrandefrihet
y
Bör besöka Ryssland för att få en mer rättvis syn
2009-11-26
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards