Bokstäver som obekanta tal

advertisement
 Bokstäver som obekanta tal Namn:
Klass: Syfte och mål: Att förstå och kunna använda likhetstecknet på rätt sätt, ha kunskaper om de fyra räknesätten och att bokstäver kan ha olika värden i olika uttryck. Förmågor: ●
●
●
Att själv kunna lösa enkla algebraiska uttryck och ekvationer Att själv kunna upptäcka obekanta tal och deras egenskaper Att förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt Uppgift 1:1 Vilka obekanta tal kan bokstäverna i följande exempel representera för att likheten ska vara sann? Skriv alla exempel ni kan hitta! 50 = x + y x ­ y = 50 25 = y • y 100 = x + x 30 = x • y 100 ­ 50 = x+y 100 ­ x = y + x 99 = a + b + c Uppgift 1:2 Kan du skapa egna obekanta tal och kontrollera att det stämmer. Likhet/ekvation Kontroll/bevis: (ex. 20 = y + x)
(ex. 20 = 10+10, 20= 15 + 5) ______________________ Kontroll/bevis: _______________________________________________________________________ ______________________ Kontroll/bevis: ______________________________________________________________________ ______________________ Kontroll/bevis: _______________________________________________________________________ ______________________ Kontroll/bevis: _______________________________________________________________________ ______________________ Kontroll/bevis: _______________________________________________________________________ ______________________ Kontroll/bevis: ______________________________________________________________________ ______________________ Kontroll/bevis: _______________________________________________________________________ ______________________ Kontroll/bevis: _______________________________________________________________________ Kunskapskrav Godtagbara Mer än godtagbara Mycket goda Att använda matematiska metoder för att lösa rutin‐ uppgifter inom aritmetik, algebra. Du kan göra enkla uträkningar i de fyra räknesätten med ett algebraiskt uttryck. Du väljer och använder metoder som passar ​
ganska bra​
ihop med uppgiften. Du kan göra enkla uträkningar i de fyra räknesätten med ett algebraiskt uttryck. Du väljer och använder metoder som passar ​
bra ​
ihop med uppgiften. Du kan göra enkla uträkningar i de fyra räknesätten med ett algebraiskt uttryck. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra​
ihop med uppgiften. kunskaper om matematiska begrepp, beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer, i beskrivningen kan eleverna växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Du har baskunskaper om begreppen: algebra, likhetstecknets betydelse, okända tal och uttryck. Du använder dem i samtalet i klassrummet på ett ganska bra​
sätt. Du kan förklara begreppen med hjälp av saker, bilder och symboler på ett ganska bra​
sätt. Du kan med dina klasskamrater diskutera hur begreppen hör ihop på ett ​
ganska bra​
sätt. Du har baskunskaper om begreppen: algebra, likhetstecknets betydelse, okända tal och uttryck. Du använder dem i samtalet i klassrummet på ett ​
bra​
sätt. Du kan förklara begreppen med hjälp av saker, bilder och symboler på ett ​
bra​
sätt. Du kan med dina klasskamrater diskutera hur begreppen hör ihop på ett ​
bra​
sätt. Du har baskunskaper om begreppen: algebra, likhetstecknets betydelse, okända tal och uttryck. Du använder dem i samtalet i klassrummet på ett ​
mycket bra​
sätt. Du kan förklara begreppen med hjälp av saker, bilder och symboler på ett ​
mycket bra sätt. Du kan med dina klasskamrater diskutera hur begreppen hör ihop på ett ​
mycket bra​
sätt. Att redogöra för och samtala om tillvägagångsätt, att föra och följa matematiska resonemang Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionen fortsätter på ett ganska bra​
sätt. Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionen fortsätter på ett ​
bra ​
sätt. Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionen fortsätter på ett ​
mycket bra​
sätt. 
Download