IUP – Pedagogisk planering med matris

advertisement
Namn: _____________________
Årskurs _____________________
Datum: _____________________
IUP – Pedagogisk planering med matris
Ekarängskolan HT15-VT16
Lärare: Aldina Hamidovic
Religionskunskap: Etik och moral åk 5
Mål från läroplanen är att varje elev ”utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras
bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna (Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011, 2011, s. 18).
Syfte:
Centralt innehåll:
Kunskapskrav
Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning. Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott. Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Arbetssätt/Bedömning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Genomgång av vad etik och moral är
Faktafilm från Digital Pedagogik Människan
och moralen.
Genomgång av några etiska teorier (väldigt
grundläggande).
Modellering av hur man resonerar om rätt och
fel.
Genomgång av viktiga etiska begrepp
(jämlikhet, jämställdhet, moraliska frågor,
solidaritet, kränkning, mobbning och empati).
Genomgång av vad etiska dilemman är och hur
man kan resonera om detta.
Eleverna kommer att få redogöra för begreppen
tillsammans och därefter använda några av dem
i diskussionerna de för.
Bedömningen sker när de diskuterar kring olika
etiska dilemman och hur väl de använder
begreppen. Tid för förberedelse ges.
Resonemangsmall och elevhjälpsfäftet (stöd till
resonemang) finns till användning.
Samtalen sker i grupper om fyra och spelas in
(iPad) för lärarbedömning och
kamratbedömning. Grupperna kommer bedöma
varandras samtal utifrån matrisen.
Namn: _____________________
Årskurs _____________________
Datum: _____________________
IUP – Pedagogisk planering med matris
Ekarängskolan HT15-VT16
Lärare: Aldina Hamidovic
Religionskunskap: Etik och moral åk 5
Mål från läroplanen är att varje elev ”utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras
bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna (Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011, 2011, s. 18).
I
II
III
IV
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör, med lärarstöd, då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet
Du gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet Du gör då reflektioner som för resonemanget framåt. Du gör då reflektioner som för resonemanget framåt Du använder, med lärarstöd, några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Du använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Du använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Du fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Du kan, med lärarstöd, föra enkla resonemang om a)
vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. b)
c)
Namn: _____________________
Årskurs _____________________
Datum: _____________________
IUP – Pedagogisk planering med matris
Ekarängskolan HT15-VT16
Lärare: Aldina Hamidovic
Religionskunskap: Etik och moral åk 5
Mål från läroplanen är att varje elev ”utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras
bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna (Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011, 2011, s. 18).
Download