Tinca tinca
Sutare
NE
Fiskar
NA
LC
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Livskraftig (LC)
Klass: Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning: Cypriniformes (karpartade fiskar), Familj: Cyprinidae
(karpfiskar), Släkte: Tinca, Art: Tinca tinca - sutare (Linnaeus, 1758) Synonymer: Cyprinus tinca Linnaeus, 1758
Kännetecken
Med sina rundade fenor, sin nästan raka stjärtfenkant, sina små röda ögon och extremt små, knappt skönjbara fjäll
kan sutare inte förväxlas med någon annan svensk karpfisk. Hal av slem är den också.
Totallängd 60 cm, vanligen 25-50 cm. Kropp måttligt långsträckt, sammanpressad från sidorna, med rygglinjen
starkare böjd än buklinjen. Mun framåtriktad med en liten skäggtöm i vardera mungipan. Ögondiameter avsevärt
mindre än noslängden. Stjärtfenans bakkant svagt konkav med rundade lober. Rygg- och analfena relativt långa med
rundad, utbuktande ytterkant. Bröst- och bukfenor rundade. Hanarna har större bukfenor än honorna. De når förbi
analöppningen, vilket de inte gör hos honorna. Hanarna känns också igen på att bukfenornas främre fenstrålar är
förtjockade. Stjärtfenans bakkant är bara aningen inbuktande.
Första gälbågen har vanligen 12-13 glest placerade, korta gälräfständer. Svalgbenen har en rad om 4-5
svalgbenständer; ofta fyra på den vänstra och fem på den högra sidan.
Kroppsfärgen går i olika nyanser av grönt och brunt, ljusare individer är också tydligt guldglänsande längs
kroppssidorna. Iris är gul eller röd. Ryggen och alla fenorna är mörkgrå. Buken är ljusare men aldrig vit, vanligen
gulaktig. Ynglen har en distinkt, svart fläck vid stjärtfenans bas.
Fenstrålar och fjäll: D iii-iv.8-9, A iii-iv.7-8, P i.15-17, V ii.8-9. Fjäll längs sidan 90-120, mellan ryggfenan och
sidolinjen 30-33 fjällrader.
Utbredning och status
Sutare finns på Gotland och Öland samt i hela södra Fastlandssverige upp till Dalälven och angränsande Gästrikland. I
Norrland finns den mer sparsamt, och förmodligen rör det sig här om inplanterade individer. Den finns även lokalt i
södra Norge och i södra Finland. I övrigt förekommer arten naturligt över hela Europa österut till Jenisej i Sibirien.
Den är dessutom inplanterad på alla kontinenter utom Antarktis.
Ekologi
Sutare förekommer huvudsakligen i näringsrika sjöar, åar och skärgårdsvikar. Den är skymningsaktiv och söker föda
vid bottnen samt i vegetationen. Födan består huvudsakligen av ryggradslösa djur, inte minst blötdjur, mer sällan av
växter och fiskar. Vintern tillbringas i ett dvalliknande tillstånd nere i bottendyn.
Leken sker i flera omgångar nära stranden i tät vegetation när vattentemperaturen nått 19 °C under juni-juli, ibland
in i augusti. Honan leker varannan vecka upp till nio gånger under året, och hon lägger totalt upp till 300 000-900
000 ägg som klibbar fast på växter. Äggen kläcks efter 6-8 dygn beroende på temperaturen. Könsmognad nås vid en
ålder av 2-3 år, och livslängden kan uppgå till 5-10(-20) år.
Övrigt
Namngivning: Tinca tinca (Linnaeus, 1758). Originalbeskrivning: Cyprinus Tinca. Systema Naturae, 10:e upplagan, 1:
321. Svenska synonymer: lindare, skomakare.
Etymologi: tinca (lat.) = antik benämning på en fisk som kan ha varit sutare.
Uttal: [Tínka tínka]
ArtDatabanken - artfaktablad
1
Litteratur
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Författare
Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).
ArtDatabanken - artfaktablad
2